Jako lekarz i muzułmanin protestuję przeciw okaleczaniu kobiet

Niektórzy z najbardziej szanowanych adwokatów Ameryki gotowi są ściągnąć na siebie gniew swoich kolegów i krytyków za to, co jest słuszne, i bronić praw muzułmanów. Także wielu innych Amerykanów broniło praw muzułmanów do modlenia się i dostępu do żywności halal. Takie stanowisko, choć w pewnych kręgach nie zawsze popularne, jest zgodne z amerykańską zasadą wolności religijnej i z pierwszą poprawką do Konstytucji. Wielu spośród nas, muzułmanów, docenia i podziwia tych bohaterów za ich oddanie wolności religijnej i pryncypialne stanowisko w kwestii wolności słowa i praw człowieka. Często zajmują stanowisko reprezentatywne dla tego, co najlepsze w przywiązaniu Ameryki do wolności.

 

 

Dlatego szokiem i poważnym rozczarowaniem była informacja, że znakomity prawnik, Alan M. Dershowitz, najżarliwszy obrońca wolności religijnej w Ameryce, zdecydował się uczestniczyć jako konsultant w obronie lekarki w Michigan, Jumany Nagarwala, którą aresztowano za okaleczanie genitaliów dziewczynek w jej społeczności muzułmanów Dawoodi Bohra Muslim Community. Nasza organizacja – American Islamic Forum for Democracy – w kwietniu, po jej aresztowaniu wydała oświadczenie. Wysłaliśmy także list otwarty do Janela Amil Saheba, przywódcy społeczności Dawoodi Bohra w Detroit, która najprawdopodobniej stworzyła środowisko współwinne tych przestępstw. Zamiast zgody na udzielanie konsultacji w ich obronie, jak Alan Dershowitz chce zrobić, na wszystkich autentycznych obrońcach praw kobiet spoczywa obowiązek żądania natychmiastowej reformy.

Ujawniono, że Nagarwala i inni w tej społeczności ściągali małe dziewczynki spoza stanu do jej “gabinetu”, żeby mogła pociąć i okaleczyć ich ciała, twierdząc równocześnie, że dotrzymuje przysięgi Hipokratesa – którą ja także złożyłem i uważam za świętą – nie szkodzić".


Odpowiadając na krytykę Dershowitz mówi teraz, o porozumieniu w sprawie konsultacji z Dawat-e-Hadiyah:

"Ta grupa odrzuca okaleczanie genitaliów kobiecych. Zgodziłem się być konsultantem dla nich i pracować na rzecz zaakceptowania jedynie symbolicznego nakłucia, nawet nie łechtaczki, ale okrywającej ją skóry, która jest odpowiednikiem napletka… Pomysł jest w zasadzie funkcjonalnym ekwiwalentem tego, co robią Żydzi. Jeśli nie-żydowskie dziecko zostanie obrzezane po urodzeniu, jak to dzieje się z wieloma, ale nie ma bris, nie ma religijnego obrzezania i chce nawrócić się na judaizm lub jego rodzice chcą, by nawrócił się na judaizm, otrzymuje małe, symboliczne nakłucie, powoduje ono maleńką kroplę krwi i to zastępuje obrzezanie, i to właśnie proponuję”.

Dershowitz wyraźnie stara się odeprzeć krytykę i usprawiedliwić swoją decyzję obrony tej lekarki i jej wspólników – którzy, według wielu zeznań przed sądem – robili coś więcej niż “nakłuwanie”, z raportami o poważnych bliznach i zniekształceniach u ofiar tego spisku rodzin i społeczności przeciwko 6-8 letnim dziewczynkom.


Mimo twierdzeń Dershowitza i pokrętnych wyjaśnień o dorosłych, którzy decydują się na coś takiego, przykładanie ostrzy do genitaliów małych dziewczynek, każde cięcie lub nakłuwanie genitaliów kobiecych, kiedy nie ma po temu żadnych powodów medycznych, ale żąda tego wypaczona interpretacja religii i mizoginistyczna kultura, jest wyrządzaniem nieodwracalnej krzywdy.


Po pierwsze, jako lekarz, muszę uświadomić Dershowitza i każdego potencjalnie życzliwego jego poglądom czytelnika, że “nakłucie lub nacięcie” skóry okrywającej łechtaczkę nie jest tak nieszkodliwe, jak chcieliby to przedstawić apologeci tego zabiegu, którzy fałszywie powołują sie na wolność religijną. Skóra chroni żołądź łechtaczki, okrywa jej trzon i tworzy część struktury warg sromowych mniejszych. Wydaje się, że podstawowa informacja o klerykalnych, rodzinnych i społecznych intencjach tej procedury, anatomii kobiet, niebezpiecznym związku tej praktyki z ideologią ekstremistyczną i straszliwym wpływie psychologicznym, niezależnie od tego, jak małe jest „nakłucie”, nie dociera do tych, którzy pragną ugłaskać społeczności, które chcą kontrolować, okaleczać i gwałcić autonomię tych dziewczynek.


Po drugie, jako prawnik, Dershowitz wie z pewnością, że uzasadnienie moralności i domaganie się legalność procedury bazuje bezpośrednio na intencji rodzin, tradycji społecznej i klerykalnych uzasadnieniach dla tej procedury.Nawet gdyby można było twierdzić, że medyczną stronę operacji można wykonać bez traumy fizycznej (a jest to jedna wielka fikcja), całym zamiarem jest ceremonialne odseksualizowanie kobiet i oddawanie ich ciał pod patriarchalną kontrolę. Żaden lekarz ani nikt z nowoczesnej kultury, gdzie respektuje się równość mężczyzn i kobiet, nie powinien godzić się na uczestniczenie w procedurze opartej na nienawiści i supremacji. Porównywanie – nie związanego z seksualnością i nie mającego na celu dyskryminacji – obrzezania chłopców, co robi się zarówno w społecznościach żydowskich, jak i muzułmańskich, z średniowieczną intencją każdej procedury dokonanej przez mizoginistycznych islamistów na genitaliach małych dziewczynek, jest niebezpieczną ignorancją.


Zamiast ślepo przyjmować oszukańcze wyjaśnienia islamistycznych przywódców religijnych, którzy wykorzystują wolność religijną, by zakryć ujarzmienie kobiet, Dershowitz dobrze zrobiłby, gdyby zbadał rzeczywiste podstawy teologiczne okaleczania genitaliów kobiecych i każdej związanej z tym “kompromisowej” procedury czyli “nakłuwania”. W każdej formie, czy to okaleczania, czy „nacinania”, procedura ta narzucana jest kobietom z powodu drakońskiej wiary, że dziewczynki muszą być fizycznie „oczyszczone z wrodzonej hiperseksualności”, która będzie trwała, jeśli narząd łechtaczki pozostawi się bez zmian po narodzeniu. Jest to nie tylko nieludzka ignorancja, ale jest to wspólnictwo z kulturą patriarchalną, która stara się od urodzenia psychicznie podporządkować kobiety mężczyznom w ich rodzinach i społecznościach. Proszę obejrzeć i wysłuchać (upublicznionych dzięki MEMRI nie pozostawiających wątpliwości słów imama Shakera El Sayeda, jednego z czołowych sunnickich imamów Ameryki, wygłoszonych zaledwie kilka tygodni temu w meczecie Dar Al-Hijra w Wirginii Północnej, który wyjaśnił dokładne rozumowanie, kryjące się za tą kulturą okaleczania kobiet:  

"Przeciwnie, widzicie w społeczeństwach, w których obrzezanie dziewczynek jest całkowicie zakazane, jak hiperseksualność ogarnia całe społeczeństwo i kobieta nie zadowala się jedną osobą, ani dwiema, ani trzema. To, niech Bóg broni, dzieje się także w społeczeństwach muzułmańskich, które zakazują obrzezania. Używają błędu popełnionego w tej praktyce, by zakazać tradycję i kończą z ogromnymi szkodami po skrajnej stronie życia seksualnego kobiety”.

Przez setki, jeśli nie tysiące, lat każdy akt okaleczenia, nakłucia, nacięcia lub jakiejkolwiek innej procedury dokonanej na genitaliach dziewczynek wykonywano w celu zaspokojenia tej barbarzyńskiej mentalności. Nie ma tu innego alternatywnego motywu ani racjonalnego wyjaśnienia. W tym wypadku, zaaresztowani lekarze ze sprawy z Detroit, gdzie Dershowitz stara się udzielić pomocy, są częścią sieci Dawat-e-Hadiyah, organizacji, która nadzoruje małą, heterodoksyjną, sunnicką sektę o nazwie Dawoodi Bohras. Proszę się jednak nie łudzić. Prześladowanie kobiet i dziewczynek praktykami FGM nie ogranicza się do jednej sekty – robią to wszystkie, od sunnitów do szyitów. Mizoginistyczne początki tego są zarówno plemienne, jak wzmocnione salafistyczną i islamistyczną interpretacją islamu we wszystkich sektach sunnickich i szyickich, jak też są wspierane przez wiodących teologów.


Stanowisko, które proponuje Dershowitz, nie jest niczym nowym. American Islamic Forum for Democracy i ja wypowiadaliśmy się publicznie w lutym 2016 r., potępiając podobną propozycję tak zwanego “kompromisu”, który “Journal of Medical Ethics” cudacznie nazwał "Przeróbka genitaliów kobiecych: nowa, kompromisowa procedura", autorstwa lekarzy Kavity Shah Arory i Allana J. Jacobsa, jak gdyby mówili o parze spodni albo sukience. Z American Islamic Forum for Democracy zaczęliśmy wówczas reagować na arenie krajowej w odpowiedzi na wielką uwagę, jaką media głównego nurtu poświęciły lekarzom Arorze i Jacobsowi, którzy niestety w większości byli wychwalani przez poprawne politycznie media za odwagę przedstawienia utylitarnego rozwiązani do wywożenia dziewczynek za granicę do krajów, w których FGM jest dozwolone. Głosiliśmy, że dla wolnego świata nie może być kompromisu z mizoginią, krzywdzeniem i torturowaniem przez ciemiężące siły rodzinne, społeczne i indywidualne, biorące udział w drakońskim zachowaniu islamistycznym w sprawie FGM. Jest to fałszywy kompromis i fałszywa równoważność moralna z męskim obrzezaniem.


Przedstawiliśmy nasz protest AMA (American Medical Association ) House of Delegates w listopadzie 2016 obok protestu przedstawicieli American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG), do którego zresztą należy dr Arora. Sześć miesięcy później w czerwcu 2017 r., AMA Board of Trustees wydał opinię, w której zasadniczo pozostał przy istniejącej polityce AMA, że każda forma FGM, włącznie z nakłuwaniem, jest zakazana przez AMA i uznana za całkowicie niewłaściwą i nieetyczną.


Jest niesłychanie istotne, by wszyscy zapoznali się z opinią AMA i innych czołowych lekarzy i etyków, zanim zaczną wspierać nieludzkich przestępców medycznych aresztowanych w Detroit i lekarzy takich jak dr Arora i dr Jacobs, którzy są apologetami tej nieetycznej procedury.


Jak napisaliśmy w oświadczeniu w tej sprawie w zeszłym roku, skóra łechtaczki służy celom ochronnym, immunologicznym i erogenicznym. Budowa jej różni się wśród kobiet; jedne mają skórę, która nie w pełni się cofa, narażając te kobiety na poważniejsze cięcia, jeśli ktoś próbuje ją usunąć. Wycinanie skóry łechtaczki u niemowląt, dzieci i wielu kobiet z konieczności prowadzi do nacinania i uszkodzeń trzonu łechtaczki i jej żołędzia, jak również warg sromowych. Oczywiście, jest także ryzyko infekcji i nadmiernego krwawienia oraz pewność traumy. Tkanka blizny po „nakłuciu”, szczególnie u kobiet ze skłonnością do keloidów (jaką ma wiele kobiet kolorowych) i trudność zaleczenia się jej może zahamować erogeniczne reakcje i powodować ból. Istotnie, według doniesień z procesu w sprawie przeciwko dr Nargawali w Detroit, kilka 7-letnich dziewczynek doznało znaczących szkód fizycznych i zbliznowacenia mimo twierdzeń oskarżonej, że było to tylko nakłucie.


W dodatku do zgody na torturę fizyczną dziewczynek i kobiet przez obronę rzekomego “kompromisu” w postaci “nakłucia”, zwolennicy tego fałszywego „kompromisu” poddają się ekstremistycznym interpretacjom islamu i radykalnej kulturze plemiennej. Jak pisałem w zeszłym roku:

"Za okaleczaniem genitaliów kobiecych orędują mizogini, z których wielu jest radykalnymi islamistami; i dokonywane to jest w rodzinach, które przemocą odmawiają dziewczynkom i kobietom ich autonomii cielesnej i normalnej zdrowej seksualności. Ta procedura nie służy żadnemu innemu celowi poza zmniejszeniem seksualności kobiet w imię religii i/lub kultury.


Pozwolenie, by dziewczynka lub kobieta została siłą okaleczona w jakikolwiek sposób, umożliwia  męskie torturowanie psychiczne, kontrolę i dehumanizację tej kobiety w jej rodzinie już na zawsze. Czy jest to tak zwane „nakłucie”, czy rozleglejsze cięcie, odmowa odrzucenia tej praktyki w całości jest aktem uległości i medycznie nieetycznym aktem o zbrodniczych proporcjach”.

Te kobiety, które doświadczyły FGM, oraz przeciwnicy FGM także odrzucają te “kompromisy” w kwestii okaleczania genitaliów. Kobiety takiej jak Khadija Gbla, Hibo Wardere, Leyla Hussein (która jest psychoterapeutką) i inni ostrzegają, że ci, którzy proponują lub bronią „nakłuwania”, gloryfikują okaleczanie i krzywdy dokonywane dziewczynkom i kobietom. Należy rozmawiać z kobietami, które to przeżyły, lub z działaczkami praw kobiet, które poświęciły  całe życie walce z wszystkimi rodzajami nacinania. na przykład, Sahiyo jest  organizacją poświęconą właśnie walce z ignorancją w społeczności Dawoodi Bohra i przeciwko tym, którzy próbują wspierać nacinanie, nakłuwanie lub inne procedury na genitaliach kobiecych jako alternatywę, która różni się od straszliwego okaleczania.


Szokuje i przeraża widok orędowników wolności i etyki, którzy w tej sprawie błądzą. Podczas gdy wolność religii jest zasadniczą i fundamentalną wartością amerykańską, nie może oznaczać „wolności” odmawiania uniwersalnych praw człowieka przez okaleczanie ciała innego człowieka – szczególnie tego, który nie może wyrazić zgody, jak 7-letnia dziewczynka lub kobieta robiąca to z przymusu lub pod skrajną presją społeczną. Alan Dershowitz i inni, którzy podzielają ten pogląd, wiedzą o tym. Choć mogą sądzić, że podejmują słuszną decyzję i bronią wolności religii jako całości przez uczestniczenie w tym „teatrze tortur”, mamy nadzieję, że zrozumieją, że zdradzają w ten sposób kobiety muzułmańskie i reformatorów muzułmańskich i że takim działaniem stawiają się poza kręgiem sojuszników i przyjaciół tych, którzy walczą o zakończenie barbarzyństwa FGM i radykalnego islamu.


Skoro domniemani liberałowie mogą bronić FGM w imię wolności religii, to co będzie następne na liście islamistycznych żądań wolności religijnej? Bicie żony “tylko troszkę" bez podnoszenia łokcia znad biodra? Gwałt małżeński? W końcu, teksty religijne usprawiedliwiają jedno i drugie. A co z prasowaniem piersi? Atakami kwasem żrącym – z tylko małą ilością kwasu – jako karę za grzech?


Kiedy wolność poświęcona jest na ołtarzu „wrażliwości kulturowej”, płacą zawsze kobiety. W głębi duszy liberałowie są dobrymi ludźmi i na ogół wiedzą, co jest słuszne, ale niestety, wielu z nich i tak broni niesłusznej sprawy – co jest faktem mrożącym krew w żyłach i tragicznym.


Nie! To nie jest tylko “ukłucie” ani “nacięcie”. W American Islamic Forum for Democracy, nazywamy to po imieniu – okaleczenie.


Nie istnieje kompromis z niemoralnością i barbarzyństwem FGM. Oferowanie kompromisu, nawet tak zwanego (i z łatwością nadużywanego) „nakłucia” poświęca dziewczynki i kobiety na ołtarzu barbarzyństwu i cofa ruch praw kobiet w społecznościach muzułmańskich o setki lat.


Female Genital Mutilation: American Muslim Physician Says Stop Defending the Abuse of Girls and Women

Gatestone Institute, 26 czerwca 2017

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Od Redakcji

Dla równowagi oddajmy głos muzułmańskiemu zwolennikowi FGM. 

O autorze wpisu:

Amerykański lekarz, pisarz, działacz na rzecz reformy islamu. Jest przewodniczącym American Islamic Forum for Democracy z główną bazą w Phoenix (Arizona). Jasser jest współzałożycielem Muslim Reform Movement. Jest również ekspertem w zakresie bioetyki. Prowadzi stronę internetową www.takebackIslam.com

2 Odpowiedzi na “Jako lekarz i muzułmanin protestuję przeciw okaleczaniu kobiet”

  1. No i gdzie ci wszyscy którzy twierdzili że każdy muzułumanin to terrorysta?

    Halo! Gdzie jesteście? 

    -A kto tak twierdził, pokaż jedną wypowiedź…jedną! To tacy jak ty nam wmawiają, że tak uważamy mimo ciągłego podreślania, że to nie terroryzm jest istotą problemu z islamem. Zresztą tu też nie o terroryzm chodzi, tylko o dzikie, nieludzkie, haniebne religijne obyczaje wprowadzane co gorsza na grunt cywilizacji zachodniej i usprawiedliwiane na różne sposoby przez tobie podobnych głupców i bezczelnych prowokatorów III Rzeszą Putinem i pijanymi "Januszami".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + 10 =