• piątek, 5 czerwca 2020 r.

Music for the destructor god. Muzyka pod patronatem boga zniszczenia. Bakri ki Mashak

 

Muzyka indyjska jest wspaniałym źródłem dla religioznawców. Wielu Hindusów wierzy, iż patronem muzyki jest bóg zniszczenia. Zupełnie odwrotnie niż w islamie, gdzie często w imię religii niszczy się muzyków. Jednak ze świetnym zespołem Bakri ki Mashak grają też muzułmanie, potwierdzając tezę, że część indyjskich muzułmanów znacząco przerasta tolerancją i ciekawością świata swoich braci w wierze mieszkających w innych krajach.

Indian music is a great source for religious studies. Many Hindus believe that music has as the patron God of Destruction. Quite unlike in Islam, where often in the name of religion believers destroyed musicians. However, in a great team Bakri ki Mashaka plays also Muslims, confirming the idea that part of the Indian Muslims are significantly  more tolerant and curious of the word than his brothers in the faith living in other countries.

Podobne materiały

Zostaw komentarz

Wpisz kod antySPAMowy *