#26680
Patrycja Maria Adamska
Participant
0p

Dziękuję za refleksje ,ciekawy punkt wyjścia do kolejnych rozważań .