Jak donosi analityczka polityczna Judith Bergman z Gatestone Institute, projekt „francuski islam” poniósł całkowite fiasko. Z 2200-stronicowego raportu „Przedmieścia Republiki” wynika, iż muzułmańscy imigranci we Francji coraz częściej odrzucają wartości francuskie i elementy tożsamości oparte na europejskich wartościach, a w zamian zanurzają się w islamie. Raport ostrzega, że ​islamskie prawo szariatu pozostaje punktem odniesienia dla imigrantów wypierając francuskie  prawo cywilne. Dzieje się tak w znaczącej części przedmieść Paryża.

 

Zasada  „importowania” imamów nie posiadających znajomości lokalnego języka i zwyczajów jest taka sama w całej Europie. Katar i Arabia Saudyjska, gdzie oficjalną formą islamu jest wahabizm, są głównymi mecenasami meczetów w Europie. Wahabizm zniechęca do integracji muzułmanów na Zachodzie, w zamian aktywnie zachęcając do dżihadu przeciwko nie-muzułmanom. Katar sfinansował meczety we Francji, Włoszech, Irlandii i Hiszpanii, oraz w wielu innych miejscach, przyczyniając się tym samym do rozprzestrzeniana wahabizmu na całym kontynencie europejskim.

juditg

Judith Bergman/Twitter

W ubiegłym tygodniu Austria zdecydowała się na wydalenie pierwszego zagranicznego imama finansowanego z zewnętrz po wygaśnięciu jego wizy. Decyzja została podjęta zgodnie z nowymi postanowieniami ustawy o przeciwdziałaniu radykalizacji, które przeszły w Austrii rok temu pomimo znacznych kontrowersji. Głównym celem ustawy jest przeciwdziałanie ekstremizmowi. Ustawa wymaga od imamów znajomości języka niemieckiego, oraz zakazuje finansowania zagranicznego dla meczetów, imamów i organizacji muzułmańskich w Austrii. Zapisy ustawy podkreślają również, że prawa austriackie muszą mieć pierwszeństwo przed islamskim prawem szariatu dla muzułmanów mieszkających w ojczyźnie Mozarta.

 

Link do artykułu Judith Bergman