Kilka fundamentalnych pytań do chrześcijan

 

  W tym eseju formułuję kilka pytań dotyczących fundamentalnych kwestii wiary chrześcijan. Bez jasnych odpowiedzi na te pytania wiara chrześcijan nie jest zrozumiała dla myślących wiernych. Potrzebne są jasne, logiczne odpowiedzi bez cyrkowej żonglerki pustych słów, w czym specjalizują się teolodzy.

 

 

1. Ilu jest bogów w chrześcijańskiej religii? Jeden w trzech formach, dwóch, jeśli bóg ojciec i syn są tożsami a drugim jest Duch święty, czy trzech jeśli każda osoba jest oddzielnym bogiem? Synod biskupów w Nicei w roku 325 ustalił, że Jezus był bogiem, ale problem ilości bogów nie został jasno rozstrzygnięty.

 

2.  W akcie ofiarowania zawsze biorą udział trzy elementy: potężny duch, któremu ofiarowano człowieka lub zwierzę, ofiarodawca, zwykle grupa ludzi oraz ofiara w postaci człowieka lub zwierzęcia np. kozła lub barana. W religii chrześcijan akt ofiary jest centralnym elementem wiary, ale brakuje logiki. Jezus był ofiarą ponoszącą barbarzyńską śmierć na krzyżu.  Nie jest jasne, kim był ofiarodawca i kto ją otrzymał. Są tu dwie mozliwosci.1) Bóg ojciec poświecił syna sobie samemu, co jest absurdem, albo 2) Jezus poświecił siebie sobie samemu, jeśli był tez bogiem. Ta Druga alternatywa jest też absurdalna.

 

Tak czy inaczej możemy zapytać, dlaczego ta okropna ofiara była potrzebna, skoro bóg/bogowie mogli przebaczyć ludziom bez ofiary swego syna? Bóg nie miał nad sobą jeszcze większej siły, której przychylność chciał zdobyć ofiarując swego syna.   Cala logika złożenia ofiary samemu sobie jest bezsensowna. Ludzie uzyskali zbawienie, ale ofiara nie była konieczna, ponieważ nikt nie robi ofiary samemu sobie. Ofiarę robi się silom wyższym a bóg takich nie miał.

 

3. Trzecie pytanie wymaga założenia, że Jezus był bogiem. Jeśli zwykły śmiertelnik poświęca swoje życie, np. ratując innego człowieka to jest to faktyczna duża ofiara, ponieważ człowiek-ofiara traci jedyne życie bezpowrotnie. W wypadku Jezusa jest inaczej.  Będąc bogiem Jezus wiedział, że jego “śmierć” będzie chwilowa, około trzech dni.  Taka śmierć nie była prawdziwym poświęceniem cennego życia.  Dlaczego chrześcijanie uważają śmierć na trzy dni za ważne poświęcenie? Można zapytać inaczej. Skoro bogowie są wieczni i nie umierają to, dlaczego krótka śmierć boga (Jezusa) jest uważana za ofiarę?

 

4. Jedną z najbardziej atrakcyjnych obietnic religii chrześcijan jest wieczne życie po ziemskiej śmierci. Wiemy bez wątpliwości, że niezbędnym organem dla posiadania świadomości jest mózg. Nawet małe uszkodzenia mózgu spowodowane udarem mogą uniemożliwić mowę lub spowodować utratę pamięci i zdolności poznawania otaczających przedmiotów.

Jakie jest uzasadnienie twierdzenia religii, że człowiek będzie świadomy pomimo kompletnego zniszczenia mózgu śmiercią?                                              

 

5. Religia zakłada, że bóg ma ludzkie cechy, intelekt i uczucia. Jest on enigmatyczną człowieko-podobną istotą. Wiemy, że myślenie to złożony proces chemiczno-elektryczny zachodzący w materialnym mózgu. Pytanie:, w jaki sposób bóg nie mając mózgu i ciała może wykonywać intelektualne czynności takie jak myślenie, pamiętanie, poznawanie materialnych przedmiotów i w jaki sposób może posiadać ludzkie uczucia?

 

6. Bóg chrześcijan interweniuje we wszystkie sprawy materialnego świata i życia ludzi.  Do każdej zmiany w materialnym świecie potrzebna jest energia, której niematerialny bóg nie ma. Powstaje pytanie, w jaki sposób niematerialny bóg może wpływać na stan materialnej rzeczywistości?

 

7. Czy bóg może być równocześnie wszechwiedzący i wszechmocny? Jeśli jest wszechwiedzący to zna przyszłość swoich poczynań, co wyklucza zmianę i wszechmoc.

 

8.  Chrześcijanie utrzymują, że moralność pochodzi od boga i tylko bóg jest w stanie decydować, co dobre a co złe. W jaki praktyczny sposób ludzie mogą dowiadywać się, co bóg uważa za moralne? Jeśli nie ma metody przekazywania tej ważnej informacji to ludzie musza decydować sami i brać pełną odpowiedzialność za swoje postepowanie bez względu na źródło moralnej zasady lub polecenia. Na przykład w Biblii pisanej pod natchnieniem boga jest polecenie zabijania tych, którzy namawiają do służenia innym bogom. Większość ludzi tego nie robi. Zdrowy ludzki rozsadek bierze górę nad barbarzyńskim poleceniem.

 

9. Wiemy, że wszechświat jest olbrzymi w porównaniu z malutką planetą Ziemią. Jeżeli jak utrzymuje religia człowiek jest centralnym stworzeniem boga to, jaki był cel stworzenia miliardów galaktyk z miliardami gwiazd, które są i długo będą nieosiągalne dla Homo sapiens i nie nadają się na zamieszkanie? W dodatku ponad  90% całego świata to czarna materia i energia, które są dla ludzi totalnie bezużyteczne.

 

10. Nowy Testament opisuje ważny cud uzdrowienia zmarłego Łazarza przez Jezusa. Dlaczego zamiast tego Jezus nie dal ludziom penicyliny, która zapobiegłaby przedwczesnej śmierci milionów ludzi? Zamiast tegu wspanialego  lekarstwa Jesus ożywilł tylko jednego człowieka.

 

 

O autorze wpisu:

Janusz Kowalik jest emerytowanym profesorem matematyki i informatyki na Washington State University oraz byłym kierownikiem organizacji badań informatyki w firmie lotniczej Boeing Company w Seattle. Adres internetowy Janusza: j.kowalik@comcast.net

 1. Spytałem babcię. Oto jej odpowiedzi, udzielone na szybko:

  Ad.1. Bóg jest przejawem trypletyzmu falowo-korpuskularno-deistycznego. Jest to przaśnowłasna fala stojąca o trzech niezależnych kierunkach deopolaryzacji.

  Ad.2. Zakładamy, że ten poświęcił tamtego temu w takiej konfiguracji, aby argumentacja odporowa w dyskusji z ateuszami była skuteczna. W celach praktycznych takie zrozumienie wystarcza wszystkim naszym. Więc o co kaman?

  Ad.3. Jezus tymczasowo zostal zamieniony w człeka, żeby męczarnie były należytymi męczarniami (i żeby było na co popatrzeć). Następnie został zmartwychwstany, żeby rozweselić gromadę małp na pewnej niewielkiej planecie.

  Ad.4. Jaki mózg? Nie czujesz Pan, że dusza jest z innej gliny? I że znajduje się w żołądku?

  Ad.5. Bo Bóg szyćko może. Potrafi nawet jechać traktorem po wodzie (czy jakoś tak to szło).

  Ad.6. Nie ma świata materialnego. To tylko Twoje złudzenie. Istnieje tylko świat idealny, Bóg, dusza, janioły, liczby, kwadraty i trójkąty. Cała reszta to zwida. Na katechezę żeś Pan nie chodził czy co?

  Ad.7. No nie może (cicho-sza!), ale "wszech" brzmi zajebiście i robi duże wrażenie na małpiątkach.

  Ad.8. To tylko kwestia interpretacji. Nawoływania do mordowania innowierców to tak naprawdę polecenie miłości bliźniego. Jest podane szyfrem tak żeby na przykład Szatan nie mógł zamotać w treści. A dobrodzieje wiedzą jak należy ten szyfr interpretować. Ten typ szyfrowania nazywa się "głęboka metafora". Deszyfryzacja jest bardzo trudna i dlatego tak drogo kosztuje…

  Ad.9. Inaczej się świata zbudować nie dało. Gdyby usunąć jedną czy dwie planety, Wszechświat uległby destabilizacji świrnogeodezyjnej i natychmiast zapadłby się w cholerę (w dirakowską cholerę kwantową).

  Ad.10. Żeby umierający mogli się szybciej połączyć w szczęściu z Bogiem?

   

 2. Zadalbym więcej pytań.

  Np. Dlaczego chrześcijaństwo jest sekciarskie i ma tendencję do sekciarstwa?

  Dlaczego chrzescijanie nie są między sobą zgodni a nawet się wzajemnie zabijali?

  Dlaczego chrześcijaństwo jest oparte na hipokryzji moralności? Przecież etyka chrześcijańska w praktyce nie istnieje…

  Jak niby chrześcijaństwo mogłoby się dostosować ze swoimi dogmatami do współczesnej wiedzy o świecie skoro są one rażąco sprzeczne z faktami?

  Dlaczego chrześcijaństwo stawia za wzór tzw. Męczenników skoro życie to najwieksza wartość?

  Dlaczego chrześcijaństwo sprzeciwia się in vitro sjoro jest ono szansą na życie?

 3. Radowid: Dlaczego chrześcijaństwo jest sekciarskie i ma tendencję do sekciarstwa?
  —————————
  Racz Radowidzie nie nazywać tych odszczepieńców chrześcijanami!
  Chrystusa nam ukradli dla własnych bezbożnych celów a winni są najcięższego
  ze wszystkich grzechów: grzechu niezależności!
  —————————
  Dlaczego chrzescijanie nie są między sobą zgodni a nawet się wzajemnie zabijali?
  —————————
  Odszczepieńce to sekciarze a nie prawdziwi chrześcijanie. Nie ma co żałować.
  —————————
  Dlaczego chrześcijaństwo jest oparte na hipokryzji moralności?
  Przecież etyka chrześcijańska w praktyce nie istnieje…
  —————————
  Jak to nie istnieje? Gdyby nie Chrystus to byśma się tu do dzisiaj zjadali jak w
  polinezyjskich lasach deszczowych! Czyż to nie Chrystus pierwszy uwolnił swoich niewolników, mówiąc im: a teraz iddźcie gdzie Was oczy poniosą, nieście cieżar mojego krzyża i głoście ewangelię!
  —————————
  Jak niby chrześcijaństwo mogłoby się dostosować ze swoimi dogmatami
  do współczesnej wiedzy o świecie skoro są one rażąco sprzeczne z faktami?
  —————————
  Chrześcijaństwo jest całkowicie zgodne z nauką. Wszechświat został stworzony
  w pełnej zgodzie z biblią, nawet Ewę Mitochondralską odkryli. Tylko czekać Adama.
  Zresztą prof. Heller, który dostal nagrodę większą od Nobla, wyraźnie mówi, że nie ma sprzeczności.
  —————————
  Dlaczego chrześcijaństwo stawia za wzór tzw. Męczenników skoro życie to najwieksza wartość?
  —————————
  Bo największa wartość to życie pozagrobowe. To życie tutaj to tylko taka wstępna próba. Takie ątre. Taka rozmowa kwalifikacyjna.
  —————————
  Dlaczego chrześcijaństwo sprzeciwia się in vitro skoro jest ono szansą na życie?
  —————————
  Co Bóg wzion – Bóg zabrał, a czego nie chce dać – temu wara!

  Tak nam dopomóż Bóg!

   

  1. Gdybym był chrześcijaninewm pewnie odpowiedziałbym mniej więcej podobnie. 🙂

   Choć jedną rzecz bym zmienił; zamiast:

   "Chrześcijaństwo jest całkowicie zgodne z nauką. Wszechświat został stworzony
   w pełnej zgodzie z biblią, nawet Ewę Mitochondralską odkryli. Tylko czekać Adama.
   Zresztą prof. Heller, który dostal nagrodę większą od Nobla, wyraźnie mówi, że nie ma sprzeczności.
   " odpowiedziałbym tak:

   Jeśli nauka jest niezgodna z chrześcijaństwem (oczywiście naszym, jedynym, prawdziwym, ortodoksyjnym…) to znaczy, że jest ona dziełem szatana!

   Teoria ewolucji, wielkiego wybuchu, heliocentryzmu i Chrystus wie co jeszcze, są to szatańskie wymysły stworzone po to, by nas zwodzić – bo przecież szatan jest bardzo inteligientny!!!

   A Heller, ten modernista, krypto-mason, ten wilk w owczej skórze, spiskuje przeciwko jedynej prawdziwej wierze, próbując wcisnąć nam, przeznaczonym do zbawienia, kit jakoby ta ateistyczna, podła nauka była wartościowa…

 4. Radowid: odpowiedziałbym mniej więcej podobnie

  ————————————

  No niestety starałem się swoimi odpowiedziami w miarę wiernie oddać stan ducha, który ujawniają katolicy, z którymi tutaj rozmawiam. Sytuacja naprawdę niewesoła.

  ————————————

  Radowid: Jeśli nauka jest niezgodna z chrześcijaństwem (…) to znaczy, że jest ona dziełem szatana!

  ————————————

  Niektórzy katolicy stosują inną taktykę: rozmetaforyzowują znaczenie Biblii w taki sposób, żeby wszystko się zgadzało i było zgodne ze współczesną nauką.

  Gdy tego słucham rozdziawiam paszczękę, bo jest to logika bardzo długiej gumy od gaci – nie ma problemu, żeby dowieść, że białe jest czarne – wszystko to pikuś dla metaforyki sofizmatycznej katolicyzmu.

  Wiekszość katolików ani nie metaforyzuje, ani nie sugeruje Szatana – po prostu wyczuwa "złą wolę" osoby, która zadaje takie jak Twoje pytania i odczuwa "obrazę uczuć" i reaguje w stylu: "spadaj na drzewo, wrogi elemencie spoza naszego stada".

  Katolicyzm działa perfekcyjnie!

   

 5. A Heller, ten modernista, krypto-mason, ten wilk w owczej skórze, spiskuje przeciwko jedynej prawdziwej wierze, próbując wcisnąć nam, przeznaczonym do zbawienia, kit jakoby…

  ——————————————————————————-

  Nie sugerujesz chyba, że Heller jest negatywnie widziany w kręgach chrześcijańskich?

  1. Ja nie sugeruję. Ja wiem. 🙂

   Heller jest modernista. Tskim typowym lewackim posoborowym działaczem a la Bergoglio, więc w opinii ortodoksow jest pseudo-katolikiem…

   Kiedyś p. Braun zmasakrowal Życińskiego za herezje, a Heller ma podobny do Życińskiego tok myślenia = heretycki.

   Ponadto na stronie Miroslawa Dakowskiego – ortodoksa, Heller jest potępiony za modernizm itp.

   I faktycznie tak jest – Heller odważył się podnieść rękę na tomizm a niekiedy nawet na dogmaty Kościoła także…

  2. Ci niektórzy katolicy o których pisałeś są niedoedukowani w swojej religii!

   Pewnych tradycyjnych dogmatów nie można pogodzić z naukowymi teoriami więc wzorowy katolik ma na to jedną odpowiedź: nauka to dzieło diabła!

   Metaforyzowanie Biblii jest heretyckie dla katolicyzmu – jeśli by tak było to równie dobrze można by popaść w relatywizm że Jahwe to też metafora… Zatem heretyckie i diabelskie jest wybiorcze dosłowne i metaforyczne czytanie Biblii.

 6. @TATAJAREK I RADOWID

  Dowcipne ironiczne komentarze . Czytajac smialem sie bez przerwy. Prosze o przyjecie specjalnej nagrody. Nagroda jest uznanie tych komentarzy za Najlepsze komentarze w 2019 roku!! Gratuluje i bardzo dziekuje za czytanie eseju.

   Nie zgadzam sie tylko z sugestia ze dusza jest w zoladku.

  Bo skutkiem rozwolnienia dusza by splynela z woda a

   czlowiek nie moze istniec bez duszy.

   

 7. 1.Bóg jest jeden.Osoba boska nie=Bóg. 2.Pytanie niezrozumiałe,Jezus nie zginął,żeby nas odkupić,ale żył i nauczał po to,żeby nas zbawić.Jego śmierć była konsekwencją jego nauczania i tylko tak można to rozumieć. 3.Nie święci się trzydniowego zejścia z tego świata,ale fakt istnienia życia po życiu. 4.Posiadanie duszy,której po uwolnieniu się z ciała nie jest ono potrzebne. 5.Duch jest bytem samodzielnym,zdolnym do myślenia. 6.Gdyby Bóg interweniował we wszystkie ziemskie sprawy,wykluczałoby to istnienie wolnej woli.Nie interweniuje w większość spraw. 7.Patrz pkt. 6. 8.Nie ma nigdzie w Nowym Testamencie-będącym jedynym,który obowiązuje chrześcijan-takowego nakazu. Chrześcijan obowiązuje Dekalog jako pełne podsumowanie tego,co Bóg uważa za moralne. 9.Jedno nie wyklucza drugiego,czemu Bóg miałby NIE stworzyć innych rzeczy. 10.Bo Bóg nie jest od służenia rodzajowi ludzkiemu?

  1. Widać sporo nieścisłości w twoim toku myślenia Jen…

   Cała Biblia obowiązuje chrześcijan a nie tylko NT. Przypominasz trochę heretyka Marcjona…

   Dekalog jest nieaktualny choćby dlatego że jest prymitywny, fanatyczny (jest nakaz wiary w tego tylko boga czyli brak wolności) i niescisly – niektóre interpretacje dozwalaja zabijanie i karę śmierci.

   A skąd wiesz że Bóg akurat jest w Trójcy? Skąd niby masz pewnosc??? Dlatego tylko że grupka jakichś ludzi ubzdurala sobie że tak ma być? Dlatego tylko że Teodozjusz i jego biskupi to formalnie "zatwierdzili" a cała reszta won i na stos?

   To jest bez sensu!

   Kościoły vel sekty robią z boga marionetke a z samej wiary kabaret.

  2. JEN: "i tylko tak można to rozumieć."

   ——————————————-

   "Nawet gdy najzacieklej się zdarza

   ateuszom na Kościół napadać,

   fantazmat z rzeczywistością

   lubi się zawsze zgadzać."

    

 8. @JEN

  Dekalog zawiera tylko kilka moralnych polecen. Ludzkosc ma wiecej moralnych problemow. Np czy jest moralne genetic engineering. Tego w dekalogu nie ma. W jaki praktyczny  sposob ludzie moga sie dowiedziec co Jehowa chce. Albo Truman musial zadecydowac o zrzuceniu bomby  atomowej na Japonie. Jak mogl sie dowiedziec c o Jehowa  na ten temat mysli.Piszesz prawde ze Jehowa nie wtraca sie do wszystkich spraw. Na przyklad nie zrobil niczego aby ocalic 6 milionow  zamordowanych  ludzi swojego wybranego narodu z ktorym mial specjalne porozumienie. W koncu  Jehowy syn byl Zydem. Czt wolna wola Hitlera byla wazniejsza od     holokaustu? 

  Ale trudno sie temu dziwic. Bog sam jest masowym morderca niewinnych ludzi. W ksiedze Exodus mozna znalezc opis masowego morderstwa  pierworodnych  synow Egipcjan  przez Jehowe. Z tej okazji  jest tswieto  zwane po hebrajsku pascha czyli Passover  obchodzone  przez Zydow kazdego roku. Zamiast obrony sadystycznego boga poczytaj Stary Testament i ocen sam 

  moralnosc Jehowy.

  Dekalog zawiera tylko 8 przykazan. Pierwsze nie ma zadnego zwiazku z moralnoscia. Jest to tylko wyrazenie zazdrosci.

  Drugie na temat robienia obrazow i rzezb jest bzdura ktorej nikt nie praktykuje. Kazdy chrzescijanin robi zdjecia.

   

 9. @JEN

  Dekalog zawiera tylko kilka moralnych polecen. Ludzkosc ma wiecej moralnych problemow. Np czy jest moralne genetic engineering. Tego w dekalogu nie ma. W jaki praktyczny  sposob ludzie moga sie dowiedziec co Jehowa chce. Albo Truman musial zadecydowac o zrzuceniu bomby  atomowej na Japonie. Jak mogl sie dowiedziec c o Jehowa  na ten temat mysli.Piszesz prawde ze Jehowa nie wtraca sie do wszystkich spraw. Na przyklad nie zrobil niczego aby ocalic 6 milionow  zamordowanych  ludzi swojego wybranego narodu z ktorym mial specjalne porozumienie. W koncu  Jehowy syn byl Zydem. Czt wolna wola Hitlera byla wazniejsza od     holokaustu? 

  Ale trudno sie temu dziwic. Bog sam jest masowym morderca niewinnych ludzi. W ksiedze Exodus mozna znalezc opis masowego morderstwa  pierworodnych  synow Egipcjan  przez Jehowe. Z tej okazji  jest tswieto  zwane po hebrajsku pascha czyli Passover  obchodzone  przez Zydow kazdego roku. Zamiast obrony sadystycznego boga poczytaj Stary Testament i ocen sam 

  moralnosc Jehowy.

  Dekalog zawiera tylko 8 przykazan. Pierwsze nie ma zadnego zwiazku z moralnoscia. Jest to tylko wyrazenie zazdrosci.

  Drugie na temat robienia obrazow i rzezb jest bzdura ktorej nikt nie praktykuje. Kazdy chrzescijanin robi zdjecia.

   

 10. @JEN

  Dekalog zawiera tylko kilka moralnych polecen. Ludzkosc ma wiecej moralnych problemow. Np czy jest moralne genetic engineering. Tego w dekalogu nie ma. W jaki praktyczny  sposob ludzie moga sie dowiedziec co Jehowa chce. Albo Truman musial zadecydowac o zrzuceniu bomby  atomowej na Japonie. Jak mogl sie dowiedziec c o Jehowa  na ten temat mysli.Piszesz prawde ze Jehowa nie wtraca sie do wszystkich spraw. Na przyklad nie zrobil niczego aby ocalic 6 milionow  zamordowanych  ludzi swojego wybranego narodu z ktorym mial specjalne porozumienie. W koncu  Jehowy syn byl Zydem. Czt wolna wola Hitlera byla wazniejsza od     holokaustu? 

  Ale trudno sie temu dziwic. Bog sam jest masowym morderca niewinnych ludzi. W ksiedze Exodus mozna znalezc opis masowego morderstwa  pierworodnych  synow Egipcjan  przez Jehowe. Z tej okazji  jest tswieto  zwane po hebrajsku pascha czyli Passover  obchodzone  przez Zydow kazdego roku. Zamiast obrony sadystycznego boga poczytaj Stary Testament i ocen sam 

  moralnosc Jehowy.

  Dekalog zawiera tylko 8 przykazan. Pierwsze nie ma zadnego zwiazku z moralnoscia. Jest to tylko wyrazenie zazdrosci.

  Drugie na temat robienia obrazow i rzezb jest bzdura ktorej nikt nie praktykuje. Kazdy chrzescijanin robi zdjecia.

   

  1. Na przyklad nie zrobil niczego aby ocalic 6 milionow  zamordowanych  ludzi swojego wybranego narodu z ktorym mial specjalne porozumienie. W koncu  Jehowy syn byl Zydem. Czt wolna wola Hitlera byla wazniejsza od  holokaustu? 

   .

   Otóż to. Wolna wola gwałciciela jest ważniejsza niż wolna wolna gwałconego dziecka. Taka jest boża moralność i bóg nie pomaga słabszemu, tylko sprzyja silniejszemu. Gdyby bóg istniał, to jaki byłby sens czczenia takiego moralnego karła?

    

    

 11. Janusz jak zwykle celnie punktuje religijne nonsensy. Niestety, nawet najlepsza argumentacja nie pomoże tym, którzy wolą wierzyć niż wiedzieć i w sumie boją się prawdy. Stąd nawet najlepsze argumenty nie są w stanie trafić do zaczadzonych religią. Zabawnie ujął to główny bohater "Dr. House'a", – "If you could reason with religious people, there would be no religious people". 

 12. "Nawet najlepsza argumentacja nie pomoże tym, którzy boją się prawdy."

  ————————————————————————————-

  Panie, od przedszkola różne edukatory nas straszyli, to kiej nam się nie bać?

   

 13. @PIOTR KORGA

  Masz racje Piotrze. Ja pisze eseje dla ateistow i ludzi jeszcze niezdecydowanych np mlodych nastolatkow.

  Przekonywanie doroslych religijnych ludzi jest rzucaniem grochu o sciane ,bezskuteczna stata czasu i energii. Wiary nie mozna nabyc racjonalnie i nie mozna jej utracic racjonalnie. Pozdrawiam Ciebie serdecznie.
   

 14. @PIOTR KORGA

  Masz racje Piotrze. Ja pisze eseje dla ateistow i ludzi jeszcze niezdecydowanych np mlodych nastolatkow.

  Przekonywanie doroslych religijnych ludzi jest rzucaniem grochu o sciane ,bezskuteczna stata czasu i energii. Wiary nie mozna nabyc racjonalnie i nie mozna jej utracic racjonalnie. Pozdrawiam Ciebie serdecznie.
   

  1. Wiary nie mozna nabyc racjonalnie i nie mozna jej utracic racjonalnie.

   .

   Proszę nie tracić nadziei! Znam wielu ludzi, którzy wiarę odrzucili właśnie w racjonalny sposób. Po prostu najpierw ktoś, a potem oni sami zaczęli zadawać sobie pytania na temat wiary, boga itd.

 15. @TATAJAREK

  Powody silnej wiary religijnej sa liczne.  Brainwash malych dzieci zanim zaczna myslec, obietnica wiecznego zycia , zludne przekonanie ze religia jest potrzebna dla moralnosci ,

  chec bycia czescia duzej grupy wspolwyznawcow, obrzedy slubu i pogrzebu,  latwosc zrozumienia prawd religi w porownaniu z nauka fizyki, biologii itd.

 16. Dodatkowe pytania

  11. Judeo-chrzescijanski bog stosuje zbiorowa kare na wzor bolszewikow i nazistow. Na przyklad Stary Testament opisuje spalenie Sodomy i Gomory w ktorej nie tylko zgineli grzesznicy ale niwinnki ludzie i dzieci. Czy to wskazuje na sprawiedliwa nature boga?

  12. Kazdy ludzki noworodek jest grzesznikiem choc jeszcze nie ruszyl noga lub reka.  Jehowa obwinia   nie tylko Adama i Ewe za nieposluszenstwo ale wszystkie pokolenia potomkow  nawet jezeli nie zrobili niczego zlego. 

  Dlaczego chrzescijanie nie bunmtuja sie przeciwko  takiej

  "sprawiedliwosci"?  Podobna metrode karania rodziny 

  stosowal Stalin i Hitler. Na przyklad rodzina zamachowca w zamachu na Hitlera  20 lipca 1944 roku zostala  ukarana obozem koncentracyjnym.

  13. Na jakiej zasadzie bog usmiercil  pierworodnych  synow Egipcjan . Morderstwo jest opisane w ksiedze Exodus Starego Testamentju.

   

 17. @Jen

   Dlaczego do zbawienia potrzebna byla smierc Jezusa?
  Kogo ta smierc miala przekonac , o czy.?

  Piszesz ze duch moze myslec. Myslec moze tylko  czlowiek .Kamien i drzewo nie mysla bo nie maja mogu. Bog tez nie moze myslec bo nie ma materialnego mozgu. 

  Pies moze wykonac proste funkcje takiw jak poznanie wlasciciela lub prowadzenie slepego przez ulice bo ma prosty materialny mozg.

   

 18. @RADOWID

  Dlaczego chrzescijanstwo jest sekciarskie?
  Bo nie posiada obiektywnej prawdy ktora mozna sprawdzic.

  Wlasciwie jest gorzej bo wierni roznia sie pogladami nawet

  w tej samej sekcie. Np jedni uwazaja kare smierci za moralna a inni za niemoralna. Pomimo tego teolodzy twierdza ze istnieje tylko jedna obiektywna moralnosc. Jest to kolosalny falsz uzywany jako argument ze wiara jest rozsadniejsza od ateizmu. Czolowy apologeta chrzescijanski William Lane Craig  w kazdej debacie  podkresla ze obiektywne zasady  moralne pochodza od boga . WIemy ze nie ma obiektynych zasad bo sa one tworem ludzi w roznych szczepach.

 19. @TATAJAREK

  Jeszcze raz przeczytalem Twoj komentarz. Bez watpienia masz glebokie zrozumienie jedynej prawdziwej wiary w ukladzie slonecznym  i na planecie  Ziemia  ktora  jest  plaska jak pusty  stol.  Ja robie kolosalny blad czytajac biblie powaznie , a tymczasem trzeba ja czytac jako szyfr i wlasciwie  interpretrowac,czyli odszyfrowywac. Wowczas wszystkie  mordy w Starym Testamencie zamieniaja sie na 

  milosc blizniego i wszystko jest bardzo cacy. Inny przyklad Jezus w Nowym Testamencie naklania swoich uczni do opuszczenia  rodziny i podazenia za nim. To wydaje sie wysoce niemoralne  ale to tylko szyfr. Ten tekst  trzeba  rozuniec inaczej. Jezus  sugeruje aby jego uczniowie poszli za nim na lody a pozniej  wrocili do rodzin z lodami w kieszeni .

 20. @Janus

  Gdyby istniała obiektywna moralność chrześcijańska to chrześcijanie nie zabijaliby innowiercow i nie robiliby wielu innych niegodziwych rzeczy…

  P. Craig powinien się dobrze zastanowić o czym mówi. Widać że moralność chrześcijańska to sztuczny twór.

 21. @ ZORRO

  Masz racje ze sa wyjatkowi ludzxie ktorzy po rozsadnym namysle odrzucaja religie. Ale wiekszosc religijnych doroslych , zwlaszcza starszych ludzi nie potrafi zmienic religii na ateizm.

  Twoje zdanie ze bog chrzescijan jest niemoralny jest w 100 % sluszne. Wystarczy poczytac Stary Testament aby sie o tym przekonac. W ST jehowa zabija masowo niewinnych ludzi i poleca zabijanie niewinnych np homoseksualistow, innowiercow i poslubione kobiety ktore nie sa dZiewicami.

  W ksiedze Exodus bog zabija pierworodnych synow Egipcjan  

  bez orzeczenia winy. Jest to po prostu  sadystyczny  mord niewinnych ludzi , dzieci.

 22. @ ZORRO

  Masz racje ze sa wyjatkowi ludzxie ktorzy po rozsadnym namysle odrzucaja religie. Ale wiekszosc religijnych doroslych , zwlaszcza starszych ludzi nie potrafi zmienic religii na ateizm.

  Twoje zdanie ze bog chrzescijan jest niemoralny jest w 100 % sluszne. Wystarczy poczytac Stary Testament aby sie o tym przekonac. W ST jehowa zabija masowo niewinnych ludzi i poleca zabijanie niewinnych np homoseksualistow, innowiercow i poslubione kobiety ktore nie sa dZiewicami.

  W ksiedze Exodus bog zabija pierworodnych synow Egipcjan  

  bez orzeczenia winy. Jest to po prostu  sadystyczny  mord niewinnych ludzi , dzieci.

 23. @ ZORRO

  Masz racje ze sa wyjatkowi ludzxie ktorzy po rozsadnym namysle odrzucaja religie. Ale wiekszosc religijnych doroslych , zwlaszcza starszych ludzi nie potrafi zmienic religii na ateizm.

  Twoje zdanie ze bog chrzescijan jest niemoralny jest w 100 % sluszne. Wystarczy poczytac Stary Testament aby sie o tym przekonac. W ST jehowa zabija masowo niewinnych ludzi i poleca zabijanie niewinnych np homoseksualistow, innowiercow i poslubione kobiety ktore nie sa dZiewicami.

  W ksiedze Exodus bog zabija pierworodnych synow Egipcjan  

  bez orzeczenia winy. Jest to po prostu  sadystyczny  mord niewinnych ludzi , dzieci.

 24. @RADOWID

  Moralnosc nie jest obiektywna . Standard moralnosci ulega zmianom w czasie . Niewolnictwo bylo uwazane za moralne tysiace lat temu ale obecnie jest uwazane za przestepstwo. 

   Rozne grupy ludzi maja inne zasady moralne. Sa tylko pewne zasady universalne uznane  przez wszystkie kultury. Trzeba tez podkreslic ze ludzki  zdrowy rozsadek czesto bierze gore ponad boskimi nakazami.

  Na przyklad bog poleca zabijanie kobiet nie bedacych   dziewicami w noc poslubna. Tego nikt nie robi  wbrew  niemoralnemu  poleceniu. Dlatego mozemy skonkludowac ze moralne zasady sa ludzkim tworem i czlowiek ma ostateczna decyzje jakie zasady sa moralne.

   

   

 25. @ZORRO i RADOWID

  W debatach o moralnosci teolodzy twierdza ze moralnosc pochodzi od boga i wobec tego jest obiektywna.

  Wystarczy poczytac Stary i Nowy Testament aby przekonac sie ze opisany tam bog jest niemotalny. ST  jest pelen zbrodni popelnionych przez Jahwe. Nowy Testyament jest nieco lepszy ale tez nie moze  sluzyc jako wzor moralnosci. Oto przyklad NT. Jesli to byla prawda Jezus uprawial egzorcyzm aby leczyc opetanych demonami chorych ludzi. Wiemy ze epilepsja i pokrewne schorzenia sa spowodowane  wadliwa  chemia  mozgu a nie demonami. Jezus byl nieuczciwym  oszustem udajac lekarza bez zadnej wiedzy  medycyny. Takie postepowanie jest wysoce niemoralne .

 26. @RADOWID

  Zasady moralne ustalaja ludzkie postepowanie i nie moga istniec poza ludzmi . Kazda kultura ludzka miala swoje  moralne zasady. Istnieje pewien podzbior zasad ktore sa uniwersalne to znaczy uznane przez wsystkich ludzi.

  1. Tak , ale może kiedyś odkryjemy uniwersalna moralność – w sensie, że stworzymy. Tego nie można wykluczyć.

 27. @JEN

  Piszesz ze bog nie jest od sluzenia ludziom. Ale religia utrzymuje ze tak kocha ludzi ze zgodzil sie na zamordowanie swojego syna syna. Wyslal go na ziemue wiedzac ze bedzie zamordowan y.

  A Jezus uzdrowil jednego czlowieka zamiast pomoc calej ludzkosci dajac ludziom penicyline.

   

 28. @RADOWID

  Masz racje.

  Uniwersalna moralnosc jest mozliwa w przyszlosci jesli  cala ludzkosc bedzie jedna cywilizacja bez rozbicia na rozne sekty religijne. 

 29. @JEN
  "Duch jest bytem samodzielnym zdolnym do myslenia" ?
  Jak samodzielny byt moze myslec bez mozgu. Myslenie jest funkcja mozgu a bog go nie ma wiec myslenie jest wykluczone. Pies ma prostrzy mozg od mozgu czlowieka i moze wykonywac proste czynnosci intelektualne np poznac wlasciciela. A bog nie ma zadnego mozgu i nie m oze ani widziec, slyszec ani myslec. 

 30. @JEN
  Mozg czlowieka jest organem ktory umozliwia odbieranie sygnalow z zewnatrz. Jest niezbedny do komunikacji i myslenia   oraz uczuc. Po smierci mozg jest zniszczony wiec swiadomosc jest wykluczona . Zycie po smierci to fantazja satarozytnych ludzi , ignorantow.

 31. 1. Wystarczy wejść w wyznanie wiary pierwszego lepszego kościoła chrześcijańskiego, mówią one, że istnieje jeden Bóg w trzech osobach. Oznacza to, że w istocie, w naturze Boga istnieją trzy osoby boskie. To tak jak z człowiekiem, jest jeden rodzaj ludzki, ale w tym rodzaju jest wielu ludzi, wiele osób. 

  2. To nie Bóg potrzebował ofiary, to my jej potrzebujemy, a wymaga tego Boża sprawiedliwość. Gdybyś był winny i żądał od sędziego uniewinnienia, tak po prostu za nic i on by to zrobił, uznał byś, że jest niesprawiedliwy, badż skorumpowany. Równie dobrze mógłby wybaczyć największemu zbrodniarzowi, również tak po prostu za nic. Tylko pojawia się pytanie: dlaczego miałby to zrobić? 

  3. Choćby dlatego, że Jezus nie tylko umarł, ale wziął cały grzech ludzkości na siebie. Chrystus przeoblekł się w całą ludzką ciemność, każdy grzech, każdą chorobę. W oczach Boga stał się złem i gniew Boga został skierowany na Niego, zamiast nas. Stąd mamy przebaczenie grzechów, poprzez posłuszeństwo dla Niego. 

  4. Mózg jest jedynie przekażnikiem umysłu. Umiera mózg, ale nie umysł. Można to przyrównać do działania telewizora. 

  5. To człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, nie na odwrót. I chodzi tu o podobieństwo osobowości, a nie sfery cielesnej, gdyż jak wiadomo Bóg nie posiada ciała. 

  6. Skąd takie twierdzenie, że Bóg nie ma energii? Nawet jeśli by jej nie miał to ma aniołów którzy wykonują jego zadania. 

   Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział? – wyrocznia Pana. Czy nie wypełniam nieba i ziemi?  (Ks. Jeremiasza 23:24, Biblia Tysiąclecia)

  7. Nic nie wyklucza. Bóg współgra w swoich atrybutach. 

  8. Chrześcijanie mają NT za nowe prawo, ST służy do nauki. Bóg jasno określił zasady:

  Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.  To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Ewangelia Mateusza 22,37-40

  9. Wszystko to w niesamowity sposób sprawia, że życie może na Ziemi bujnie rozkwitac. Słońce dostarcza ciepło i światło. Gwiazdy podobno dostarczają tlen. Księżyc odpowiada za pory roku. Jest jeszcze wiele funkcji których nie znamy. Np. niektóre planety chronią ziemię przed meteorytami. Wszystko ma swój cel. Bóg stworzył wszechświat tak aby odzwierciedlał Jego naturę, a więc także musi być w pewien sposób "nieskończony".

  10. Jezus dał coś ważniejszego. Przebaczenie grzechów i życie wieczne z Bogiem, cuda pełniły jedynie wskazówkę, na to, że to co obiecuje i mówi jest Prawdą.

   Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Ew. Jana 3:16, Biblia Tysiąclecia)

  1. Eligiuszu.

   Już to co napisałeś w punkcie 1 świadczy o falszywosci chrześcijaństwa.

   Poza tym piszesz dogmatycznie tak jakbyś już wszystko o potencjalnym bogu wiedział i tak jakby już wszystko było pewne. A nic nie jest – zapewniam Cię.

   Trochę sceptycyzmu wobec przestarzałych dogmatów raczej nie zaszkodzi…

   Chrześcijaństwo jest religią obłudy, hejtu i hipokryzji.

   Ponadto jest srkciarslie co sam nadmieniles w punkcie 1.

  2. Co więcej takie głupie religie jak Chrześcijaństwo robią z boga aktora odgrywajacego rolę w kabarecie ktorego reżyserami są religijni guru i liderzy sekt tacy jak np. pastorowie czy papieże etc.

   To Bóg ma być podporzadkowany ich dogmatom które sobie wymyślili i ktore nadal uparcie podtrzymują wbrew rozwojowi wiedzy i intelektu człowieka którego po prostu nie szanują tylko upupiaja ludzi i mają ich za glupcow.

   To jest niepoważne.

 32. @ELIGIUSZ

  Piszesz ze Jezus wzial na siebie ludfzki grzech. Taki czyn jest niemoralny bo zastepuje odpowiedzialnosc czlowieka kozlem ofiarnym. Zamordowanie niewinnego za czyny innych jest zaprzeczeniem sprawiedliwosci i moralnosci. Cale chrzescijan stwo opiera sie na barbarzynskiej idei poswiecenia niewinnego czlowieka za grzechy innych. Ohydna idea starozytnych barbarzuncow.

 33. Komu bylo potrzebne ukrzyzowanie niewinnego czlowieka?

  Jesli nikomu to cala idea chrzescijanstwa jest barbarzunskim pomyslem prymitywnych luidzi pierwszego wieku. Potworny 

  nieludzki pomysl oparty na starozytnych ofiarach ludzi aby podal deszcz lub byl urodzaj .

 34. @ELIGIUSZ
  Z tego co piszesz wynika ze to bog potrzebowal  smierci niewinnego czlowieka aby jego gniew splynal na Jezusa zamiast ludzi.  To znaczy ze bog pogwalcil  zasady sprawiedliwosci i postapil jak sadystyczny tyran  w stylu Hitlera ktory tez karal niewinnych za przestepstwa  innych ludzi.

 35. Widzę bezsensowne tezy Radowida, który w krótki czas na argumenty przegrałby z Jenem oraz Eligiuszem. Pokazuje tylko swój prymitywny jajcarski tok myślenia. Ja osobiście nie mógłbym tak pięknie odpowiedzieć na pytania, jak Jen i Eligiusz. Też nie miałbym problemu z pokonaniem na argumenty Radowida, ale nie w tak elegancki sposób, jak Panowie. Pozdrawiam

  1. Chłopie. Ty nie odpowiedziałeś na pytania które ci zadawałem. A byla ich masa.

   Z jakimi argumentoidami ktoś o tak maluczkim umyśle jak ty jest w stanie pokonać człowieka normalnego i zdroworozsadkowego?

   Eligiusz i Jen popełnili wiele błędów. Tak samo Elasp. Wycofali się z dyskusji.

   Udajesz tylko elegancika a jesteś zwykłym dozarciuchem który rtlko potrafi pajacować a nie dyskutować.

   Pozdrawiam "katoliku" i geju. 🙂

 36. @MATEUSZ

  PS

  Uważam, że powierzchownie chcesz zrobić wrażenie elegancika, człowieka który rzekomo jest miły, dobry, kulturalny itd.

  A w rzeczywistości co reprezentujesz?

  Prostactwo i arogancję.

  Nie odpowiadasz na moje pytania na wielu forach, olewasz totalnie dyskusję, uciekasz jak tchórz przed poważnymi argumentami, które przedstawiam w sposób nieco humorystyczny, to prawda.

  I prymitywnie rzucasz jakieś urojone pseudo-argumenty o nazistach itp. bo tylko tylep potrafisz.

  Nie masz pojęcia o katolicyzmie chłopie, wiec albo skończ mi dogryzać i przestań pisać bullshity, bo tylko się ośmieszasz albo odpowiadaj na pytania adwersarza, jak na normalnego dyskutanta przystało.

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *