#9179
Patrycja Maria Adamska
Participant
0p

Dyskusje na temat różnorodności są ciekawe i potrzebne ponieważ sprzyjają one tolerancji i pozytywnym zmianom w społeczeństwie .