Książka Nowy humanizm Jacka Tabisza

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów otwiera serię wydawniczą Biblioteka Racjonalistów, powstającą w ramach Wydawnictwa Bez Maski. Pierwszą książką tej serii jest „Nowy humanizm” wieloletniego prezesa stowarzyszenia Jacka Tabisza. Autor przedstawia w niej panoramę nowego humanizmu, starając się ukazać nową, naukową wizję człowieka, jego dobrostanu i jego aspiracji. Podtytuł książki „W stronę nowego wspaniałego świata bez ideologii” nie przypadkowo nawiązuje jednakże do „Nowego wspaniałego świata” Aldousa Huxleya.

Autor w swej książce omawia ideały nowych humanistów, opisuje działania ich największych organizacji i kibicuje im, sam będąc nowym humanistą. Przedsięwzięcie to wydaje się istotne, gdyż nowy humanizm pragnie na nowo zdefiniować człowieczeństwo, w oderwaniu od dawnych religijnych i nie tylko religijnych mitów, za to w zgodzie z najnowszymi odkryciami nauki. Jednakże Jacek Tabisz zauważa także zagrożenia płynące z idealistycznej koncepcji tworzenia nowego świata dla nowych ludzi. Dlatego ukazuje swój własny punkt odniesienia, jakim jest prymat wolności nowego człowieka od wszelkich dogmatów i stawianych ponad istotą ludzką ideologii. W obecnym nowym humanizmie, obok rzeczy wspaniałych, takich jak obrona praw osób niewierzących, nie wspieranych do tej pory nawet przez powszechną deklarację praw człowieka, czy szukanie ogólnego ludzkiego dobrostanu na bazie wiedzy, a nie mitów i przesądów, autor dostrzega też niebezpieczne tendencje do działań doktrynalnych. Dlatego w swojej książce gorąco protestuje przeciwko obecnym w naszych czasach tendencjom do zbyt daleko posuniętej poprawności politycznej, do przedkładania kulturowych i intelektualnych mód ponad rzeczywistymi ludzkimi potrzebami, oraz do „ulepszania” na siłę zarówno człowieka jak i społeczeństwa. Autor zauważa, że choć zmiany proponowane przez nowy humanizm idą w dobrą i godną pochwały stronę, to jednak niekiedy mogą być zbyt nagłe, mogą nie uwzględniać naturalnych potrzeb człowieka, który podobnie jak wszystkie inne żywe istoty na Ziemi wyrasta z ewolucji naturalnej i zawdzięcza jej nie tylko taki a nie inny kształt swojego fizycznego ciała, ale też swoją percepcję, psychikę i definicje poczucia bezpieczeństwa. Zdaniem autora natura w metaforycznym sensie jest całkiem konserwatywna na tle wielu postulatów nowego humanizmu i należy być bardzo ostrożnym w odchodzeniu od jej głębokich kolein, którymi podążają wiernie i bez protestu inne niż człowiek organizmy.

Nowy humanizm może się wydawać niektórym czytelnikom zjawiskiem stosunkowo niszowym. Tak jednak nie jest. Wygląda na to, że jest on forpocztą obecnych zmian społecznych w świecie Zachodu, które są bliskie również szerokim choć często jeszcze mniejszościowym grupom intelektualistów żyjącym w innych kręgach kulturowych świata.  Te zmiany przynoszą jednostce ludzkiej wyzwolenie i nową nadzieję, nie są jednak idealne. Kryje się w nich sporo zagrożeń. Jacek Tabisz omawia zarówno zalety, jak i wady ruchu nowohumanistycznego, mając przekonanie, że niektórzy czytelnicy jego książki włączą się w ten ruch, aby zmienić go w jeszcze bardziej skuteczne i sprawiedliwe narzędzie zmieniania świata. I być może wtedy będzie możliwy „nowy wspaniały świat” nie będący Huxleyowską dystopią, ale miejscem, gdzie chcielibyśmy żyć i marzyć.

Książka jest powszechnie dostępna, ale podajemy jeden z linków do księgarni internetowej. Kliknij tutaj

O autorze wpisu:

Ukończyła filologię hiszpańską (mgr) i klasyczną (lic.) na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uczęszczała także na zajęcia z zakresu nieistniejącej wówczas jako kierunek filologii indyjskiej. Przez pół roku studiowała na Universitat de Barcelona, gdzie m.in. uczyła się języka katalońskiego i baskijskiego, przez rok dzięki stypendium Ambasadora Indii studiowała język hindi oraz indyjski taniec kathak na Kendriya Hindi Sansthan w Agrze. Pół roku spędziła w Delhi badając na własną rękę zasady klasycznych tańców indyjskich i zbierając informacje o współczesnych praktykach hinduistycznych. Swoją wiedzę z indyjskiej teorii estetyki zastosowała w nowatorskich tłumaczeniach poezji łacińskiej opublikowanych w Antologii Poezji Łacińskiej "Musa Latinitatis" (2011) i na łamach "Meandra" (2013). Interesuje się językoznawstwem, religioznawstwem i sztuką. Dzięki licznym podróżom po Europie i Azji kontynuuje swoje prywatne badania w tym zakresie. Od stycznia 2012 roku jest prezeską wrocławskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, od stycznia 2016 roku - Wiceprezeską PSR, od października 2016 - także członkinią zarządu Europejskiej Federacji Humanistycznej. Inicjatorka i współorganizatorka Wrocławskich Dni Darwina, organizowanych wspólnie przez PSR i Wydział Nauk Biologicznych UWr. regularnie od 2014 roku. Współzałożycielka telewizji i portalu Racjonalista.tv. Kaja w roku 2016 została wybrana na stanowisko wiceprezeski EHF. Rok później delegaci wybrali ją na stanowisko prezeski Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

One Reply to “Książka Nowy humanizm Jacka Tabisza”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *