Syrian Expat Philharmonic Orchestra. Syryjska Orkiestra Filharmoniczna na Wygnaniu

 

Wybitni syryjscy filharmonicy, uciekający przed wojną i rozproszeni po Europie, stworzyli w Niemczech wyjątkową orkiestrę na wygnaniu. Pod wodzą kontrabasisty Raeda Jazbeha udowadniają, że wojenni uchodźcy z Syrii mają wkład w światową kulturę najwyższej klasy.
Mieszkający obecnie w Brew Damaszku – w 2015 roku wpadł nmie, Jazbeh – wcześniej muzyk orkiestry symfonicznej a pomysł stworzenia zespołu wraz z kolegami, którzy po wybuchu konfliktu zbrojnego w Syrii znaleźli schronienie w Niemczech, Belgii, Holandii, we Francji i w innych krajach Unii Europejskiej. W ojczyźnie należeli do elity, byli wirtuozami orkiestr w Damaszku i Aleppo, ale polityka i wojna domowa zmusiły ich, by z dnia na dzień porzucili życiowy dorobek i stali się uchodźcami. Wielu z nich zapłaciło za to depresją, utratą społecznego prestiżu, tęsknotą za domem. SEPO stała się ich nową muzyczną rodziną. Latem po raz pierwszy wystąpią w Polsce, otwierając 13. edycję Brave Festivalu „Widzialni / Niewidzialni”.

 

Outstanding Syrian philharmonic musicians, fleeing war and scattered all over Europe, established an extraordinary orchestra in exile in Germany. Led by a double bass, Raed Jazbeh, they prove that war refugees from Syria do make their contribution to top class world culture. 
 Currently living in Bremen, Jazbeh – a former Damascus symphonic orchestra musician – had an idea in 2015 to establish a band together with his friends who, when the military conflict in Syria began, found shelter in Germany, Belgium, Holland, France and other countries of the European Union. In their home country they belonged to the elite, they were virtuosos in orchestras in Damascus and Aleppo, but politics and the civil war forced them to abandon their lives and become refugees overnight. Many of them paid for this with depression, lost social prestige, homesickness. SEPO has become their new musical family. This summer they will perform in Poland for the first time, opening the 13th edition of Brave Festival “Visible/Invisible”.

O autorze wpisu:

Studiował historię sztuki. Jest poetą i muzykiem. Odbył dwie wielkie podróże do Indii, gdzie badał kulturę, również pod kątem ateizmu, oraz indyjską muzykę klasyczną. Te badania zaowocowały między innymi wykładami na Uniwersytecie Wrocławskim z historii klasycznej muzyki indyjskiej, a także licznymi publikacjami i wystąpieniami. . Jacek Tabisz współpracował z reżyserem Zbigniewem Rybczyńskim przy tworzeniu scenariusza jego nowego filmu. Od grudnia 2011 roku był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, wybranym na trzecią kadencję w latach 2016 - 2018 Jego liczne teksty dostępne są także na portalach Racjonalista.tv, natemat.pl, liberte.pl, Racjonalista.pl i Hanuman.pl. Organizator i uczestnik wielu festiwali i konferencji na tematy świeckości, kultury i sztuki. W 2014 laureat Kryształowego Świecznika publiczności, nagrody wicemarszałek sejmu, Wandy Nowickiej za działania na rzecz świeckiego państwa. W tym samym roku kandydował z list Europa+ Twój Ruch do parlamentu europejskiego. Na videoblogu na kanale YouTube, wzorem anglosaskim, prowadzi pogadanki na temat ateizmu. Twórcze połączenie nauki ze sztuką, promowanie racjonalnego zachwytu nad światem i istnieniem są głównymi celami jego działalności. Jacek Tabisz jest współtwórcą i redaktorem naczelnym Racjonalista.tv. Adres mailowy: jacek.tabisz@psr.org.pl

One Reply to “Syrian Expat Philharmonic Orchestra. Syryjska Orkiestra Filharmoniczna na Wygnaniu”

  1. Pomieszały się słowa w jednym zdaniu powyższego tekstu. Na podstawie tekstu angielskiego sądzę, że powinno ono brzmieć: "Na pomysł stworzenia zespołu wpadł w 2015 roku mieszkający  obecnie w Bremie Jazbeh, wcześniej muzyk orkiestry symfonicznej w Damaszku, wraz z kolegami, którzy po wybuchu konfliktu zbrojnego w Syrii znaleźli schronienie w Niemczech, Belgii, Holandii, we Francji i w innych krajach Unii Europejskiej"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *