#582
KORIUS
Participant
0p

Forma tegoż przekazu musi być grzeczna i nie antagonistyczna. W przeciwnym wypadku autor dyskredytuje siȩ sam i nie ma najmniejszych szans na rozpoczȩcie lub utrzymanie jakiegokolwiek dialogu.
-Jeżeli ciągle bierzesz pod uwagę jakie skutki wywoła to co powiesz, to nigdy nie powiesz tego co naprawdę myślisz. Szacunek dla rozmówcy nie polega na tym, by unikać niewygodnych tematów, ani słów i starać mu się przypodobać, lecz by mówić z nim szczerze. Jeżeli tego nie doceni to na szacunek nie zasługuje. Rozumiem, że w codziennym życiu należy godzić się na pewne kompromisy i podejmować próby dialogu, przynajmniej do momentu, gdy nie wymaga to publicznego wyrzeczenia się swoich poglądów i podporządkowania się dominującej ideologii. Jednak takie miejsca, gdzie celowo się rejestrujemy, by wyrazić swoje poglądy, nie są od okazywania nikomu szacunku, a jego domaganie się jest wręcz oznaką pychy. Reasumując, z religijnych idiotyzmów, należy drwić i je ośmieszać, a nie prowadzić z nimi dialog, czy okazywać im szacunek.