• czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Idźcie i czyńcie ziemię poddaną. Szczęsny, Kubalewski, Sieczkowski i Rowiński

 

KOALICJA ATEISTYCZNA zaprasza na debatę o wpływie religii na to, jak kształtuje się stosunek człowieka do przyrody. Czy w Polsce możliwy jest proekologiczny konserwatyzm? Czy Kościół ułatwia czy utrudnia upowszechnianie proekologicznych postaw społecznych? Dlaczego w codziennym nauczaniu Kościoła nie słychać troski o los zwierząt, pomimo tego, że ich okrutne traktowanie w realiach hodowli przemysłowej jest powszechnie znane? Czy proekologiczny wydźwięk papieskiej encykliki "Laudato si" przełoży się na postawy polskich katolików?

Na te tematy dyskutować będą:

● dr Tomasz Sieczkowski – adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, Autor monografii nowego ateizmu (Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu) oraz tłumacz licznych pozycji literaturowych na temat współczesnego ateizmu.
● Tomasz Rowiński – absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, historyk idei, publicysta, wcześniej związany z kwartalnikiem „Fronda”, obecnie redaktor kwartalnika „Christianitas”, autor licznych publikacji na temat współczesnego chrześcijaństwa.
● Wojciech Kubalewski – przewodniczący warszawskiego koła Partii „Zieloni”, kandydat tej partii do sejmiku województwa mazowieckiego w wyborach samorządowych 2018.
● Zbigniew P. Szczęsny – działacz Koalicji Ateistycznej i Kongresu Świeckości, którydyskusję opatrzywszy wstępem poprowadzi.

Podobne materiały

Zostaw komentarz

Wpisz kod antySPAMowy *