#1040
KORIUS
Participant
0p

I wszystko jedno, czy wiarę w bogów zastąpi parareligijny kult jednostki, przemysłu, idea walki klas, sam ateizm nie jest jeszcze antidotum na głupotę każdego rodzaju, likwiduje jedynie niektóre jej przejawy.

-Ano właśnie. Ateizm jest jedynie antidotum na jeden rodzaj głupoty, ten najpowszechniej występujący na naszej planecie czyli religię i wiarę z bogów. Kompleksowym obalaniem głupot zajmuje się racjonalizm, który jest pojęciem szerszym, i z którego wynika także ateizm.