Jeden z zaprzyjaźnionych działaczy ateistycznych poinformował mnie, że po raz kolejny padłem ofiarą ostrej krytyki ze strony Andrzeja Domiczaka. Powodem jest mój eksperyment myślowy związany z krytyką islamu, którą wyraziłem już na tyle obszernie w różnych innych materiałach, że ciężko uznać moje stanowisko za antywolnościowe czy niehumanistyczne. Z całym przekonaniem uważam, że niehumanistyczne i antywolnościowe jest modne w niektórych środowiskach piętnowanie krytyki islamu, co w tym filmie próbuję wyjaśnić również Andrzejowi, którego przy okazji pozdrawiam.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6JqAUIPuyk