#3117
maceox
Participant
0p

Mam nadzieję, że nam dyskusja nie zgasła całkiem. Pamiętam, że kiedyś na zaprzyjaźnionym forum kolega Nietsche zarzucił zaskakujący wątek, długo trzymał wszystkich w niepewności, a potem przedstawił tłumaczenie ciekawego tekstu. Tu mamy trochę inną dynamikę, a poza tym…

Okazuje się że wszystkie ludy bądź plemiona miały swoją religię

Łowcy zbieracze mieli swe rytuały i magię i były one tak wrośnięte w ich społeczeństwo i „duszę”, że w ogóle nie było mowy o jakiejś sferze profanum. Wszystko przenikał święty duch. Robert Wright przytacza na początku swej książki „Ewolucja Boga” słowa jednego z antropologów, wedle którego możnaby powiedzieć, że „to tak jak wilki wyją do księżyca”.

(dla maceoxa napiszę wiarę)

Odpowiedziałem już tu:

Historia religii – ujęcie kompleksowe

Nie wiem, na ile ta moja odpowiedź była wyraźna, gdyż chyba nie ma tu listy nowych postów. Dla lepszej przejrzystości forum może warto by je trochę przeorganizować. Choć faktem jest, że bez dyskutantów i woli dyskusji nawet najlepiej zorganizowane forum nie zadziała…