• czwartek, 22 sierpnia 2019 r.

Syrian Expat Philharmonic Orchestra. Syryjska Orkiestra Filharmoniczna na Wygnaniu

 

Wybitni syryjscy filharmonicy, uciekający przed wojną i rozproszeni po Europie, stworzyli w Niemczech wyjątkową orkiestrę na wygnaniu. Pod wodzą kontrabasisty Raeda Jazbeha udowadniają, że wojenni uchodźcy z Syrii mają wkład w światową kulturę najwyższej klasy.
Mieszkający obecnie w Brew Damaszku – w 2015 roku wpadł nmie, Jazbeh – wcześniej muzyk orkiestry symfonicznej a pomysł stworzenia zespołu wraz z kolegami, którzy po wybuchu konfliktu zbrojnego w Syrii znaleźli schronienie w Niemczech, Belgii, Holandii, we Francji i w innych krajach Unii Europejskiej. W ojczyźnie należeli do elity, byli wirtuozami orkiestr w Damaszku i Aleppo, ale polityka i wojna domowa zmusiły ich, by z dnia na dzień porzucili życiowy dorobek i stali się uchodźcami. Wielu z nich zapłaciło za to depresją, utratą społecznego prestiżu, tęsknotą za domem. SEPO stała się ich nową muzyczną rodziną. Latem po raz pierwszy wystąpią w Polsce, otwierając 13. edycję Brave Festivalu „Widzialni / Niewidzialni”.

 

Outstanding Syrian philharmonic musicians, fleeing war and scattered all over Europe, established an extraordinary orchestra in exile in Germany. Led by a double bass, Raed Jazbeh, they prove that war refugees from Syria do make their contribution to top class world culture. 
 Currently living in Bremen, Jazbeh – a former Damascus symphonic orchestra musician – had an idea in 2015 to establish a band together with his friends who, when the military conflict in Syria began, found shelter in Germany, Belgium, Holland, France and other countries of the European Union. In their home country they belonged to the elite, they were virtuosos in orchestras in Damascus and Aleppo, but politics and the civil war forced them to abandon their lives and become refugees overnight. Many of them paid for this with depression, lost social prestige, homesickness. SEPO has become their new musical family. This summer they will perform in Poland for the first time, opening the 13th edition of Brave Festival “Visible/Invisible”.

Podobne materiały

Jeden komentarz

  1. Ciapaty
    17 lipca 2018 at 20:49 - odpowiedz

    Pomieszały się słowa w jednym zdaniu powyższego tekstu. Na podstawie tekstu angielskiego sądzę, że powinno ono brzmieć: "Na pomysł stworzenia zespołu wpadł w 2015 roku mieszkający  obecnie w Bremie Jazbeh, wcześniej muzyk orkiestry symfonicznej w Damaszku, wraz z kolegami, którzy po wybuchu konfliktu zbrojnego w Syrii znaleźli schronienie w Niemczech, Belgii, Holandii, we Francji i w innych krajach Unii Europejskiej"

Zostaw komentarz

Wpisz kod antySPAMowy *