#47991
MagnificencjaS
Participant
0p

Ludzie! Rodacy! Jakiś seksualny obłęd zapanowal wśród usakralnionych szamanow Kościoła rzymsko katolickiego. W ramach nauk wieliego JaPa2…kolejna perełka wydawnicza:
“Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli” – autor Magdalena Siemion. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest wydawcą książki – podręcznika, skierowanej głównie do młodzieży.
Promocja książki zakończyła się warsztatami z teologii ciała – będą one towarzyszyć także kolejnym spotkaniom autorskim.
Czy zajęcia praktyczne też były w programie?
Seks-obsesja to choroba jaka trawi konsekrowanych szamanów Kościoła rzymskiego od wieków. Wchodzenie pod kołdrę opanowali niemalże do perfekcji. Ostatnio odkryli, że małżonkowie nie idą do Boga pojedynczo, ale razem, we wspólnocie małżeńskiej – twierdzi nowa sekta w łonie czyli kościelny Ruch Trzech Ołtarzy. Gdzież to ten świętobliwy mąż zwany Ojcem Świętym nabrał praktyk w dziedzinie życia seksualnego?