#27276
MagnificencjaS
Participant
0p

Do pana (z bożej łaski) posła Marka Suskiego!
Wiceprzewodniczącego Komisji Śledczej
– do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
Wielebny Pośle!

Proszę przy następnym posiedzeniu Komisji uzupełnić wypowiedź świadka Ryszarda Milewskiego dot. danych “Carycy”:
Katarzyna II Aleksiejewna Wielka, po rosyjsku Екатерина II Алексеевна; urodzona jako Zofia Fryderyka Augusta, niem. Sophie Friederike Auguste zu Anhalt-Zerbst-Dornburg.