Argentina under the Church's thumb (Argentyna pod butem Kościoła) – Hugo Estrella i Andrzej Dominiczak


Hugo Estrella is an Argentine atheist and humanist; a founder of the Argentine Humanist Association and the representative of the Center for Inquiry in Argentina. He visited Poland on the occasion of Days of Atheism. In an interview with Andrzej Dominiczak, Hugo talks about pedophilia, torture and other threats to freedom and a happy life posed by the Catholic Church and particularly by Cardinal Bergoglio, the current Pope. It turns out that behind the mask of a good-hearted old man, which the pope wears in Europe, Bergoglio is a conservative and hard-core dogmatic, fighting against all signs of liberalization in the church, society and political life of Argentina.
Hugo Estrella jest argentyńskim ateistą i humanistą, założycielem argentyńskiego Towarzystwa Humanistycznego i przedstawicielem Center for Inquiry Transnational w tym kraju. Hugo gościł w Polsce z okazji Dni Ateizmu. W rozmowie z Andrzejem Dominiczakiem opowiada o pedofilii, torturach i innych zagrożeniach dla wolności i szczęśliwego życia, jakie stanowi tamtejszy kościół katolicki, a zwłaszcza jego szef, kardynał Bergoglio, obecny papież. Okazuje się bowiem, że za maską poczciwego staruszka, jakim papież jawi się w Europie, Bergoglio jest konserwatywnym i twardogłowym dogmatykiem, zwalczającym wszelkie oznaki liberalizacji w kościele, społeczeństwie i życiu politycznym Argentyny.

O autorze wpisu:

One Reply to “Argentina under the Church's thumb (Argentyna pod butem Kościoła) – Hugo Estrella i Andrzej Dominiczak”

  1. Może by podjąć temat ustawy 447 i głosu różnych organizacji żydowskich w sprawie restytucji bezspadkowego mienia pożydowskiego w Polsce? Może by objaśnił rzecz red. Koraszewski?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *