#47925
Piotr
Participant
0p

Sądzȩ że warto być. Osobiście, nie narzucam swoich poglądów innym, ale bynajmniej siȩ z nimi nie kryjȩ.