#1191
+1
Jacek Tabisz
Keymaster
1p

Sol – ale wydaje mi się, że pewne postawy, które zaowocowały czymś tragicznym podczas II Wojny Światowej były budowane przez kościoły chrześcijańskie. Na przykład paranoiczny antysemityzm niektórych Niemców – przestaje dziwić, gdy poczyta się Lutra. Konserwatywne koncepcje rodziny, proponowane przez faszystów, podobały się z kolei wielu myślicielom katolickim, którzy też antysemityzmem nie pogardzali, a wręcz przeciwnie. Katolicy walczący z takimi podstawami byli niejako pod prąd dominujących nurtów w swoim Kościele, albo po prostu w ogóle odrzucali ideologię na rzecz człowieczeństwa.