• wtorek, 16 lipca 2019 r.

Niewidome baletnice z Brazylii. Blind Ballet Company from Brazil

 

Bianchini jest autorką pionierskiej metody nauki tańca dla osób niewidomych, opartej na cielesnej percepcji ruchu, imitowaniu poprzez dotyk działań nauczycieli, wspieranych słownymi wskazówkami. – W pewnym momencie zrozumiałam, że muszę wkroczyć w świat niewidomych, zrozumieć ich ograniczenia – opowiada Fernanda (Niewidome baleriny patrzą w gwiazdy, Maria Hawranek, Szymon Opryszek w: wysokieobcasy.pl,  04.01.2016). By na przykład wytłumaczyć lekkość, z jaką mają się poruszać tancerze, podsuwa im pod dłonie palmowe liście. – Brave Festival

Bianchini is the author of this pioneering method of dance lessons for the visually impaired based on the physical perception of movement, imitation of instructor's actions by touch and the support of verbal cues. – At some point I understood that I need to enter the world of the visually impaired to understand their limitations – says Fernanda. In order to explain the lightness of movement that the dancers need to achieve, she gives them palm leaves. – Brave Festival

Cia Ballet de Cegos Fernanda Bianchini, primeira e única Cia de Ballet de Cegos do mundo, participou do Brave Festival, festival de artes da Polônia, na cidade de Wroclaw.

Podobne materiały

Zostaw komentarz

Wpisz kod antySPAMowy *