• poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

Mashirika

 

Wiodąca grupa teatralna z Kigali pod kierunkiem reżyserki Hope Azeda uczyniła ze sztuki narzędzie społecznej transformacji i pojednania. Ich spektakl Nadzieja Afryki (Africa’s Hope), powstał w oparciu o relacje świadków ludobójstwa w Rwandzie i ma także terapeutyczny wymiar. 
Twoja przeszłość jest jak cień, który zawsze będzie ci towarzyszył, mówi reżyserka i założycielka Mashirika Performing Arts and Media Company – Hope Azeda – która wierzy w uzdrawiającą moc teatru i sztuki w ogóle. Rwanda do dziś podnosi się ze społecznej zapaści wywołanej konsekwencjami konfliktu z 1994 roku, kiedy to ekstremiści pochodzenia Hutu wymordowali setki tysięcy współobywateli Tutsi. Dziś obie grupy nadal żyją obok siebie, próbując na nowo ułożyć życie we wspólnym kraju. Premiera spektaklu Nadzieja Afryki odbyła się w 2004 roku podczas obchodów 10 rocznicy ludobójstwa w Rwandzie. Wystawioną na stadionie narodowym w Kigali z udziałem tysiąca aktorów i statystów sztukę miała okazję zobaczyć około 25-tysięczna widownia. Od czasu premiery przedstawienie (wykonywane przez kilkunastoosobowy zespół) było wielokrotnie odgrywane na terenie kraju, w przestrzeni publicznej małych miasteczek i wiosek. Pokazywano je także na Światowym Szczycie G8 w Edynburgu w 2005 roku.

A leading theatre group from Kigali under the supervision of director Hope Azeda has made art a tool of social transformation and reconciliation. Their play Africa’s Hope is based on the accounts of Rwandan genocide witnesses and also has a therapeutic dimension.  
Your past is like a shadow, which will always accompany you, says the director and founder of Mashirika Performing Arts and Media Company – Hope Azeda – who believes in the healing power of theatre and art in general. Today Rwanda raises itself from the social collapse caused by the consequences of the 1994 conflict, when extremists of Hutu origin murdered hundreds of thousands of Tutsi fellow citizens. Today both groups still live side by side, trying to organize their lives anew in their shared country. Africa’s Hope premiered in 2004 during the 10th anniversary of the genocide in Rwanda. The play staged at the national stadium in Kigali with the participation of a thousand actors and extras was watched by an audience of 25,000. Since the premiere, the play (performed by a team of several members) has been staged many times around the country, in the public areas of small towns and villages. It has also been performed at the G8 World Summit in Edinburgh in 2005.

Podobne materiały

Zostaw komentarz

Wpisz kod antySPAMowy *