Wydaje mi się, choć nie potwierdzone jest to żadnymi badaniami, iż reprezentatywność informatyków wśród racjonalistów światopoglądowych jest niewielka, gdyż gdyby było inaczej, to przecież by nie pozwolili aby tak wartościowy merytorycznie portal jak nasz był tak słaby od strony jego informatycznego – ciekawego graficznie i przyjaznego dla użytkowników – oprogramowania.

Gdyby ich było wielu, to przecież choć jeden, a może nawet i kilku/kilkunastu zgłosiłoby się do redaktorów/moderatorów z propozycjami jego optymalizacji. Gdy przejrzymy internet to znakomitych wzorów można sporo znaleźć. Choć tu potrzebnym jest też zachowanie pewnej konserwatywnej specyfiki merytorycznej rozmowy, a to miedzy innymi znaczy, iż nie można zbyt skracać długości wypowiedzi oraz tekst, do którego się odnosimy, powinien być jakoś (kolorem albo czcionką lub jeszcze inaczej) wyodrębniony. Warto też aby była każda odpowiedź była zaznaczona, do kogo się odnosi, a czytelnicy mogli, na podobieństwo Facebooka, zaznaczać, własnym nickiem, iż wypowiedź im się podoba lub nie. Ważną też byłaby możliwość uatrakcyjnienia graficznego wypowiedzi i dotyczy to zarówno forum, jak i dyskusji pod artykułami, które powinny mieć bardzo zbliżoną formę.

Ponad miesiąc temu na naszym forum zamieściłem list:

Szanowna Redakcjo, Panie Jacku,

myślę, iż bardzo przydałoby się żyjące forum dyskusyjne na portalu Racjonalista.tv, ale aby ono mogło żyć, to jakiś informatyk powinien przenieść jak najwięcej – nie zastrzeżonych – rozwiązań technicznych (włącznie z przyjaznym dla oczu kolorem podstawowym) z portalu Racjonalista.pl, gdyż takie jak tam są, lub bardzo podobne rozwiązania, bardzo takie rozmowy w necie ułatwiają.

Moim zdaniem taka formuła powadzenia sporów jaka był prowadzona na forum Racjonalisty.pl jeszcze dalece się nie wyczerpała, choć warto ją unowocześnić (łatwo znaleźć w necie wzorce) i m.in. wyposażyć w możliwości działania na urządzeniach mobilnych. Forma klasycznego forum – prowadzenia merytorycznych rozmów na pewnym, raczej wysokim, poziomie intelektualnym – jest niezastąpiona dla osób wymagających od siebie i innych, które cenią sobie wymianę myśli i dyskusje, a przecież to właśnie takie środowisko jest celem upowszechniania racjonalistach postaw wobec rzeczywistości.

Tak, potrzebną jest też na takim forum sensowna moderacja, dbająca o poziom merytoryczny i kulturę dyskusji. Tolerancyjna nawet dla dosyć ekstremalnych poglądów, ale bez tolerancji dla ewidentnego chamstwa oraz głupoty.

Racjonaliści nie powinni sobie pozwalać na uleganie trendowi wypierania dobrego przez gorsze, trudniejszego przez łatwiejsze, bardziej wymagającego przez łatwiznę, namysłu przez doraźność. Przecież my nie odwołujemy się do SMS-owej inteligencji. Niby można by było się temu trendowi poddać i przenieść się całkiem na Facebooka, tak wychwalanego przez wielu. Tyle tylko, że tutaj żaden intelektualista już raczej nie zabłyśnie, po prostu forma tego narzędzia na to mu nie pozwoli. Zaś na forum Racjonalisty.pl – co najmniej kilku ich było i sądzę, iż przejdą na forum Racjonalisty.tv, gdy im się to umożliwi, a poziom rozmów ich zachęci.

Wiem, iż jest kłopot z informatykiem – szczególnie dobrym – ale może warto właśnie przez Facebooka zaapelować o pomoc. Przecież jeszcze ludzie ideowi istnieją – nawet wśród informatyków. Może ktoś się do redaktora Jacka Tabisza zgłosi i nam pomoże.

Na który otrzymałem tylko odpowiedź od pana Jacka Tabisza: „Jeśli chodzi o forum, to szukamy dobrych informatyków i są, ale to nie takie proste”.

Wiem, iż nie jest to takie proste, gdyż zupełnie nas nie stać na stosowne do wkładu pracy gratyfikacje, ale przecież Linux rozwinął się znakomicie. Sam nie mogę pomóc w tym zakresie, gdyż moja wiedza informatyczna – szczególnie już w zakresie programowania i administrowania – jest bliska zeru. Dlatego apeluję do tych, którzy mają o tym pojęcie, o pomoc. Myślę, iż warto przysłużyć się tak wartościowej inicjatywie.