#9582

Każdy człowiek nie zależnie od wyznawanej religii może być dobry ,ponieważ posiada swój własny system wartości którymi kieruje się w życiu dzięki zdobytej wiedzy może dokonywać mądrych wyborów i podejmować decyzje istotne dla niego i innych.