#1524
admin
Keymaster
0p

Ładnie to wywiedzione ale art. 18. Konstytucji RP mówi:
„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Realną szansę zrobienia w tym kierunku czegokolwiek przy aktywnym sprzeciwie Kościoła daje więc na razie jedynie próba stworzenia czegoś na prawach zbliżonych do małżeństwa. Albo zostawić to do rozważenia naszym praprawnukom, może wtedy społeczeństwo będzie w 70% racjonalistyczne.