#31636
Alvert Jann
Participant
0p

Co rozumiesz przez zwykłe odświeżanie strony?