Profesor Dennett należy do grupy tzw. nowych ateistów, którzy pojawili się na początku XXI wieku. Do tej grupy należą tez Sam Harris, Ryszard Dawkins, Lawrence Krauss oraz już nieżyjący Christopher Hitchens i Victor Stenger. W odróżnieniu od pozostałych nowych ateistów Dennett jest bardziej łagodnym krytykiem religijnych urojeń, a jego książki i wystąpienia wywołują mniej jadu ze strony pobożnych religijnych apologetów.

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1B8u6-y-c8

 

W 1991 roku Dennett opublikował książkę pod tytułem ”Consciousness Explained”, w której wyjaśnił, że ludzka świadomość jest rezultatem czysto fizycznych procesów w mózgu. Starożytna koncepcja ludzkiej duszy jest zbędnym tworem ignorantów żyjących tysiące lat temu. W książce “Darwin ‘s Dangerous Idea”, która ukazała się w roku 1995 Dennett wysunął odważna tezę, że teoria ewolucji nie tylko wyjaśnia rozwój żywych organizmów, ale może być zastosowana do zrozumienia procesów rozwoju kultury, moralności i społeczeństwa. Tak na przykład rozwój kultury polega na przekazaniu najlepszego doświadczenia następnemu pokoleniu. Trzeba tu dodać, że czasem pojawiają się zwyrodniale koncepcje, jakimi były nazizm i bolszewizm. Najbardziej znaną książką Dennetta jest “Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon”opublikowana w 2006 roku. W polskim języku nie ma dokładnego odpowiednika zwrotu „Breaking the Spell”, ale w przybliżeniu można to przetłumaczyć na Złamać Tabu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JP1nmExfgpg

https://www.youtube.com/watch?v=5WhQ8bSvcHQ&t=2s

 

Dennett uważa, że bez względu na kwestie istnienia boga religia jest ważnym składnikiem kultury i może być studiowana naukowo jak każdy inny problem społeczny. Religia jest zdefiniowana jako system, którego wyznawcy wierzą w ponadnaturalne istoty, których poparcie należy uzyskać. Dennett uważa, że religia rozwija się zgodnie z zasadami ewolucji, w której jednostką przekazującą informacje nie jest gen, lecz memu zdefiniowany przez Dawkinsa. Są dwa powody do założenia, że można naukowo badać religie. Jednym jest fakt, że tezy religii są najczęściej twierdzeniami dotyczącymi fizycznej rzeczywistości. Na przykład zmartwychwstanie lub świadomość po śmieci, która niszczy mozg. Drugim powodem jest fakt, że religijnie postulowane super istoty mają mieć wpływ na stan fizyczny świata, co umożliwia wykrycie tych istot zmysłami lub instrumentami. Boga deistów nie możemy wykryć, ponieważ nie wtrąca się do praw natury i ludzkiego życia, ale obecność boga Abrahamowego jest wykrywalna, jeśli takowy istnieje.

 

 Większość ateistów uważa, że “brak dowodu jest dowodem braku”.  Jak możemy się spodziewać Dennett został skrytykowany przez religijnych apologetów za “scjentyzm” to znaczy za pogląd, że nauka może wytłumaczyć wszystko.  Nauka nie wyjaśnia wszystkiego, ale religia nie tłumaczy niczego. Na przykład stwierdzenie, że bóg stworzył człowieka jest pustym frazesem, ponieważ nie tłumaczy jak niematerialna istota może stworzyć tak złożony przedmiot, jakim jest człowiek.

 

Nauka ma wystarczająco skuteczne metody na badanie wpływu na rzeczywistość nadzwyczaj wszechmocnych istot.  Bez żadnego dowodu ich istnienia ateiści są w pełni usprawiedliwieni uważając, że religijne koncepcje są urojeniami wyobraźni. Bez dowodu można wierzyć we wszystko. Od czarnego kota przynoszącego nieszczęście do Jehowy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjphIzh8mo4

 

 

Podsumowanie.

 

Dennett uważa, że religia jest społecznym systemem, którego tezy mogą być obserwowane i poddane naukowym metodom badań. Istnieje tylko jedna rzeczywistość, w której mają miejsce wszystkie zdarzenia natury i wydarzenia religijnych wierzeń.

 

Skoro badamy naukowo wierzenia półdzikich szczepów w dżungli Amazonki to możemy użyć podobnej metody do badania Abrahamowych religii.  Jak pisze Victor Stenger bóg Abrahamowych religii jest tak potężny i mający tak znaczny wpływ na naturę i ludzkie życie, że powinien być łatwo wykrywalny zmysłami lub instrumentami, które wzmacniają zmysły.  Jak dotychczas nie wykryto żadnego śladu super istot. Wszystko, co obserwujemy daje się wytłumaczyć naukową wiedzą. Racjonalny ludzki umysł potrafi ocenić, co złe i dobre na podstawie doświadczenia.  To eliminuje potrzebę super istot, które decydują, co ludziom wolno.  Pojęcia empatii i solidarności są naszymi tworami. Rezultatem najlepszych tradycji cywilizacji.

 

Zaglądanie do starożytnych ksiąg pisanych w epoce, w której były zupełnie inne moralne standardy nie jest ani potrzebne ani użyteczne.