W marcu 2015 roku postawiłem pytanie: http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,658211/z,0

Po co mądrym Polakom głupia lewica? A czy tu i teraz mądra lewica do czegokolwiek by się przydała?

Czy obecnie w Polsce, w końcu drugiej dekady XXI stulecia, powinno się znaleźć miejsce dla lewicy? Czymże zresztą miałaby być dzisiaj lewica i komu, poza garstką polityków, jest ona potrzebną? PO załatwia potrzeby intelektualne naszej inteligencji i społeczne neoliberałów, a PiS jest prawicową lewicą i zaspokaja potrzeby reszty. Lewica, jak chociażby na naszym forum widać, zdecydowanie cieszy się teraz złą opinią i odrzucana jest nawet przez ludzi żyjących z własnej pracy. Proszę nie oczekiwać ode mnie odpowiedzi na to pytanie, gdyż jej po prostu nie znam. Natomiast cały mój racjonalizm wywołuje ogromne zdziwienie obserwowaną w Polsce rzeczywistością? Prawie wszyscy zgadzają się ze sobą, a ciągle jest jak jest.

http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,521761/z,0

http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,491663/z,0

http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,586137/z,0

Łączy to się z moim wcześniejszym z 2013 roku pytaniem: http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,597152/z,0

Jaka jest współczesna Polska, do jakiej dążymy i jaki jesteśmy winni jej patriotyzm.

********************************

Może uznałbym moje pytania za przebrzmiałe, gdyby nie pojawiły się tu pytania:

http://racjonalista.tv/marksizm-niszczy-lewice/

http://racjonalista.tv/czy-podzial-na-lewice-i-prawice-jest-aktualny-wojciech-kral-piotr-napierala-i-jacek-tabisz/

http://racjonalista.tv/ateizm-i-polityka-lewica-prawica-czy-cos-innego-wolk-laniewska-dominiczak-woroniecki-bartyzel/

A wszystko to w kontekście pytania czy to polityka staje się dziecinna http://racjonalista.tv/polityka-staje-sie-dziecinna/ czy tylko jej interpretatorzy?

Oczywiście warto tu postawić pytanie: http://racjonalista.tv/katolik-i-lewicowiec-sprzecznosc-czy-harmonia/ Katolik i lewicowiec: sprzeczność czy harmonia? Ale nie ograniczając tego pytania tylko do katolicyzmu, gdyż ważnym pytaniem jest też czy liberał i lewicowość to sprzeczność czy harmonia i to w kontekście tak polskich socjalliberałów jakby wielka postać prof. Kuratowskiej, ale także światowych ze znanym i znakomitym myślicielem prof. Johnem Rawlsem, a wszystko to w kontekście humanistyki i uniwersalistycznej etyki:   http://racjonalista.tv/o-krasnoludkach-i-sierotce-etyce/

Niewątpliwie dominującym stanowiskiem w aktualnych lewicowych rozważaniach jest wyjście od Marksa i jego koncepcji z końca XIX wieku, ale po Marksie było wielu myślicieli kontynuujących i podważających jego poglądy, a ponadto wielu myślicieli lewicowych poglądach albo nie ma z Marksem nic wspólnego, albo wprost odcina się od niego.

http://przeglad-socjalistyczny.pl/opinie/ideologie/199-szyszkowska

http://ksiazki.wp.pl/bid,24519,tytul,Socjalizm-i-jego-roznorodne-koncepcje,ksiazka.html?ticaid=119240

http://przeglad-socjalistyczny.pl/recenzje/35-utopie-wiecznie-ywe-chocia-przemijajce

Nie udzielam tu żadnych odpowiedzi na pytania, gdyż ich sam nie znam, ale przez wiele lat sporo przeczytałem i samodzielnie przemyślałem. http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,511985/z,0/d,12#w513745  Dziś mogę powiedzieć, iż  http://www.racjonalista.pl/forum.php/z,0/d,5/s,573620#w574216 Moje poglądy to Marks, Bakunin, Kropotkin, Luksemburg, przedwojenna PPS (wraz z uchwałami kongresu radomskiego z 1937 r.), Limanowski, Lange, Kalecki, Krzywicki, Strzelecki, Keynes, Wallerstein, Rawls i jeszcze dorobek wielu innych mądrych ludzi (w tym Baumana), których dorobek jakoś tam przetrawiłem. Nie, nikt z nich nie jest moim autorytetem, ale wszyscy moimi nauczycielami. Dlatego chętnie z mądrymi ludźmi, którzy też coś tam przeczytali i samodzielnie przemyśleli, porozmawiam aby poszukać optymalizacji własnych argumentów i przekonań i dać im podobną możliwość.

***