IV sura Koranu: An-Nisa

Temat sury: kobiety. Myślę, że tera to już na pewno będą hardkory!
http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html

„…1 O ludzie!
Bójcie się waszego Pana,
który was stworzył z jednej istoty
i stworzył z niej drugą do pary;
a z nich dwojga
rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet.
Bójcie się Boga,
o którego jedni drugich pytacie,
i czcijcie łona!…”

No homos man…

Podziwiam drobiazgowość Mahometa, nawet nie próbuję sprawdzać tych rachunków…:

„…11 I daje wam Bóg przykazanie
co do waszych dzieci:
synowi przypada udział
podobny do udziału dwóch córek.
A jeśli będzie córek więcej niż dwie,
to pozostanie im dwie trzecie
z tego majątku;
a jeśli będzie tylko jedna,
to dla niej będzie połowa.
Jeśli zmarły ma syna,
to każdemu z dwojga rodziców zmarłego
przypadnie jedna szósta
z pozostawionego majątku.
A jeśli nie ma syna
i dziedziczą po nim rodzice,
to jego matce przypada jedna trzecia;
a jeśli on ma braci,
to jego matce przypadnie jedna szósta
– po oddaniu legatu,
jaki zalecił w testamencie,
lub długu.
Albowiem nie wiecie,
czy rodzice wasi, czy synowie
są dla was bardziej pożyteczni.
To jest obowiązek ustanowiony przez Boga.
Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, mądry!…
12 I wam przypada połowa z tego,
co pozostawiły wasze żony,
jeśli nie mają dziecka.
Jeśli mają dziecko,
to wam przypada czwarta część z tego,
co one pozostawiły,
po potrąceniu legatu,
który zapisały w testamencie,
lub długu.
A im przypadnie czwarta część z tego,
co wy zostawicie,
jeśli nie macie dziecka.
A jeśli macie dziecko,
to im przypadnie ósma część z tego,
co pozostawicie
– po potrąceniu legatu,
jaki zapisaliście w testamencie,
lub długu.
A jeśli mężczyzna lub kobieta
mają dziedziców w linii bocznej,
i on ma brata lub siostrę,
to każdemu z nich dwojga
przypadnie szósta część.
A jeśli jest ich więcej,
to oni są współudziałowcami
w jednej trzeciej części dziedzictwa,
po potrąceniu legatu
zapisanego przez zmarłego w testamencie
lub długu – bez niczyjej krzywdy.
To jest przykazanie od Boga!
A Bóg jest wszechwiedzący, mądry!…”.

Kobity mają przesrane, nie fikną:

„…15 A wobec tych spośród waszych kobiet,
które popełnią wszeteczeństwo,
zażądajcie świadectwa
czterech spośród was.
I jeśli oni poświadczą,
to trzymajcie je w domach,
dopóki nie zabierze ich śmierć
albo też póki Bóg nie przygotuje dla nich
jakiejś innej drogi…”

Hmmm „wszeteczeństwo”… blowjob sąsiadowi czy nasikanie na ścianę meczetu?

„…16 A tych dwoje spośród was,
którzy dopuszczą się tego czynu,
ukarzcie surowo ;
ale jeśli się oboje nawrócą i poprawią,
to odstąpcie od nich!
Zaprawdę, Bóg przyjmuje nawrócenie
i jest litościwy!
17 Przecież u Boga jest przebaczenie
dla tych, którzy popełniają zło nieświadomie
i niezwłocznie się nawracają.
Ku tym powraca Bóg.
Bóg jest wszechwiedzący, mądry!…”

W rachunkach był bardziej klarowny…

„…19 O wy, którzy wierzycie!
Nie jest wam dozwolone,
abyście dziedziczyli kobiety
wbrew ich woli.
I nie przeszkadzajcie im
zabrać część tego, co im daliście,
chyba że dopuszczą się
jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego.
Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity.
A jeśli czujecie względem nich wstręt,
to, być może, czujecie wstręt do czegoś,
w czym Bóg umieścił wielkie dobro…”

23- NO INCEST

„…25 A komu nie starcza majątku na to,
aby poślubić kobiety chronione wierzące,
to niech poślubia te dziewczęta wierzące,
którymi zawładnęły wasze prawice.
A Bóg najlepiej zna waszą wiarę!
Wy jesteście jedni od drugich
Poślubiajcie je za pozwoleniem ich rodziny
i dajcie im wiana,
zgodnie z uznanym zwyczajem,
jak kobietom chronionym,
a nie jak kobietom rozpustnym
ani też przyjmującym przyjaciół.
A kiedy one już są chronione,
to jeśli popełnią jakieś wszeteczeństwo,
spadnie na nie połowa tej kary,
jaka spada na kobiety chronione.
To jest dla tych spośród was,
którzy obawiają się grzechu.
Ale lepiej jest dla was,
abyście byli cierpliwi.
A Bóg jest przebaczający, litościwy!…”

Czyli zgwałcisz, to twoja… HARDCORE ALARM !!!

„…34 Mężczyźni stoją nad kobietami
ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi,
i ze względu na to,
że oni rozdają ze swojego majątku.
Przeto cnotliwe kobiety są pokorne
i zachowują w skrytości
to, co zachował Bóg.
I napominajcie te,
których nieposłuszeństwa się boicie,
pozostawiajcie je w łożach
i bijcie je!
A jeśli są wam posłuszne,
to starajcie się nie stosować do nich przymusu.
Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!…”

BIJCIE? … HARDCORE ALARM !!!

„…
43 O wy, którzy wierzycie!
Nie zbliżajcie się do modlitwy,
kiedy jesteście pijani,
dopóki nie będziecie wiedzieć,
co mówicie,
ani też będąc nieczystymi
– chyba że jesteście
podróżnikami w drodze –
dopóki nie dokonacie ablucji.
A jeśli jesteście chorzy
albo jeśli jesteście w podróży,
albo jeśli któryś z was
przyszedł z miejsca ustronnego,
albo też gdy dotykaliście kobiet
i nie znaleźliście wody,
to posłużcie się czystym piaskiem
i obcierajcie sobie twarze i ręce.
Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!…”

DOTYK KOBIET JEST BRUDNY … HARDCORE ALARM !!!

„…76 Ci, którzy wierzą,
walczą na drodze Boga,
a ci, którzy nie wierzą,
walczą na drodze Saguta.
Walczcie więc z poplecznikami szatana!
Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby!…”

I znowu cholera wie czy zmagania mentalne czy bum bum i maczeta…

„…82 Czyż oni nie zastanawiają się
nad Koranem?
Przecież gdyby on pochodził
od kogoś innego niż od Boga,
z pewnością znaleźliby w nim
liczne sprzeczności…”

HAHAHA sprzeczności może na razie nie ma ale niejasności kupa.

„…89 Oni by chcieli,
abyście byli niewiernymi,
tak jak oni są niewiernymi,
abyście więc byli równi.
Przeto nie bierzcie sobie opiekunów
spośród nich,
dopóki oni nie wywędrują razem
na drodze Boga.
A jeśli się odwrócą,
to chwytajcie i zabijajcie ich,
gdziekolwiek ich znajdziecie!
I nie bierzcie sobie spośród nich
ani opiekuna, ani pomocnika!…”

MAMY TU ZABIJANIE ZA KONTR-NAWRACANIE HARDCORE ALARM !!!

„…92 Nie powinien wierzący zabijać wierzącego,
chyba tylko przez pomyłkę.
A kto zabije wierzącego przez pomyłkę,
tego obowiązuje wyzwolenie niewolnika wierzącego
i okup krwi wręczony jego rodzinie,
chyba że oni rozdadzą to jako jałmużnę.
A jeśli zabity należy do ludu wrogiego wam
i jest wierzący,
to obowiązuje uwolnienie niewolnika wierzącego.
A jeśli on należy do ludu,
z którym zawarliście przymierze,
to obowiązuje okup krwi
przekazany jego rodzinie
i wyzwolenie niewolnika wierzącego.
A kto nie ma takiej możliwości,
to obowiązuje go post dwóch miesięcy
po sobie następujących,
jako pokuta przed Bogiem.
Bóg jest wszechwiedzący, mądry!…”

„…124 Ktokolwiek pełni dobre dzieła
– mężczyzna czy kobieta –
i jest wierzącym
– tacy wejdą do Ogrodu
i nie doznają niesprawiedliwości
nawet na łupinkę daktyla…”

dobrze, ze panie chociaż do Edenu wejdą…

„…129 Wy nie będziecie mogli być sprawiedliwi
dla każdej z waszych kobiet,
nawet gdybyście chcieli.
Ale nie odsuwajcie się całkowicie,
aby jednej z nich nie pozostawić jakby w zawieszeniu.
A jeśli się pogodzicie
i będziecie bogobojni,
to, zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!…”

kocham was obie… : )

„…140 On zesłał wam w Księdze:
„Kiedy usłyszycie znaki Boga,
w które nie wierzą i z których się wyśmiewają,
to nie pozostawajcie razem z nimi,
dopóki oni nie zaczną innej rozmowy;
albowiem wy wtedy staniecie się do nich podobni!”
Zaprawdę, Bóg zbierze obłudników i niewiernych
w Gehennie, wszystkich razem! 141 To są ci, którzy wyczekują,
co będzie z wami;
i kiedy Bóg da wam zwycięstwo,
oni mówią:
„Czyż nie byliśmy razem z wami?”
A jeśli szczęście dopisze niewiernym,
to oni mówią:
„Czyż nie staraliśmy się wam pomóc
i czy nie broniliśmy was przed wiernymi?”
Lecz Bóg rozsądzi między wami
w Dniu Zmartwychwstania.
I Bóg nigdy nie przygotuje niewiernym
drogi przeciwko wiernym…”

I znowu nie wiadomo jak to z tą wojną i obroną…

„…142 Zaprawdę, obłudnicy starają się oszukać Boga,
lecz to On jest Tym, który ich zmyli.
Kiedy stają do modlitwy,
to podnoszą się leniwie
i tak, by ich ludzie widzieli,
i mało wspominają Boga.
143 Oni wahają się,
nie skłaniają się ani ku tym,
ani ku tamtym.
A kogo sprowadzi z drogi Bóg
– to nie znajdziesz dla niego drogi.
144 O wy, którzy wierzycie!
Nie bierzcie sobie za opiekunów niewiernych
zamiast wiernych!
Czy chcecie przygotować Bogu
przeciwko wam samym dowód oczywisty?
145 Zaprawdę, obłudnicy znajdą się
na samym dnie ognia
i nie znajdziesz dla nich pomocnika.
146 Wyłączając tych, którzy się nawrócili,
którzy się poprawili,
którzy szukali opieki u Boga
i szczerze wyznali swoją religię
przed Bogiem.
Oto ci będą – razem z wierzącymi;
a Bóg da niebawem wiernym
nagrodę ogromną!…”

Niestety Koran promuje obsesyjną gorliwość w allahakbarowaniu…

„…150 Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą
w Boga i Jego posłańców
i chcą uczynić rozróżnienie
między Bogiem i Jego posłańcami,
mówią:
„Wierzymy w jednych,
a nie wierzymy w drugich.”
I oni chcą znaleźć sobie
w ten sposób jakąś drogę;
151 oni są niewiernymi naprawdę!
I przygotowaliśmy dla niewiernych
karę poniżającą…”

MY? a nie Allah ?

„…160 I z powodu niesprawiedliwości
tych, którzy wyznają judaizm,
zakazaliśmy im rzeczy przyjemnych,
które były dla nich dozwolone;
i dlatego że odsunęli się bardzo
od drogi Boga; 161 i ponieważ brali lichwę,
chociaż to było im zakazane;
i ponieważ niesłusznie zjadali majątek ludzi
– My przygotowaliśmy dla tych, którzy są niewierni,
karę bolesną…”

ANTISEMITISM ALERT!

Kurde i znowu nie wiem, czy to Allah ma palić po śmierci takich jak ja – wtedy mi to rybka bo Allah n’existe pas, czy wierni wyskoczą z maczetami z poczuciem, że im wolno… Wiadomo za to jedno – kobiety w islamie mają przesrane, choć zabezpieczone są finansowo… może dlatego to znoszą; są bardziej leniwe niż urażone brakiem godności?

O autorze wpisu:

Piotr Marek Napierała (ur. 18 maja 1982 roku w Poznaniu) – historyk dziejów nowożytnych, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Zajmuje się myślą polityczną Oświecenia i jego przeciwników, życiem codziennym, i polityką w XVIII wieku, kontaktami Zachodu z Chinami i Japonią, oraz problematyką stereotypów narodowych. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów w latach 2014-2015. Autor książek: "Sir Robert Walpole (1676-1745) – twórca brytyjskiej potęgi", "Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu, Wielcy władcy małego państwa", "Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie", "Kraj wolności i kraj niewoli – brytyjska i francuska wizja wolności w XVII i XVIII wieku" (praca doktorska), "Simon van Slingelandt – ostatnia szansa Holandii", "Paryż i Wersal czasów Voltaire'a i Casanovy", "Chiny i Japonia a Zachód - historia nieporozumień". Reżyser, scenarzysta i aktor amatorskiego internetowego teatru o tematyce racjonalistyczno-liberalnej Theatrum Illuminatum

6 Odpowiedź na “IV sura Koranu: An-Nisa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + dwanaście =