• środa, 19 września 2018 r.

About secularism in the world (O świeckości na świecie). Pavan Dhaliwal

 

Pavan Dhaliwal is a member of the board of the British Humanist Association. In an interview with Kaja Bryx she tells a fascinating story about the struggle for secularism and justice in the UK and around the world. Kaja, referring to the Indian roots of her interlocutor, asks also questions about atheism and humanism in India, Bangladesh and Pakistan. There is also a topic of the position of Islam in the UK and self-censorship of the media and civil society organizations. We recorded this conversation in Athens, during a General Assembly of the European Humanist Federation, of which Pavan is also a board member.

Pavan Dhaliwal to członkini władz Brytyjskiego Stowarzyszenia Humanistów. W rozmowie z Kają Bryx w fascynujący sposób opowiada o walce o świeckość i o sprawiedliwość w Wielkiej Brytanii i na świecie. Kaja, wykorzystując indyjskie korzenie rozmówczyni, zadaje jej również pytania o ateizm i humanizm w Indiach, w Bangladeszu i Pakistanie. Pojawia się też pytanie o pozycję islamu w Wielkiej Brytanii i związaną z nim autocenzurę mediów oraz organizacji społecznych. Rozmowę z Pavan nagraliśmy w Atenach, podczas Walnego Zgromadzenia Europejskiej Federacji Humanistycznej, w której władzach również Pavan zasiada.

Podobne materiały

Zostaw komentarz

Wpisz kod antySPAMowy *