#7644
+1
MagnificencjaS
Participant
0p

Świętobliwa Rada niepłodnych starców starych kawalerów dyskutowała ostatnio w świętobliwym natchnieniu o seksie, prokreacji i aborcji ze szczególnym uwzględnię in vitro. Zaprawdę powiadam wam szamani w okresie wielkiego postu czas na modlitwę o dar rozumu… czyli oświecenie z łaski Ducha Świętego. Przede wszystkim o rozum. Czyż ciągle nie dostrzegacie różnicy miedzy śmiesznością a żałosnością. No cóż, Bóg nie wszystkich jednakowo obdarzył rozumem, ale spróbujcie chociaż odpowiednio wykorzystać te mikrocząstki które Wam podarował. Przecież nieomylny Sobór Nicejski w 787 roku ustalił jednomyślnie i z natchnienia Trójcy Świętej, że Bóg daje duszę płodowi męskiemu w 40 dniu po zapłodnieniu, czyli po poczęciu, a kobiecie, czyli żeńskiemu – co warto ku radości mężczyzn podkreślić – dopiero po 80 dniach. Uznano ostatecznie, że dopiero wtedy ukształtowany płód staje się człowiekiem i może być zbawiony. Święty Augustyn przekonywał: „Nie ukształtowane płody znikają jak ziarna, które nie dają owoców”. Święty Tomasz z Akwinu, postać szczególnie do dzisiaj wyróżniana przez Kościół rzymskokatolicki, głosił: „Aborcja nie jest grzechem, dopóki płód nie został obdarzony duszą”.