#1269
admin
Keymaster
0p

Uwzględniając inne czynniki o tyle, że też nie biorą się one z próżni, tylko z działań ludzi. Triumf społeczeństwa liberalnego.
I zakładam jedynie, że nie przechodzi negatywnej, w Czechach np. przestępczość jest porównywalna z Polską.
Nie znam przy tym kraju, w którym wzrost religijności byłby skorelowany ze spadkiem przestępczości, ale mogę o czymś nie wiedzieć.