Rocznica Mec Jeghern, Ludobójstwa Ormian

Jednym z najbardziej ponurych epizodów XX wieku było Ludobójstwo Ormian (orm. Մեծ Եղեռն, Mec Jeghern, co oznacza „wielkie nieszczęście”; Հայոց ցեղասպանություն Hajoc’ C’eghaspanut’jun – „ludobójstwo Ormian”), rzeź Ormian (tur. Ermeni Soykırımı). Było to ludobójstwo popełnione…

Czytaj dalej Rocznica Mec Jeghern, Ludobójstwa Ormian