#26680

Dziękuję za refleksje ,ciekawy punkt wyjścia do kolejnych rozważań .