#579
Piotr
Participant
0p

Oczywiście, że chodzi o otwartość, lub dokładniej o poszanowanie dla odmiennych poglądów i nie poniżanie kogokolwiek z tego wzglȩdu. Można siȩ nie zgadzać, ale należy szanować.