#1426
Jacek Tabisz
Keymaster
1p

Faktem jest, że autorytaryzm i dogmatyzm sprzyjają rozwojowi religijności i innych, podobnych do niej ideologii. Ale sprawa jest bardziej złożona, bo całkowite zaprzeczenie szacunku dla osób, które coś osiągnęły, lub całkowita niechęć do działań w grupie, też są złe. To jest wyzwanie dla nas, racjonalnych ateistów. Jak być wolnomyślicielem i jednocześnie umieć działać w zespole? Oczywiście da radę, ale działając społecznie widzę, jakie to trudne…