#3241
Nietsche
Participant
0p

Liczba osobników wyeliminowanych z populacji przed osiągnięciem ich dojrzałości płciowej (a tylko ta część ontogenezy jest przedmiotem selekcji dającej skutki ewolucyjne) spadła do promilowych wartości w najwyżej rozwiniętych społeczeństwach. O jakiejkolwiek biologicznej ewolucji człowieka nie może więc być odtąd mowy

Pan profesor jest być może bardzo dobrym paleontologiem ale kiepskim logikiem.
Niech
A – zbiór społeczności w najwyżej rozwiniętych społeczeństwach.
B – całkowita zbiorowość ludzka.
A ⊂ B
Pan prof. ustala pewne prawa obowiązujące w A i przenosi je na B.
Co obowiązuje w A nie musi obowiązywać w B∖A. Śmiertelność noworodków z pewnością jest różna.
W dalszej części wydaje mi się profesor argumentować logiką błędnego koła, ale dziś idę już spać.