• sobota, 16 grudnia 2017 r.

About secularism in the world (O świeckości na świecie). Pavan Dhaliwal

 

Pavan Dhaliwal is a member of the authority of the British Humanist Association. In an interview with Kaja Bryx she tells fascinatingly about the struggle for secularism and justice in the UK and around the world. Kaja, using Indian roots of interlocutor, asking her questions about atheism and humanism in India, Bangladesh and Pakistan. There is also the question of Islam in the UK and the associated self-censorship of the media, and civil society organizations. We recorded this conversation in Athens, where Polish Rationalist Association became a member of the European Humanist Federation, wher Pavan is also on the menagement board.

Pavan Dhaliwal to członkini władz Brytyjskiego Stowarzyszenia Humanistów. W rozmowie z Kają Bryx w fascynujący sposób opowiada o walce o świeckość i o sprawiedliwość w Wielkiej Brytanii i na świecie. Kaja, wykorzystując indyjskie korzenie rozmówczyni, zadaje jej również pytania o ateizm i humanizm w Indiach, w Bangladeszu i Pakistanie. Pojawia się też pytanie o islam w UK i związaną z nim autocenzurę mediów, oraz organizacji społecznych. Rozmowę Pavan nagraliśmy w Atenach, gdzie Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów stało się członkiem Europejskiej Federacji Humanistycznej, w której władzach również Pavan zasiada.

Podobne materiały

Zostaw komentarz

Wpisz kod antySPAMowy *