#1556
Zawisza
Participant
0p

Ależ tylko promil Polaków nie zgodziłby się z uczczeniem przez Sejm św. Jana Pawła II! Gdyby podzielić ilość posłów na ilość Polaków uprawnionych do głosowania, żaden z nich nie zyskałby ponad 50% głosów przeciwko św. Ojcu Świętemu. Szanujmy mniejszości, ale bez przesady. Jak jakaś mniejszość jest na marginesie błędu, nie można dla niej stawiać Sejmu na głowie.