Ósme wydanie nowego Tygodnika Faktycznie zajmuje się m.in. kwestią społecznej i medialnej manipulacji, która prowadzi do zastraszenia i zdezorientowania znacznej części opinii publicznej – zastraszania m.in. zagrożeniem wojennym i uchodźcami.

gawa

 

Tygodnik zawiera także omówienie nowego raportu na temat skali przemocy seksualnej w Polsce, która jest niepokojąco duża. Wśród wiadomości świata znajdziemy tekst nt. ograniczania rozmiarów szkolnej katechezy w Irlandii.

bogo

 

Dział tekstów światopoglądowych, które stanowią stała i istotną część tygodnika obejmuje m.in. felieton Marka Kraka nt. Ciągle nowych przejawów aroganckiego łamania bezstronności światopoglądowej państwa przez prezydenta Andrzeja Dudę. W cyklu „Źródło fundamentalizmu” Radosław Czarnecki pisze o pysze monoteizmu jako inspiracji do prześladowań i dyskryminacji ludzi niewierzących i apostatów. Natomiast w tekście pisanym z pozycji chrześcijańskich znajdziemy omówienie dziejów niezwykle modnego ostatnio ruchu charyzmatycznego i zagrożeń jakie on ze sobą niesie. Tygodnik kontynuuje także cykl religioznawczy o mitycznych potworach w różnych religiach.

klerykalizacja 22

 

Ponadto – jak co tydzień – znajdziemy w Tygodniku Faktycznie felietony: prof. Jana Hartmana, prof. Andrzeja Jaczewskiego, Anny Grodzkiej, Piotra Ikonowicza i znanego autora książek antyklerykalnych i ateistycznych – Piotra Szumlewicza.