Ostatnio bardzo wzrosło w Polsce zainteresowanie historią, Niestety, część historycznych analiz i omówień jakie się pojawiają hołduje niezbyt obiektywnym zasadom. Polacy są w nich wspaniali, zaś inne narody takie sobie. Jednym z głównych celów porównań są Francuzi i ich zachowanie podczas II Wojny Światowej. Podlega ono z naszej strony wyśmiewaniu czy dumnej wzgardzie. Czy jednak Polacy są rzeczywiście odważniejsi od Francuzów? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_iN_cyCiGU