1. Portal Racjonalista.tv, zwany dalej Portalem powstał i jest zarządzany przez Fundację Nowe Oświecenie zarejestrowaną pod KRS 0000526482.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem decydującym o ich rozstrzyganiu jest wydział sądowy właściwy miejscowo dla siedziby Fundacji Nowe Oświecenie.

3. Portal propaguje racjonalizm, czyli pogląd opisujący świat w sposób naukowy, empiryczny, uznający rozum jako jedyne źródło poznania rzeczywistości, sceptyczny wobec postaw pseudonaukowych, dogmatycznych czy też metafizycznych.
Jedną z najlepszych metod dochodzenia do większej racjonalności jest debata i otwartość na padające w niej argumenty, brak dogmatyzmu, sceptycyzm i samosceptycyzm, ale też umiejętność obrony własnych spostrzeżeń i hipotez, którą to umiejętność doskonali się w toku dyskusji.

4. Redakcja Portalu uważa, że cechujący racjonalizm brak dogmatyzmu i opartej na dogmatach pewności siebie, oraz niechęć do bezwarunkowej wiary we własne racje prowadzić muszą do postulatu dbania o wolność słowa i chęci dopuszczania do głosu osób, z którymi się całkowicie nie zgadzamy. Bo przecież możliwe, że to oni mają rację.

5. W serwisie zabronione jest publikowanie treści i linków do tekstów szerzących nienawiść (w tym apele nawołujące do przemocy wobec konkretnych osób lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową), tekstów nękających, dokuczających oraz podobnych przekazów, które nawołują do krzywdzenia konkretnych osób lub grup.

6. Moderacją zajmują się członkowie redakcji Racjonalisty.tv oraz inne wyznaczone przez nie osoby. Komentatorzy Racjonalisty.tv mają też prawo proponować własnych kandydatów na członków gremium odpowiedzialnego za moderację komentarzy na Racjonalista.tv. Taki kandydat powinien mieć na swoim koncie co najmniej 30 komentarzy na stronie i nie być osobą zgłaszającą. W razie odmowy lub akceptacji takiej kandydatury można odwołać się od decyzji upubliczniając sprawę na forum Racjonalista.tv.

7. Żaden komentarz niełamiący prawa i niniejszego regulaminu nie może być usunięty.

8. Moderatorzy mogą usuwać lub zmieniać niezatwierdzone przez redakcję treści reklamowe.

9. Podstawą do usunięcia komentarza jest także atak ad personam, zawierający wyzwiska pod adresem dyskutanta, obelgi dotyczące jego wyglądu, jego rodziny, jego życia osobistego etc.

10. Żaden komentarz nie może być natychmiast usunięty z uwagi na wulgaryzmy, czy brak przestrzegania norm gramatycznych i stylistycznych. Natomiast jego autor może być poproszony o poprawę formy komentarza, jeśli zaś tej poprawy niezwłocznie nie dokona, to w zależności od oceny wartości treści wpisu moderator ma prawo samodzielnie poprawić formę komentarza, lub go usunąć.

11. W razie wpisów niezwiązanych z tematem artykułu, do którego się odnoszą, ani z treścią zamieszczonych pod nim wpisów, autor wpisu może zostać poproszony o wyjaśnienie związku wpisu z miejscem, w którym ten wpis się znajduje. W razie braku przekonującego wyjaśnienia w czasie do następnego wpisu danego autora na portalu lub w czasie dwóch dni wpis może zostać usunięty.

12. Osoba, której trzy komentarze usunięto w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące z uwagi na ataki ad personam lub wklejanie reklam może otrzymać tygodniowego bana.
Trzykrotny ban tygodniowy skutkuje banem na stałe. Osoba wpisująca komentarze nie na temat nie podlega karze, ale jej wpisy dla których adekwatności nie znajdzie uzasadnienia mogą być usuwane.

13. Osoba, której komentarz usunięto, ma prawo odwołać się do moderacji jeśli uważa, że jej wpis nie niósł ze sobą nawoływania do przestępstwa czy ataku ad personam. Odwołanie się od usunięcia wpisu powinno być przez tę osobę starannie uzasadnione. Sprawa będzie rozpatrywana przez innego moderatora, niż ten który usunął wpis. On również może ocenić, czy wniosek odwoławczy jest merytorycznie uzasadniony. Jeśli spełnia on warunki merytoryczne i jeśli moderacja nadal podtrzyma swoją decyzję, moderator ma obowiązek odnieść się do apelacji w formie pisemnej, dostępnej dla każdego z uczestników forum na życzenie.

14. Niektórzy publicyści posiadają możliwość usuwania komentarzy pod swoimi tekstami. Jednakże nie będąc moderatorami nie mają prawa usuwać innych komentarzy powinni zawiadomić moderatorów o wpisach ich zdaniem nadających się do usunięcia. Ich wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie lub odmownie. Jeśli natomiast dany publicysta ma też uprawnienia moderatora, powinien poprosić o zgodę na usunięcie komentarza pod swoim tekstem innego moderatora. W razie odrzucenia wniosku, powinien zachować dany komentarz. Z moderatorami można się kontaktować albo przez ich maile, albo przez mail: kontakt@racjonalista.tv z adnotacją w tytule maila "MODERACJA".

15. Uczciwa moderacja wymaga kontaktu z uczestnikami dyskusji na portalu. Dlatego osoby piszące na portalu i chcące mieć pełne prawa w razie ewentualnych interakcji z moderacją proszone są o wpisywanie się i podawanie rzeczywistych maili. Co do prośby o rzeczywisty mail mogłyby się tu pojawić wątpliwości, ale w dzisiejszych czasach można przecież założyć skrzynkę mailową tylko do celu kontaktu z Serwisem, niepowiązaną z żadną inną aktywnością danego komentującego. Osobom mającym problem z wpisaniem się na forum, oferujemy pomoc, wystarczy napisać na kontakt@racjonalista.tv z adnotacją"Chcę się wpisać na forum".

16. Redakcja prosi o unikanie w dyskusji następujących zasad środków wyrazu:
a) Ataki ad personam, czyli nazywanie kogoś durniem czy w inny nieładny sposób. Powinno się określić w czym myli się nas adwersarz i napisać mu "mylisz się w tej kwestii, gdyż (tu miejsce na argumenty)".
b) Propaganda i nieobiektywne lubienie. Oznacza to, że ktoś nie chce rozmawiać ani przedstawiać zagadnień, ale chce je głosić nie patrząc na innych. Takiej osoby nie interesuje obrona argumentów. Ona będzie je tylko w kółko powtarzać licząc, tak jak Goebels, że powtarzanie propagandy czyni rzeczywistość.
c) Utarte stereotypy. Ktoś nie chce zejść z utartych stereotypów i będzie piętnował osobę myślącą pod prąd, niestereotypowo.
d) Lenistwo. Ktoś powołuje się na jakieś zjawiska, dane, na jakieś wydarzenia, ale proszony o ich przedstawienie tego nie czyni, albo mówi – "sam sobie sprawdź!". Moja rada – gdy nie masz czasu, nie pisz. Gdy piszesz impresję, przygotuj się na jej obronę w oparciu o twarde i rzetelne argumenty, albo usuń swój tekst i przeproś.
e) Czepialstwo. Czasem, aby napiętnować tekst z którym ktoś się nie zgadza, lub którego autora ktoś nie lubi, stosowane jest czepialstwo. W każdym tekście można przyczepić się do szczególików, do błędów stylistycznych. Jeśli ktoś ma złą wolę, z każdej wypowiedzi uczyni "skandaliczne dno". Warto zatem prosić komentujących o dobrą wolę, bo bez tego dyskusja nie jest możliwa.
f) Emocjonalna miłość do ego i własnych poglądów. Źle być takim słownym egoistą i iść z tym między ludzi. Racjonalnie myślący człowiek powinien być całkiem pewien, że jego poglądy są podważalne i podważanie ich jest żywiołem dyskusji i jej konstruktywną wartością.

17. Na Forum stanowiącym cześć Serwisu użytkownikom przyznawane są następujące role:
a) Keymaster – może tworzyć, edytować i usuwać innych użytkowników forów, tematy i odpowiedzi. Może zarządzać tagami i moderować forum. Ma dostęp do globalnych ustawień forum.
b) Moderator – może tworzyć i edytować fora. Może tworzyć, edytować i usuwać tematy i odpowiedzi innych. Może zarządzać tagami i moderować forum.
c) Participant – Może tworzyć, edytować swoje tematy i odpowiedzi.
d) Spectator – Może tylko czytać fora, tematy i odpowiedzi.