#1003
spell
Participant
0p

Panie Zawisza… jeśli burzenie obiektów kultu ma być objawem ateizmu, to w takim razie w Polsce od dziesiątego wieku króluje ateizm. Czy może Pan Szanowny zaprzeczy, że na terenach Polski niszczono ośrodki religijne tzw. „pogan”? Co więcej – dalej się niszczy.