Nie, akupunktura nie pomaga w przewlekłym bólu kolana

Przewlekłe dolegliwości bólowe stawów kolanowych to jedne z najczęstszych problemów zdrowotnych zgłaszanych przez starszych pacjentów. Zazwyczaj są efektem choroby zwyrodnieniowej stawów i dodatkowo wiążą się także z upośledzeniem funkcji.  Większość współczesnych zaleceń medycznych dla tej grupy chorych skupia się na środkach niefarmakologicznych (zmiana stylu życia, ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała, odpowiednie obuwie, etc) i, niestety, nie gwarantuje szybkiej, znaczącej poprawy. Być może dlatego właśnie jest to też grupa pacjentów szczególnie chętnie sięgająca po metody spod znaku tzw. medycyny alternatywnej. Wyjątkowo popularna wśród nich wydaje się być akupunktura. Jej stosowanie staje się wśród pacjentów ze zwyrodnieniem stawów coraz częstsze, jednocześnie jest to metoda, której skuteczność zdawały się sugerować niektóre wcześniejsze badania. Problemem podobnych badań, jak to często bywa w medycynie alternatywnej, była kwestia doboru grupy kontrolnej (dużo mniej obiecujące rezultaty przynosiły badania testujące akupunkturę względem kontroli poddawanej akupunkturze pozornej – bez wykorzystania punktów postulowanych przez akupunkturzystów jako terapeutyczne – niż badania, w których z terapii grupy kontrolnej po prostu rezygnowano, co sugeruje istotną rolę efektu placebo), kwestia wcześniejszych oczekiwań pacjentów oraz samych akupunkturzystów, etc. Australijscy naukowcy postanowili w miarę możliwości powyższe zakłócenia wyeliminować.

282 pacjentów w wieku 50+ zgłaszających dolegliwości bólowe (4-10 w jedenastostopniowej skali numerycznej NRS) trwające od ponad 3 miesięcy w sposób losowy przypisano do grupy kontrolnej niepoddawanej żadnej terapii oraz grup poddawanych odpowiednio akupunkturze tradycyjnej (igłowej), akupunkturze laserowej (reklamowanej niekiedy jako nowocześniejsza) oraz pozornej akupunkturze laserowej. Celem uniknięcia wcześniejszych założeń i oczekiwań pacjentów z grupy kontrolnej nie informowano szczegółowo o tematyce badania – byli świadomi jedynie uczestniczenia w badaniu obserwacyjnym. Akupunkturzyści zostali wybrani spośród wieloletnich praktyków zrzeszonych w Australian Medical Acupuncture College i zarejestrowanych w Medical Board of Australia. Sprzęt do akupunktury laserowej zaprogramowano losowo (prawdziwa versus pozorna) przy pomocy niezależnej ekipy bioinżynieryjnej, bez świadomości uczestniczących w testach akupunkturzystów. Chorych poddawano leczeniu przez 12 tygodni zgodnie z zalecanymi procedurami.

Stan pacjentów oceniano bezpośrednio po 12 tygodniach terapii i po roku (celem oceny ewentualnych długofalowych efektów) według wspomnianej już skali numerycznej i funkcjonalnej skali Western and McMaster Universities Osteoarthritis Index szczególnie dedykowanej ich schorzeniu oraz ogólnych kwestionariuszy oceny stanu zdrowia (Short Form Health Survey, Assessment of Quality of Life). Dane analizował zewnętrzny zespół biostatystyków. Ani akupunktura igłowa, ani laserowa nie poprawiały stanu pacjentów w stopniu większym niż kontrola poddawana terapii pozornej. Niewielkie (rzędu 10% w skali 0-10) zmniejszenie ogólnych dolegliwości bólowych oraz zmniejszenie bolesności stawu stawu przy chodzeniu (w stosunku do grupy kontrolnej, której nie poddawano żadnym działaniom) deklarowali  zarówno chorzy poddawani akupunkturze prawdziwej, jak i pozornej, efekt jednak nie był długotrwały i nie notowano go podczas późniejszej oceny. Powyższe wyniki sugerują czysto psychologiczne podstawy wrażenia krótkotrwałej poprawy stanu chorych. Mimo iż niektóre towarzystwa medyczne deklarują pozytywny stosunek do akupunktury w terapii schorzeń zwyrodnieniowych stawów, australijskie badanie poważa podstawy merytoryczne tegoż.

Literatura:

Acupuncture for chronic knee pain: a randomized controlled trial. RS Hinman, P McCrory, M Pirotta, I Relf, A Forbes, KM. Crossley, E Williamson, Mary Kyriakides, K Novy, BR Metcalf, A Harris, P Reddy, PG Conaghan, KL Bennell; Journal of the American Medical Association 2014; 312: 1313-22

Acupuncture does not improve chronic knee pain, study finds. Zosia Kmietowicz; British Medical Journal 2014; 349: g5899,

Ilustracja:

Zmiany zwyrodnieniowe stanu kolanowego; James Heilman, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

O autorze wpisu:

medyczka, ateistka, feministka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × jeden =