Inteligencja nasza i inteligencja maszyn

Sprawy ludzkie. Część 6 – Inteligencja nasza i inteligencja maszyn

 

W tym eseju chce podzielić się z czytelnikami wiedzą dotyczącą inteligencji żywych istot i sztucznej inteligencji maszyn. Główne idee eseju opierają się na książce Maxa Tegmarka pod tytułem “Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence” ukazała się w 2017 roku. Tegmark jest Amerykanem szwedzkiego pochodzenia. Jest on fizykiem i informatykiem, profesorem MIT oraz współzałożycielem Instytutu Future of Life. Tegmark zaczyna książkę obserwacją, ze każda  żyjąca istota potrafi zebrać informacje o swoim środowisku, przetworzyć ta informacje i zareagować. Ta reakcja może być dwojakiego rodzaju. Można zmienić hardware (fizyczna kompozycja żywej istoty) lub software (algorytm postepowania).

 

 Tegmark rozróżnia trzy poziomy życia w chronologicznej kolejności ewolucji: poziom 1.0 – życie proste biologiczne, poziom 2.0 – życie w kulturze oraz poziom 3.0 – życie technologiczne. Organizmy typu 1.0 nie są w stanie zmienić hardware (swojej materialnej kompozycji) ani software (algorytmu czynności). Jedyne zmiany są skutkiem ewolucji DNA na przestrzeni wielu pokoleń. Przykładem jest bakteria. Organizmy typu 2.0 np. ludzie zmieniają w ciągu życia poglądy, cele i powiększają swoją wiedzę. Nazywamy to zmiana softwaru (algorytmów).

 

Zycie typu 3.0 którego jeszcze nie ma na Ziemi pozwala na zmianę hardwaru (ciała) i softwaru nie czekając na powolny proces zmian ewolucji. Wyższość człowieka od organizmów typu 1.0 polega na umiejętności uczenia się w ciągu życia i ilości informacji, jaką może zapamiętać i użyć. W ludzkim mózgu może zmieścić się 100 terabajtów informacji. Tera to 10 do potęgi 12. Natomiast chemiczny łańcuch DNA ma zaledwie jeden gigabajt (miliard). Jest to sto tysięcy razy mniej. Współczesny człowiek ma olbrzymią wiedzę w porównaniu z ludźmi żyjącymi tysiące lat temu. Natomiast DNA nie uległo dużej zmianie. Ta zdolność zapamiętania i użycia informacji zapewniła ludziom dominująca pozycję w świecie żywych istot. Mówiąc inaczej człowiek pokonał wolny proces ewolucji.

 

Mamy jednak poważne ograniczenia. Nie możemy poznać wszystkich nauk ani zapamiętać całej Wikipedii. Nie możemy żyć 500 lat i mieć kilku zupełnie różnych zawodów. Jesteśmy ciągle niewolnikami biologii. Możemy jednak założyć, że jesteśmy już istotami typu 2.1 Ponieważ umiemy zmieniać hardware (ciało). Na przykład implant zębów, kolan lub wstawić w ciało instrument regulujący bicie serca. Życie 1.0 powstało 4 miliardy lat temu. Poziom 2.0 sto tysięcy lat temu. Poziom 3.0 może być osiągnięty na początku XXII wieku. Eksperci AI podzielili się na kilka grup, z których największe są: grupa AI utopii oraz grupa sceptyków, którzy uważają ze upłyną setki lat zanim zżycie typu 3.0 będzie możliwe.

 

Kilku czołowych fizyków przyrzekło współpracę, aby ocenić jak i kiedy nastąpi życie typu 3.0. Miedzy innymi są to Stephen Hawking i noblista fizyk Frank Wilczek z MIT. Tegmark zwraca uwagę na fakt, że AI ma historię błędnych przewidywań.  W 1956 roku spodziewano się, że będzie można zbudować inteligentne maszyny w ciągu kilku miesięcy. Inna grupa naukowców AI uważała, że to nigdy nie nastąpi.

 

Tegmark kończy pierwszy rozdział książki podsumowaniem celu książki w pozostałych rozdziałach. Drugi rozdział zaczyna się zdaniem “wodór po wystarczająco długim czasie zamienia się w ludzi”. Tak ujął sprawę ewolucji astronom Edward R. Harrison (1919-2007).

 

Tegmark tak definiuje inteligencję:  ”Inteligencja = zdolność osiągniecia złożonego celu”. Program, który dobrze gra w szachy jest wąsko inteligentny. Robot, który naśladuje złożone czynności ludzi jest ogólnie inteligentny, można go określić Artificial General Intelligence (AGI). Zauważmy ze problem złożony dla człowieka może być prosty dla maszyny i odwrotnie. Poznanie znajomego na fotografii jest proste dla nas, lecz trudne dla komputera. Uniwersalny komputer (komputer Turinga) może rozwiązać każdy problem rozwiązywalny algorytmicznie. Podobnie maszyna typu AGI może osiągnąć cel osiągalny przez inteligentnego agenta np. człowieka. Ważna uwaga: inteligencja to zdolność przetwarzania informacji niezależnie od materiału, z którego jest zbudowany inteligentny agent! Ta zasada usprawiedliwia nadziei na stworzenia maszyny typu AGI dorównującej człowiekowi.

 

Rozpatrzmy problem pamięci. Różnica pomiędzy komputerem i mózgiem tkwi w metodzie pobierania informacji.  W komputerze każda zapamiętana informacja ma adres. W pamięci człowieka szukamy tak jak na sieci określając, czego szukamy a nie podając adres informacji. Pytanie: czy przetwarzanie informacji jest trudne? Wiemy, że komputer manipuluje tylko bitami używając prostych operacji na parach bitów. Biologiczny mózg działa podobnie wykonując proste operacje przez neurony, które albo przekazują sygnał albo go zatrzymują. [Nie istnieje jeszcze pewność co do binarnej formy przekazywania sygnałów w mózgu, mamy jeszcze komórki glejowe, których funkcje się odkrywa, istotne może też być natężenie sygnałów, a nie tylko ich zerojedynkowa reprezentacja, prócz tego mamy też enzymy odpowiedzialne za emocje i związek emocji z poznaniem kognitywnym – przypis Redakcji]

 

Inteligentna maszyna musi się uczyć. Obecne tylko sieci neuronowe potrafią się modyfikować i wykonywać nowe zadania. Udowodniono, że sztuczna neuronowa sieć jest uniwersalna i może obliczyć dowolną funkcję przez zmiany działania polaczeń. Tak tez uczy się mozg. Na zakończenie drugiego rozdziału trzeba jeszcze raz podkreślić ze pamiętanie, liczenie i uczenie się są niezależne od  materiału wykonującego te funkcje. To, że biologiczne istoty takie jak my są zbudowane z węglowodanów nie jest koniecznym warunkiem ogólnej inteligencji.

 

W następnym rozdziale Tegmark dyskutuje najbliższe cele AGI. Musimy zrobić postęp w kilku dziedzinach funkcjonowania inteligentnych maszyn. Są to rola intuicji, kreatywności i strategii. Tak rozwiązuje problemy człowiek. Jeszcze inną potrzebną dziedziną jest naturalny język. Język jest narzędziem komunikacji i uczenia się przez słuchanie instrukcji i dzielenie się wiedzą z innymi potrzebującymi wiedzy. W dodatku do postępu technologii musimy mieć na uwadze cele związane z wartościami cywilizacji. Na przykład musimy znaleźć metodę eliminacji prostych zadań przekazując je od ludzi do maszyn unikając bezrobocia i poczucia bezcelowości ludzi, którzy uprzednio wykonywali te zadania. Takie zastosowania jak w medycynie i transporcie musza być bezpieczne, jeśli człowiek nie będzie ostatecznym decydentem podejmowanych akcji.

 

Inteligentne roboty znajdę wiele ważnych zastosowań. Na przykład badania przestrzeni poza Ziemią, w której są warunki niesprzyjające życiu człowieka. Ważnym zastosowaniem będą procesy produkcyjne, takie jak produkcja samochodów i samolotów. Obecne roboty są trudne do programowania i kosztowne. Roboty samouczące się obniżą koszty produkcji i zwiększą wydajność pracy. Już obecnie zaczyna się wprowadzenie samosterujących samochodów. Eksperci ocenili, że samochody kierowane AI będą mogły obniżyć ilość wypadków o 90%. Obecnie skutkiem wypadków ginie w USA rocznie 35000 ludzi. Do wkrótce nadchodzących zastosowań AI możemy dodać medycynę i system zdrowotnej opieki oraz komunikację. Elektroniczne dane dotyczące pacjentów umożliwia lepszą diagnozę i leczenie.

 

Następna wersja Inteligentnego Internetu pomoże w edukacji i współpracy naukowo badawczej. Zastosowanie AI w systemach militarnych jest kontrowersyjne. Z jednej strony może zmniejszyć ilość ofiar cywilnych a z drugiej strony zmniejsza rolę człowieka odpowiedzialnego za moralną stronę militarnych operacji.

 

Podsumowanie.

 

Teoria inteligencji wyjaśnia różnice pomiędzy zwierzętami a istotami Homo sapiens, które są tez zwierzętami, ale maja wyższy rodzaj inteligencji.

 

Arystoteles (384-322 p. n. e.) myślał, że żywe istoty maja specjalną substancję psyche, która je ożywia. Po 23 wiekach rozwoju nauki od czasu Arystotelesa zrozumieliśmy, dlaczego jesteśmy rożni od innych zwierząt. Rożni nas nie starożytna koncepcja duszy, lecz mózg z olbrzymią liczbą neuronów i połączeń. Prócz mózgu reszta naszego ciała jest bliska anatomii innych ssaków. Na przykład zawory serca świni mogą zastąpić złe działające zawory ludzkie. Niektóre zwierzaki mają lepszy wzrok, węch lub są fizycznie bardziej sprawne niż ludzie, ale tylko my potrafimy grać w szachy, komponować symfonie i omawiać mechanikę kwantowa. Każdy zwierzak jest naszym odległym kuzynem. Tak więc z jednej strony możemy czuć się obdarzonymi przez naturę wyjątkową inteligencją a z drugiej strony musimy być skromni będąc jednym z wielu gatunków żywych istot na Ziemi. Jeszcze nie wiemy czy istnieją inteligentne istoty prócz nas. Mogą być tak daleko, że żaden kontakt z nimi nie będzie możliwy

O autorze wpisu:

Janusz Kowalik jest emerytowanym profesorem matematyki i informatyki na Washington State University oraz byłym kierownikiem organizacji badań informatyki w firmie lotniczej Boeing Company w Seattle. Adres internetowy Janusza: j.kowalik@comcast.net

34 Odpowiedzi na “Inteligencja nasza i inteligencja maszyn”

 1. Skąd pewność, że tak inteligentne maszyny będą działać na korzyść człowieka, istoty mniej inteligentnej? Może zaczną działać na własną korzyść, a człowiek stanie się ich niewolnikiem, zwierzęciem pociągowym? Myślę, że summa summarum człowiek nie zasługuje na istnienie i  że maszyny mogą dojść do takiego wniosku wprost, oceniwszy historię ludzkości i nie będąc sędzią we własnej sprawie (a i w takiej sprawie zapewne zachowałyby obiektywny osąd). 

 2. Czasami R.TV dostarcza tyle pozytwnych emocji co Fronda, artykuły Janusza są w czołówce.

   

  Teoria inteligencji wyjaśnia różnice pomiędzy zwierzętami a istotami Homo sapiens, które są tez zwierzętami, ale maja wyższy rodzaj inteligencji.

  Nie widzisz Januszu jak się zapętliłeś w swej definicji? ;-D

   

   

 3. @ELASP. Samolot moze byc sterowany robotem  ale pilot moze go wylaczyc i przejac sterowanie. To zdaza sie kiedy  robot nie moze podjac decyzji w sytuacji nie przewidzianej przez konstruktora robota. Jak bedzie mozna kontrolowac roboty majace swiadomosc tego jeszcze nie wiemy.

 4. Nikt z czytelnikow nie zwrocil uwagi na olbrzymi kontrast w XXI wieku w wiedzy naukowej z jednej strony i wzrostem  religijnosci z drugiej. Socjolodzy powinni wyjasnic co powoduje wzrost religijnosci na swiecie wsrod zacofanych biednych narodow. W zachodniej Europie religia jest slaba .   Trzeba zbadac zaleznosc religijnosci od wyksztalcenia i dobrovytu narodu. Wstepne obserwacje wskazuja ze im bogatrzy i lepiej wyksztalcony narod tym slabsza jest religijnosc. Religia i bieda ida w parze.

  1. A skąd ty wiesz Januszu, na co nie zwrócili uwagi czytelnicy, skoro to twoje genialne spostrzeżenie nie ma żadnego związku tematycznego z twoim esejem?

 5. @SPRINGUS. Pln Korea jest biedna ale bez religii co jest skutkiem agresywnego komunizmu.USA sa wyjatkiem  wsrod bogatych krajow. Ale poludniowy pas biblijny  jest najbiedniejszy w USA  oraz z najmniejsza iloscia wyksztalconych ludzi.  Regula ze bieda ,ignorancja i religijnosc ida razem jest dosc oczywista. Noze byc potwierdzona statystyka .

 6. @SPRINGUS. Ludzie i zwierzeta sa kuzynami  majacymi te same ewolucyjne korzenie. Ludzie goruja poziomem inteligiencji. Nie ma w tym zapetlenia. Jest to dosc proste  i oczywiste w swietle teorii newolucji. Starozytne religijne wyobrazenia o czlowieku sa bajkami ,rezultatem braku wiedzy tysisace lat temu. 

  1. Nie chodzi nawet o samą klasyfikację ludzi, tylko o zwykły błąd logiczny.

   Najpierw piszesz, że jest różnica, poźniej że jedno i drugie to to samo, a następnie podajesz w czym jest różnica. Druga część zdania przeczy pierwszej i trzeciej. Wystarczyłoby użyć słówka inne (zwierzęta), by mieć logicznie poprawne zdanie.

    

    

 7. Czy ktorys czytelnik zauwazyl ze ani w biblii ani w ewangelii nie ma slowa inteligiencja. Stary Testament nakazuje zabic tych ktorzy namawiaja do sluzenia innym bogom niz Jahwe. Nowy testamen t grozi pieklem dla              niewiernych. Slepa wiara jest wazna . Myslenie i inteligiencja to pomysl szatana. Od tego juz jest krok do potepienia. 

  1. Zauważył, że nie ma?

   Chyba raczej nie zauważył, że jest.
   A nie zauważa ten, kto jest ślepy albo patrzy bezmyślnie. Czyli nieinteligentnie.

   .
   W Biblii jest mnóstwo tekstów mówiących o mądrości, umyśle, rozumie, zrozumieniu itd.
   Greckie słowo "nous" będące odpowiednikeim wspólczesnego pojęcia "inteligncja" występuje wielokrotnie w Nowym Testamencie.

 8. Ja bym się nie obawiał samoświadomości maszyn, bo nic takiego się na zdarzy.
  Świadomość to coś więcej niż inteligencja. Ona kształtuje sie w procesie społecznym, wynika z historii, rozwoju osobowego, licznych relacji, bogactwa doświadczeń, wzruszeń, wyobraźni itd.
  Maszyny są konstruowane i prograomowane do realizacji bardzo wąskich celów: rozpoznawanie twarzy, zarządzania księgowością, analizowanie lub tłumaczenie tekstów, diagnozowanie chorób, sędziowanie zawodów sportowych, obsługa maszym, zamawianie zakupów itp. Samochód autonomiczny z inteligentym pilotem nie jest odpowiednikiem zawodowego kierowcy, który po zakńczonej jeździe wysiada z samochodu i pije piwo, czyta ksiązkę, gra w piłkę, uprawia seks, gotuje obiad, ma dzieci, idzie na dyskotekę itd.itp. Automatyczny pilot po wyłączeniu silnika zasypaia i niczym sie nie interesuje.
  Nie ulegajmy fantazjom autorów SciFi. Świadome maszyny pozostana fikcją literacką.

   1. sophia przypomina celebrytkę, która jest znana z tego, że jest znana
    inteligencji używa do tego, żeby być inteligentną
    to nie czyni osoby z tej maszyny

 9. Na razie nie ma czegos takiego jak inteligencja maszyn.  I dluuuuuuugo nie bedzie. Poza tym trudno byc inteligentnym bez swiadomosci, a my nawet nie wiemy czym jest swiadomosc. 

 10. @LUCYAN. Trzeba odroznic inteligiencje od swiadomosci.

  Inteligiencja to zdolnosc rozwiazywania problemow . Istnieja maszyny ktore dzialaja na podstawie sztucznej inteligiencji sym,ulujac pewne klasy  rozwiazywania  problemow przez ludzi. Sa wiec w ograniczony sposob inteligientne.

  Natomiast nie ma maszyn swiadomych w sensie ludzkiej swiadomosci, To znaczy ze roboty wykonuja zadania do ktorych sa przeznaczone. Nie ustalaja celu swojego istnienia i nie maja poczucia odpowiedzialnosci ani etyki. 

 11. Naukowe badania ustalily roznice miedzy ludzmi i ssakami innych zwierzat .Od wielu stuleci uwazano ze czlowiek jest czyms zupelnie innym niz zwierzeta. Okazalo sie ze jest po prostu bardziej inteligientny  co stawia go powyzej  swiata zwierzat . To odkrycie kladzie do trumny rozne bajki o  specjalnej substancji zwanej  psyche, spirytus, dusza ,ki itd. Zrozumienie tej roznicy  jest wazne poniewaz  mozemy odrzucic na smietnik archaicznych  idei urojone marzenia o zyciu po smierci i skupic sie na wspanialym zyciu na ziemi  zostawiajac pojecie duszy dla bajkopisarzy i malych dzieci  zanim zaczna krytycznie myslec i zasdawac pytania takie jak dlaczego babcia umarla?. 

  1. To odkrycie kladzie do trumny rozne bajki o  specjalnej substancji zwanej  psyche, spirytus, dusza ,ki itd.

   Ale w jaki sposób?

 12. Roznica miedzy ateista i czlowiekiem religijnym.

  Ateista aby w cos wierzyl musi miec dsowod. Jesli by sie okazalo ze istnieje bog,  anioly  itd to ateista zmieni swoj poglad .Pomysli pomylilem sie wiec zmieniam  swoj poglad.

  Czlowiek religijny wierzy bez dowodu i mysli ze to nie jest potrzebne aby w cos wierzyc. Nawet gdyby okazalo sie w 100% ze boga nie ma to religiant nie przestalby wierzyc bo dla niego dowod nie ma znaczenia. Wiemy z duza pewnoscia ze bog to ludzki wynalazek bo kazda duza grupa ludzi na ziemi sfabrykowala swojego boga. Czyli mamy dowod ze bog to urojony wytwor wyobrazni. To nie zmieni pogladu religijnych ludzi poniewaz oni nie potrzebuja dowodu aby wierzyc jak tez nie uznaja dowodu  nieistnienia urojonego boga.

   

   

  1. Nie bardzo wiem jaki to ma związek z tematem eseju, ale skoro sam jego Autor brnie w te meandry, to podążmy pokornie za nim.
   .
   Błąd logiczny na błędzie.
   Po pierwsze: ATEISTA to nie jest ktoś, kto nie wierzy bez dowodu, tylko ktoś kto nie wierzy w Boga. Kropka. Rozmaici i liczni ateiści WIERZĄ BEZ DOWODU w tysiące rzeczy (często kompletnie irracjonalnych, czasem wbrew dowodom).

   Z wyjątkiem Boga.

   Miliony ateistów wierzyło np. w komunizm, a wiarę w Boga brutalnie zwalczali.
   Po drugie: nie da się wierzyć na podstawie dowodu. To wewnętrznie sprzeczne. Gdy pojawia się dowód, wiara ZNIKA i zastępuje ją WIEDZA. Mogę wierzyć, że jakiś lek mnie uleczy i idę go kupić, ale dopiero jak go przyjme i poczuję się lepiej, to WIEM, że on leczy. Pojawił się dowód i wara ustępuje wiedzy.
   Po trzecie: z faktu iż wielu ludzi sfabrykowało swoje wyobrażenie o czymś nie wynika, że tego czegoś nie ma. Przed eopką wielkich odkryć ludzie fabrykowali  np. rozmaite wyobrzenia o antypodach. Czy to jest dowód na to, że antypody nie istnieją? Wedle logiki Janusza – TAK!
   Twój "dowód" na nieistnienie Boga opiera się więc na nielogicznym rozumowaniu.

   1. Niemała część ateistów wierzy, że Boga nie ma (i nie tylko Boga), nie mając na to dowodu. Dowody typu: szukałem, nie znalazłem – nie liczą się. Istnieją oczywiście ludzie, którzy swoją niewiarę potrafią logicznie uzasadnić, ale z moich obserwacji wynika, że są w mniejszości.

     

    Nie czepiałbym się faktu, że gdy się wie, to jednocześnie się wierzy. Bo gdy o czymś się wie, to automatycznie wierzy się, że jest to prawda. Innymi słowy ułomnością jest  wiara bez dowodu (i teistyczna, i ateistyczna).

     

     

     

    1. nie

     jak wiesz i masz dowody to już nie wierzysz, bo wiara z definicji jest przyjmowaniem czegoś bez dowodów

     .

     to nie jest ułomnność. bo są rzeczy, które nie podlegają dowodzeniu

 13. @SPRINGUS. W ten sposob ze wyjasnia roznice ludzi od innych zwierzat  bez   zakladania  istnienia   specjalnej  substancji zwanej psyche ,spirytus ,dusza ,ki itd.

  Inaczej mowiac wiemy na czym  polega nasza przewaga nad reszta zywych istot i pojecie duszy  mozna zlozyc do lamusa starozytnych n iepotrzebnych koncepcji. 

   

  1. No dobra, wiemy, że ludzie są bardziej inteligentni od innych ssaków. Ale samo spostrzeżenie niczego jeszcze nie udowadnia. Na czym więc polega ta różnica, że eliminuje potrzebę istnienia w/w elementów? Jest jakiś dowód?

    

  2. To że ludzi od zwierząt odróżnia złożona psyche (psyche po grecku to dusza) jest faktem.
   A czy psyche to jest substancja, czy tylko zbiór informacji zapisany na jaimś bionośniku to sprawa drugorzędna.
   Ponadto nowoczesne technologie uzmysłowiły nam, że informacja nie jest raz na zawsze uwiązna do jednego nośnika. Może być przeniesiona na dowolny inny.
   Informacja jest niematerialna.

    

 14. @SPRINGUS.

  Rozica  teligiencji wyjasnia dokladnie dlaczego ludzie goruja nad innymi zwierzetami. Anatomicznie czlowiek jest tak samo zbudowany jak inne ssakji. Ma te same organy i choruje na te samy choroby . Teoria  inteligiencji  zastapila  starozytne  koncepcje duszy..Definicja inteligiencji, inteligiemcja jest zdolnoscia rozwiazywania zlozonych problemow. Slowo  zlozonosc   jest   odpowiednikiem  angielskiego slowa complexity ktore oznacza ilosc elementarenych operacji koniecznych do rozwiazania jakiegos problemu. Mozna to tez nazwac algorytmem.    Popularna koncepcja inteligiencji jest tez oparta na umiejetnoisci rozwiazywania prpblemow .Robot jest sztucznie inteligientny jesli potrafi wykonac zlozone  zadania  wykjonywane przez czlowieka.Robot nie ma duszy  choc moze symulowac inteligiecje czlowieka. To jest jasnym  dowodem ze pojecie duszu jest  zbedne i mozemy go wykluczyc z  rozwazan na temat kompozucji ludzi. 

  Jak pisze Tegmark inteligiencja nie jest zwiazana z materialem z ktorego jest agent zbudowany. 

   

 15. Jeżeli inteligencja nie jest zależna od materiału (pomijając ograniczenia fizyczne), to oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie by tzw. sztuczna inteligencja z czasem dorównała człowiekowi, a następnie go wyprzedziła. Nie będą do tego potrzebne miliony lat ewolucji, zdarzy się to o wiele szybciej, gdyż w odróżnieniu od ślepego zegarmistrza, mamy ludzką inteligencję. Jedyne co do tego potrzeba, to bardziej odpowiedni materiał. Jesteśmy u progu możliwości zastosowania materiałów półprzewodnikowych, ale za chwilę będą maszyny kwantowe. Technologia kwantowa idealnie nadaje się do zastosowań SI, która nie wymaga wysokiej precyzji, ale potrzebuje dużej szybkości. Obecnie jeszcze mamy duży problem z zasilaniem autonomicznym. Ale… jednym z najbardziej efektywnych silników jakie znamy jest… sam człowiek.

  Więc co czeka sapiensa, gdy pojawi się homo bionicus?

   

 16. SPRINGUS, dobry komentarz. Dziekuje i pozdrawiam.

   Przez dlugi czas czlowiek bedzie kontrolowal rozwoj homo bionicus. W tym okresie czasu czlowiek i technologiczne  protezy  beda sie rozwijaly bez zagrozen dla ludzi. W pewnym momencie maszyny zyskaja swiadomosc, kreatywnosc  i poczucie istnienia oraz swojego potencjalu.

  Obecnie nie wiemy co nalezy zrobic aby uniknac  zagrozenia dla  ludzi ze strony inteligientnych maszyn. Jest to niewatpliwie ciekawy i wazny problem do badan .Rozwiazanie bedzie sprawdzianem naszej inteligiencji. Obecnie rozwiazujemy inne latwiejsze problemy.Na przyklad brespieczne samozterujace samochodsy ktore sa planowane do uzytku juz 2030 roku w Kaliforni.

 17. Mam nadzieję, że jednak istnieje to coś, co różni nas od maszyn. Jeżeli tak, to wcześniej czy później nauka to wykaże.

  Pozdrawiam i również dziękuję za odpowiedzi.

   

 18. @SPRINGUS,

  Od maszyn rozni nas sposob w jaki powstalismy. Jestesmy produktem biologicznej ewolucji. Maszyny sa 

  zaprojektowane .Problem powstanie wowczas kiedy maszyny

  zyskaja swiadomosc i dojda do niezaleznosci od czlowieka.

  Homo bionic moze byc grozny dla ludzi. 

  1. Myślę, że świadomość się rodzi właśnie w procesie długiej historii, w relacjach i wynika z wszechstronności (konieczność dokonywania syntezy).
   Maszyny nie mają biografii (machinografii), nie wchodzą w złożone relacje i są przeznaczone do spełniania wąskich zadań. Ryzyko, że osiągną świadomość jest praktycznie zerowe i pozostanie ona nośnym tematem dla fantastów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × cztery =