#31650
Orionis
Participant
0p

A, bo Kościół daje im poczucie wspólnoty i poparcie autorytetu silnej grupy. Gdyby wierzyli tylko indywidualnie, byliby samotni i odpowiedzialni za to, co myślą i czują. Poza tym nie byliby pewni, że dobrze wierzą, w dużej wspólnocie, uznanej za świętą, mają poczucie, że są na dobrej drodze, że ich wiara jest słuszna, prawdziwa. Indywidualizm w myśleniu i odczuwaniu to wyjątki, większość nie ma ani takich potrzeb ani możliwości. (Oczywiście nie ma stuprocentowych indywidualistów, bo to niemożliwe, jesteśmy istotami stadnymi)