#557
Piotr
Participant
0p

Ależ oczywiście że są. Niemniej nie należy siȩ dać sprowokować; aby treść przekazu była optymalnie przyswajalna, forma tegoż przekazu musi być grzeczna i nie antagonistyczna. W przeciwnym wypadku autor dyskredytuje siȩ sam i nie ma najmniejszych szans na rozpoczȩcie lub utrzymanie jakiegokolwiek dialogu.