#1235
admin
Keymaster
0p

Ludzie nieszczęśliwi, niepogodzeni ze sobą, nie powinni mieć potomstwa. Na końcu równania mamy więc ludzi nieszczęśliwych, zdolnych fizycznie do rozmnażania się, ale takich, którzy nie chcą i nie powinni z tej możliwości korzystać, albo niezdolnych, lecz szczęśliwszych. Dla mnie wybór jest prosty, bez przeprowadzania wiwisekcji mojego transplantacyjnego porównania.