Czy obrzezanie kobiet można wiązać z islamem?

Przypisywanie obrzezania kobiet islamowi wzbudza często gorące protesty ze strony wielu osób. Faktem jest, że dla wielu rdzennych chrześcijanek z Europy czy obu Ameryk ten zwyczaj jest zupełnie egzotyczny, ale faktem jest, że dotyka on Koptyjek (chrześcijanek). Czy zatem obwinanie za obrzezanie kobiet głównie islamu jest słuszne? Posługując się statystykami z ostatnich lat zestawiłem ranking krajów, gdzie dochodzi do okaleczenia kobiet aż do 50% obrzezanych. Zwróciłem uwagę na ilość muzułmanów w danej społeczności i na końcu dodałem lidera pozaafrykańskiego w tym okrucieństwie.

 

1. Somalia – procent muzułmanów (97,3%) procent obrzezanych kobiet (98%), ludność 11000000;

2. Gwinea – islam (84,4%), okaleczone (97%), ludność 10000000;

3. Dżibuti – islam (96.9%), okaleczone (93%), ludność 800000;

4. Sierra Leone – islam (78%), okaleczone (90%), ludność 6000000;

5. Mali – islam (92,4%), okaleczone (89%), ludność 15000000;

6. Egipt – islam (90%) okaleczone (87%), ludność 83000000;

7. Sudan – islam (95,5%), okaleczone (87%), ludność 31000000;

8. Erytrea – islam (36,6%), okaleczone (83%), ludność 7000000;

9. Burkina Faso – islam (61,6%), okaleczone (76%), ludność 16000000;

10. Gambia – islam (95,1%), okaleczone (75%), ludność 2000000;

11, Etiopia – islam (34,6%), okaleczone (74%), ludność 89000000;

12. Mauretania – islam (99,5%), okaleczone (69%), ludność 3000000;

13.  Liberia – islam (12%), okaleczone (50%), ludność 4000000;

Irak – islam (99%), okaleczone (8%), ludność 30000000

 

Jak widać dominują państwa islamskie. A te nieislamskie? Tu potrzebne by były dokładniejsze dane.

 

Inna wątpliwość, to fakt, że zwyczaj obrzezania kobiet nie wywodzi się z islamu, tylko jest starszy. To samo można oczywiście powiedzieć o zwyczaju obrzezania mężczyzn. Ale nie tylko. Pojęcie proroka nie wywodzi się z islamu. Słowo Allach jest starsze niż islam. Monoteizm jest starszy niż islam. Święte księgi są starsze niż islam. Pielgrzymki są starsze niż islam. Składanie ofiar ze zwierząt jest starsze niż islam. Święte kamienie są starsze niż islam (ogólnie sanktuarium w Mekce jest starsze niż islam). Pojęcie króla i przywódcy duchowego (kalifa) jest starsze niż islam. Rytualne oczyszczanie się przed modlitwą jest starsze niż islam. Odbywanie modlitw o określonych porach dnia jest starsze niż islam.

 

Ta zasada "jest starsze niż" dotyczy wszystkich znanych religii, może poza hinduizmem, który zawsze się zmieniał i pączkował, więc sięga dokąd chce w czasie, gdyż nie ma jednej dogmatyki i teologii. Nawet najprosztszy animizm to też rodzaj hinduizmu. No i może poza szamanizmem, z którego czerpano, a który czerpać z innych rzeczy nie musiał. Oczywiście przed najbardziej rozwarstwionym politeizmem czy szamanizmem czy kultem przodków były pewnie jakieś prostsze wierzenia, może też takie zalążkowe, typu "zabobonnych" szympansów wygrażających burzy. Tym niemniej wszystkie jakoś już dookreślone religie czerpały z dawniejszych mitów, wierzeń i motywów, zarówno jeśli chodzi o symbolikę, jak i mity, jak i rytuały.

 

Pamiętam, jak ostry sprzeciw wywołał jeden z naszych autorów, który związał obrzezanie kobiet z islamem. Z drugiej jednak strony wygląda na to, że procentowa ilość obrzezanych muzułmanek na tle wszystkich wyznawczyń tej religii jest zdecydowanie wyższa niż w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie obrzezanie kobiet stanowi rzeczywiście zwyczaj marginalny, Występuje na szerszą skalę tam, gdzie dominujący w całym regionie islam. Nie występuje na godną zaznaczenia skalę w RPA, Namibii, na Madagaskarze czy w Bostwanie. Poza Afryką występuje głównie w państwach muzułmańskich, gdzie Irak jest, wedle dostępnych mi źródeł, na pierwszym miejscu. Wiele państw Afryki ma znacznie mniejszy odsetek okaleczonych kobiet. Jakie jeszcze państwa plasują sie powyżej 8% okaleczonych kobiet? W kolejności od procentu pokrzywdzonych, gdzie przeważnie mniejszość muzułmańska może zawyżać statystyki w krajach z dominującą inną religią: Gwinea Bissau (dominuje islam), Czad (islam), Wybrzeże Kości Słoniowej (islam), Nigeria (chrześcijaństwo 50%, islam 43%), Senegal (islam), Republika Środkowej Afryki (chrześcijaństwo), Kenia (chrześcijaństwo), Jemen (islam), Tanzania (chrześcijaństwo 60% islam 35% okaleczone 15%) i wreszcie ostatni kraj na poziomie okaleczeń kobiet wyższym niż Irak, państwo nieafrykańskie – Benin (chrześcijaństwo 53%, islam 23%, okaleczone 9%).

 

Oszacowanie związków z islamem tego zjawiska, nie będącego pomysłem samego islamu (podobnie jak prorok czy święta księga, albo mesjasz w chrześcijaństwie czy islamie szyickim), wymagałoby dokładnego zbadania na ile obrzezanie kobiet dotyka dajmy na to muzułmanek w Tanzani, a na ile dotyka żyjących tam chrześcijanek. Tym niemniej zwyczaj ten dotyka głównie krajów muzułmańskich i jest raczej nieobcy tym muzułmanom, którzy stanowią mniejszość w innych afrykańskich państwach. Mówimy od 140 milionów do 200 milionów okaleczonych kobiet. Muzułmanów na świecie jest około 1,6 miliarda, czyli kobiet około 800 milionów. Chrześcijan jest 2,2 miliarda, czyli kobiet około 1,1 miliarda. Ile chrześcijanek zostało brutalnie obrzezanych? Na pewno 4 miliony Koptyjek. Nie wiemy ile jeszcze wyznawczyń Nowego Testamentu dotknął w Afryce ten barbarzyński zwyczaj. Można jednak przypuszczać, że ich liczba jest znacznie niższa niż muzułmanek. Nie zdarzają się przypadki obrzezań rdzennych katoliczek – Francuzek czy Niemek, natomiast stosunkowo częste są przypadki obrzezań Indonezyjek i Bengalek z Bagladeszu.

 

;Ps.: Z komentarza Tomasza Świątkowskiego: Żadna ze świątych ksiąg religii monoteistycznych nie wspomina ani słowem o tej praktyce. Dotyczy to także Koranu. Imamowie nauczają różnie – zazwyczaj określają ją jako dopuszczalną, rzadziej jako obligatoryjną. Jeszcze rzadziej jako niedopuszczalną.

Załącznik 1:

Z danych na rok 2008 wynika, że jeśli chodzi o Afrykę, obrzezanie kobiet jest w pełni legalne w następujących krajach z pierwszej 13 uczestniczących w tym procederze – Somalii (islam 97,3%), Mali (islam 92,4%), Sudanie (islam 95,5%), Gambii (islam 95,1%) i Liberii (islam 12%). Sierra Leone ma statut niepewny.

Załącznik 2:

Kraje gdzie wprowadzono penalizację obrzezania kobiet:

African Nations:
Benin (2003)
Burkina Faso (1996)
Central African Republic (1966)
Chad (2003)
Côte d'Ivoire (1998)
Djibouti (1994)
Egypt (2008)
Eritrea (2007)
Ethiopia (2004)
Ghana (1994)
Guinea (1965, 2000)
Kenya (2001)
Mauritania (2005)
Niger (2003)
Senegal (1999)
South Africa (2005)
Tanzania (1998)
Togo (1998)

Nigeria (multiple states, 1999-2002)

Industrialized Nations:
Australia (6 of 8 states, 1994-97)
Belgium (2000)
Canada (1997)
Cyprus (2003)
Denmark (2003)
Italy (2005)
New Zealand (1995)
Norway (1995)
Spain (2003)
Sweden (1982, 1998)
United Kingdom (1985)
United States (Federal law, 1996; 17 of 50 states, 1994-2006)

Wnioski – brakuje penalizacji w krajach azjatyckich z dominującą religią islamem, choć są tam częste przypadki obrzezań (na przykład Irak, Pakistan, Indonezja).

Penalizacja obrzezań kobiet nie jest wprowadzona w krajach nie mających doczynienia z dużą ilością imigrantów muzułmańskich i nie mających tego typu własnych tradycji, takich jak Korea Południowa, Polska, Japonia, Mongolia etc.

Jeden z krajów, gdzie ten proceder też ma miejsce z uwagi na ludność napływową, odmówił wprowadzenia specjalnej legislacji uznając, że starczą dotychczasowe prawa – tym krajem jest Francja.

 

Załącznik 3:

Jan Wójcik zwrócił mi w swoim komentarzy uwagę na hadisy. Są trzy hadisy dotyczące obrzezania kobiet i dwa z nich nie są  "koronnymi hadisami" (tymi są na przykład te przekazane rzekomo przez żonę proroka Aiszę) darzonymi największą estymą  przez muzułmanów, ale są. Mahomet w jednym z nich wręcz zakazuje najbardziej radykalnego obrzezania (zwanego „faraońskim”), mówiąc, że jeśli już jakieś być musi, to „najłagodniejsze”.  Jednak i ten hadis pozostawia duże pole do interpretacji – jedni duchowni muzułmańscy wnioskują z niego, że Prorok zakazuje w ogóle obrzezania kobiet, ale inni odwrotnie – twierdzą, że Mahomet zaleca obrzezanie kobiet. Rzeczywistość jest jeszcze bardziej ponura, gdyż w tego typu wątpliwych przypadkach – jak obrzezanie dziewcząt – przy tworzeniu prawa brana jest pod uwagę dotychczasowa jurysdykcja czyli idżtihad. Mamy tu inną sytuację niż w chrześcijaństwie, gdzie Jezus w Nowym Testamencie rzeczywiście nie daje żadnych zaleceń co do obrzezania kobiet. Jan Wójcik przytacza też inną cenną uwagę:

Ważne są również hadisy, zwłaszcza, że często precyzują i wyjaśniają to co w Koranie. I tak się składa, że w hadisach uważanych za dość słabe, chociaż akceptowane przez część społeczeństwa, Mahomet dopuszcza i instruuje w kwestii obrzezania. Co nie oznacza, że nie następują zmiany w islamie. Jusuf Karadawi lider duchowy Bractwa Muzułmańskiego kiedyś uważał FGM za czyn szlachetny choć nie wymagany, jednak w 2009 wezwał do zakończenia praktyki i uznał ją za zakazaną w islamskim prawie. Z drugiej strony w krajach takich jak Indonezja, praktyka nie była wcześniej znana i dotarła wraz z muzułmanami.

Hadisy dotyczące obrzezania kobiet:

Abu al-Malih ibn `ojciec Osamy zaświadczył, że Prorok powiedział:" Obrzezanie jest prawem dla mężczyzn i sposobem na zachowanie czczi dla kobiet " Ahmad Ibn Hanbal 5:75; Abu Dawud, Adab 167.

Przekazał Umm al-Atiyyah Ansariyyah: Kobieta szła do obrzezania w Medynie. Prorok (pokój z nim) powiedział do niej: "Niech nie tną zbyt silnie, jako, że to jest lepsze dla kobiety i bardziej pożądane dla męża." Sunan Abu Dawud 41:5251

Abu Musa reported: There cropped up a difference of opinion between a group of Muhajirs (Emigrants and a group of Ansar (Helpers) (and the point of dispute was) that the Ansar said: The bath (because of sexual intercourse) becomes obligatory only-when the semen spurts out or ejaculates. But the Muhajirs said: When a man has sexual intercourse (with the woman), a bath becomes obligatory (no matter whether or not there is seminal emission or ejaculation). Abu Musa said: Well, I satisfy you on this (issue). He (Abu Musa, the narrator) said: I got up (and went) to 'A'isha and sought her permission and it was granted, and I said to her: 0 Mother, or Mother of the Faithful, I want to ask you about a matter on which I feel shy. She said: Don't feel shy of asking me about a thing which you can ask your mother, who gave you birth, for I am too your mother. Upon this I said: What makes a bath obligatory for a person? She replied: You have come across one well informed! The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: When anyone sits amidst four parts (of the woman) and the circumcised parts touch each other a bath becomes obligatory.

 

Ostatni z tych hadisów przemawiających za obrzezaniem kobiet jest najwyższego rzędu "sahih", czyli stanowi jeden z rdzeni teologii islamskiej. Zostawiłem go zatem w tłumaczeniu dokonanym przez muzułmanina. A tu oryginalny tekst arabski:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، – وَهَذَا حَدِيثُهُ – حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ – وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، – عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ ‏.‏ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏.‏ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ ‏.‏ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ – أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ – إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ ‏.‏ فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ ‏.‏ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏
"‏ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏"

O autorze wpisu:

Studiował historię sztuki. Jest poetą i muzykiem. Odbył dwie wielkie podróże do Indii, gdzie badał kulturę, również pod kątem ateizmu, oraz indyjską muzykę klasyczną. Te badania zaowocowały między innymi wykładami na Uniwersytecie Wrocławskim z historii klasycznej muzyki indyjskiej, a także licznymi publikacjami i wystąpieniami. . Jacek Tabisz współpracował z reżyserem Zbigniewem Rybczyńskim przy tworzeniu scenariusza jego nowego filmu. Od grudnia 2011 roku był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, wybranym na trzecią kadencję w latach 2016 - 2018 Jego liczne teksty dostępne są także na portalach Racjonalista.tv, natemat.pl, liberte.pl, Racjonalista.pl i Hanuman.pl. Organizator i uczestnik wielu festiwali i konferencji na tematy świeckości, kultury i sztuki. W 2014 laureat Kryształowego Świecznika publiczności, nagrody wicemarszałek sejmu, Wandy Nowickiej za działania na rzecz świeckiego państwa. W tym samym roku kandydował z list Europa+ Twój Ruch do parlamentu europejskiego. Na videoblogu na kanale YouTube, wzorem anglosaskim, prowadzi pogadanki na temat ateizmu. Twórcze połączenie nauki ze sztuką, promowanie racjonalnego zachwytu nad światem i istnieniem są głównymi celami jego działalności. Jacek Tabisz jest współtwórcą i redaktorem naczelnym Racjonalista.tv. Adres mailowy: jacek.tabisz@psr.org.pl

24 Odpowiedzi na “Czy obrzezanie kobiet można wiązać z islamem?”

 1. Doskonale wsparta statystyka argumentacja Jacka. Horor religii nie polega na tym ze religia wynalazla przktyki obrzezania ale na tym ze go utrzymuje. Religia od wiekow idzie reka w reke z konserwatyzmen hamujac postep, nauke i technologie oraz obyczaje.Islam nie wynalazl lub zapoczatkowal to barbarzynstwo lecz ustalil prawnie nizszosc koniet Szariat  wyraznie uposledza kobiety .Koranjest  fundamentem na ktorym zbudowano legalne uposledzenie kobiet.  

 2. Z tych danych wynika wyraźnie, że FGM jest rozpowszechniony przede wszystkim (niezależnie od wyznania – także wśród animistów) w Afryce między zwrotnikiem Raka a równikiem (+ Egipt). Choć i tu są wyjątki, np. Togo, Ghana albo Niger, gdzie praktykowany jest rzadko.
  W niektórych islamskich krajach poza tym regionem (Libia, Syria, Jordania, Azja środkowa, Komory, Algieria) jest rzadkością i spotykany jest głównie u imigrantów z Afryki centralnej. Jest też rzadki w Iraku poza irackim Kurdystanem. Za to bardzo powszechny jest wśród muzułmanów w Indonezji i Malezji. Poza Afryką FGM występuje w zasadzie wyłącznie wśród muzułmanów. W zależności od kraju praktykuje go od 2% do 98% wyznawców islamu.
  .
  Żadna ze świątych ksiąg religii monoteistycznych nie wspomina ani słowem o tej praktyce. Dotyczy to także Koranu.

  Imamowie nauczają różnie – zazwyczaj określają go jako zwyczaj dopuszczalny, rzadziej jako obligatoryjny. Jeszcze rzadziej jako niedopuszczalny.

 3. Zupełnie pojęcia nie mam jak Ci wyszło to erytrejskie 41%. Tego zresztą nie trzeba obliczać. W raporcie z 2010 Unicef podaje, że obrzezanych w Erytrei jest 99% muzułmanek, 89% katoliczek i 85% protestantek. Ten sam raport podaje, że "związek z religią nie jest jednoznaczny. W sześciu badanych krajach praktyka przeważa w społecznościach muzułmańskich [..] w pięciu nie ma różnicy, a w trzech (Niger, Nigeria, Tanzania) praktyka przeważa wśród chrześcijan.". Dalej w tym samym raporcie "spośród wszystkich zmiennych socjoekonomicznych, pochodzenie etniczne ma najbardziej determinujący wpływ na rozkład geograficzny praktyki obrzezania". (strony 10,11)

  https://www.unicef.org/publications/files/FGM-C_final_10_October.pdf

  1. Korzystałem z innych danych, głównie zestawień. Nie miałem możliwości przedstawić dokładnej sytuacji w każdym kraju. Dotarłem do informacji (również ONZ), że ilość obrzezań najszybciej spada w krajach z większością chrześcijańską. Jeśli chodzi o pochodzenie entniczne, to jak sądzę Indonezyjczycy i Irakijczycy są odlegli etnicznie od mieszkańców Afryki (Irakijczycy poza Arabami). Związek z religią? Tu Tomek Świątkowski przedstawił dość cenną informację, którą dodałem.

   1. Jakiś związek z religią istnieje, ale dane pokazują, że nie da się w sposób wyrazisty skorelować ani obrzezania ani braku akceptacji homoseksualizmu z konkretnym wyznaniem. Da się natomiast skorelować ze stopniem religijności. Duży stopnień religijności jest inkubatorem praktyk kulturowych i jak widać na przykładzie indonezji taki zainkubowany element kultury może działać jak wirus. Oddziaływanie między religią i kulturą jest zawsze dwukierunkowe, a zapominanie, że religie same w sobie nie są pierwotne tylko skonstruowane przez kulturę, to trochę jakby ateista wierzył w boże objawienie prawd księgi 🙂

    1. Jeśli chodzi o homoseksualizm, islam traktuje go najsurowiej. Do tego dodajmy stosunek do kobiet, apostatów i wyznawców innych religii.

   2.  Tu Tomek Świątkowski przedstawił dość cenną informację, którą dodałem.(Jacek)

    Bo pasuje Ci do tezy. Tomek sie nieco myli i poza Afryka ten rytuał także, jak i w Afryce nie jest przypisany do tylko islamu. 

     

    1. Nie pasuje mi do żadnej tezy. To co w islamie jest zakazane, co dopuszczone, a co należy czynić jest ważne dla ich religii. Będę drążył dalej ten temat.

     1. W jakim kraju poza Afryką FGM jest praktykowany przez nie-muzułmanów? (Tomek Ś.)

      Np. w Kolumbii wśród Indian Embera-Chami , albo w Australii wśród niektórych szczepów Aborygenów.

      W Europie jeśli dochodzi do tego skandalicznego procederu to ma on miejsce nie tylko wśród imigrantów muzułańskich, ale i chrześcijańskich np. z Kenii, czy Nigerii.

     2. Jeśli chodzi o IndianEmbera – Chani to przykład marginalny. Nie mają oni mocy przenoszenia tego zwyczaju dalej. Wielkie religie taką moc mają – przykład – Indonezja, Irak, Pakistan. Oczywiście Indianom i Aborygenom należy zakazać tego. Australia penalizuje obrzezanie kobiet, więc do dzieła! Dodałbym kary dla tych, którzy broniliby w tym względzie tożsamości tego klanu Aborygenów. Kary za wspieranie przestępców, a może i współudział.   

    2. Dopisałem informacje dotyczące legalności do artykułu. Dopisałem też muzułmańskie hadisy zalecające obrzezanie kobiet.

     1. Zalecające? Pierwszy hadis można od biedy uznać że zaleca, ale też stopniuje, że obrzezanie mężczyzn jest obowiązkowe (jest prawem), a kobiet zalecane. Drugi nakazuje minimalizm w odniesieniu do zastanej praktyki (bo przecież obrzezanie obu płci było za czasów mahometa czymś normalnym), a trzeci nakazuje kąpiel po tym gdy męskie i żeńskie "części obrzezane" się zetkną. Wspomnienie obrzezania raczej służy tu precyzyjnemu wskazaniu organów o które chodzi. Co do praktyki i dowolnych intepretacji pełna zgoda, ale to jak zwykle prowadzi do kwestii co jest głównym źródłem zła w islamie – koran czy nadużycia interpretacyjne, zły kanon interpretacyjny itp.

     2. Hadisy są normotwórcze. Wydaje mi się, że powinieneś zaznajomić się z islamem. Faktem jest, że zwolennik obrzezania kobiet znajdzie potwierdzenie w hadisach. W Nowym Testamencie czy pismach buddyjskich nie znajdzie. Hadisy opisują zachowania i sytuacje, które należy naśladować, a nie zwracają się tylko z przekazem „masz robić tak”.

     3. Przeciwnik obrzezania kobiet znajdzie potwierdzenie w wyższej instancji koranu w wersecie o tym że człowiek jest tworem idealnym i nie potrzebuje poprawek. No i mimo braku odniesień w nowym testamencie afrykańscy chrześcijanie powołują się na religię a nie 'pradawne zwyczaje' jako źródło powinności obrzezania kobiet. Warto dostrzec to, że dominujące w świecie islamu wykładnie to często logiczny kociokwik, podczas gdy bardziej liberalne interpretacje naprawdę trzymają się kupy. Przecież czytając spory interpretacyjne muzułmanów w internecie ma się wrażenie że nie ma takich dwóch co myślą tak samo.

     4. Ja oczywiście jestem zwolennikiem liberalnych interpretacji Koranu, ale nie trzymają się kupy. Koran i hadisy uzasadniają na przykład zbrojny dżihad. Poza tym to jest mit o tej rzekomej dowolności interpretacji Koranu. Jest kilka szkół szariatu i w wielu sprawach mają one ścisłą wykładnię. Muszą mieć, bo walkę o niedogmatyczną wykładnię szariatu muzułmanie przegrali (sami ze sobą) w XIII wieku.

     5. "Nie ma konsensusu w kwesti czy hadisy zalecają czy zakazują obrzezania kobiet. Różne szkoły prawa islamskiego wyraziły różne opinie na ten temat." To z wiki, plus w tym samym artykule można sobie przeczytać historię fatw w tej sprawie z samego tylko Al-Alzhar – nawet na bardzo konserwatywnym uniwesytecie naprawdę nie potrafią się zdecydować, co mufti to inna fatwa. Więc swoisty kociokwik interpretacyjny to nie mit tylko fakt. Nawet nie trzeba sięgać po jakichś liberalnych bloggerów, bo już wśród oficjalnych, popularnych i konserwatywnych wykładni panuje zamieszanie.

       

 4. Tu są nowsze dane:

   

  http://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/FGMC_Lo_res_Final_26.pdf

  Polecam zwłaszcza tabelkę na stronie 81. Do tego zestawienie ze str. 64 mogące wskazywać na trendy w poszczególnych krajach do kontynuacji, bądź nie tego barbarzyństwa. Egipt i Erytrea maja podobny trend, choć jedno państwo jest muzułmańskie, a drugie nie.

  Bestialstwi jest praktykowane poza Afryka nie tylko w Indonezji, dokąd faktycznie zatargali okropność najprawdopodobniej muzułmanie. Występuje na Borneo, miejscami u pierwotnych ludów w Ameryce Pd. 

  "Obrzezanie kobiet to także niemający nic wspólnego z religią obyczaj występujący wśród wielu ludów Afryki, Ameryki Południowej, państw Azji Południowo-Wschodniej z regionu Jawy, Borneo, Nowej Gwinei i Australii oraz wysp Pacyfiku[4]."

  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Obrzezanie_kobiet

   

   

  1. Pytanie jest, czy dana religia zwalcza dawne obyczaje, jeśli są okrutne, czy też je wspiera, czy jest obojętna. Tu potrzebne jest głębokie śledźtwo dziennikarskie i analiza materiałów. Co mówią o obrzezaniu kobiet duchowni z Jawy, Borneo, Nowej Gwinei, Australii etc. Dla mnie liczą się też ilości – jeśli jakieś plemię w dżungli się obrzezuje i liczy sobie 50 członków, nie jest to tak istotne, jak wtedy, gdy biorą się za ten zwyczaj wielkie religie i roznoszą go po świecie. To chyba oczywiste? Misje i dżihad w Afryce w zasadzie zepchnęły na margines tamtejsze dawne wierzenia. Podobnie jest w Indonezji i wielu innych miejscach na Pacyfiku. Pytanie, co mówią księża i pastorzy o obrzezaniu kobiet w Australii, a co mówią imamowie na Jawie czy w Egipcie… Do tego dochodzi kwestia, czy obok tego co mogą mówić duchowni, obrzezanie kobiet w danym kraju jest legalne w świetle prawa czy też nie. Czy znasz kraje muzułmańskie, gdzie obrzezanie kobiet jest nielegalne? Czy znasz osoby aresztowane w państwach muzułmańskich za obrzezanie kobiety? W Europie to już się na szczęście zdarza, przykład dała u nas Opinia Publiczna.

 5. Czy znasz kraje muzułmańskie, gdzie obrzezanie kobiet jest nielegalne? Czy znasz osoby aresztowane w państwach muzułmańskich za obrzezanie kobiety? (Jace Tabisz)

  Owszem. Np. Egipt. Obrzezanie kobiet jest tam zakazane prawnie od 2007 roku.

  W 2013 egipski Trybunał Konstytucyjny oddalił wniosek grupy islamskich adwokatów chcących powrotu legalizacji procederu.

  "W 2015 roku doktor Raslan Fadl został skazany na dwa lata więzienia pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci 13-letniej dziewczyny, u której w 2013 przeprowadził zabieg obrzezania. Sąd nakazał również zamknięcie prywatnej kliniki lekarza. Jednocześnie sąd skazał ojca dziewczyny na trzy miesiące więzienia za współudział w przestępstwie."

  http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/160539877-Egipt-17-latka-zmarla-w-czasie-obrzezania.html

  Jeszcze taka uwaga. Organizacje zajmujące się tym problemem profesjonalnie nie wysnuwają takich tez, jak Ty. Przede wszystkim Twoim poglądom o korelacji islam – obrzezanie kobiet przeczy fakt, że w krajach na wskroś muzułmańskich, jak Tunezja, Algieria, Maroko, czy Irak (za wyjątkiem Kurdów) takie praktyki nie są w ogóle uskuteczniane. A jesli to przez przybyszy z tych części świata, gdzie jest to standardem. Ten aspekt, jak i fakt, że w krajach, gdzie się tego rodzaju praktyki stosuje to dokonuje się ich ponad granicą wyznaniową są dowodami, że bestialski obyczaj ma przyczyny gdzie indziej. Organizacje mające z tym na co dzień do czynienia, jak jeden mąż podkreślają kultywowanie na długo nim nastał na danym terenie islam, albo chrześcijaństwo (jak np. w Etiopii, albo Ugandzie) tradycji inicjacyjnych u podbitych ludów.

  Ty masz jednak swoją prawdę.

  Dla mnie najważniejszym jest by ten haniebny proceder zminimalizować, ograniczyć, a wreszcie spenalizować wszędzie, gdzie jest praktykowany, a nie czy stoi za tym islam, koptowie, czy tanzanijscy masajowie.

  Wiesz o tym, że im lud bardziej prymitywny tym zabiegi drastyczniejsze? Łącznie z polewaniem wrzątkiem i wyskrobywaniem, miast odcinania genitaliów?

  Dla mnie jest istotnym, że ludzie mający z tym bagnem realny kontakt próbują, jak w przypadku Masajów przekonać rodziny do łagodniejszej formy obrzezania, gdy nie da rady po prostu od razu wyrwać z korzeniami "tradycji". Stosują przeróżne formy, aby choć zminimalizować ten obłęd.

   

   

  1. Dopisałem już wcześniej w załączniku kraje, gdzie ten proceder jest penalizowany. NIe ma wśród nich żadnego kraju azjatyckiego… Dodałem też trzy hadisy z których niektórzy muzułmanie czerpią nakaz lub tolerancję wobec obrzezania kobiet. Najważniejszą z nich przytoczyłem też w tekście oryginalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × pięć =