Przemoc w Koranie

Uważam, że Koran jest bardziej wojowniczą księgą niż Nowy Testament czy choćby pisma buddyjskie. Warto krytykować wszystkie religie z pozycji racjonalistycznych. Nie wszystkie jednak stanowią równie mocną zachętę do nietolerancji i przemocy. Koran jest pod tym względem mocny. Oto przykłady:

2:191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!

2:216 Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!

2:217 Będą ciebie pytać o miesiąc święty i walkę w tym miesiącu. Powiedz: „Walka w tym miesiącu jest sprawą poważną, lecz odsunięcie się od drogi Boga, niewiara w Niego i w święty Meczet, wypędzenie z niego jego ludu jest rzeczą jeszcze poważniejszą przed Bogiem; przecież prześladowanie jest gorsze od zabicia.” Oni nie przestaną was zwalczać, dopóki nie odwrócą was od waszej religii, jeśli to potrafią. A jeśli ktoś z was wyrzeknie się swej religii i umrze jako niewierny – to dla takich daremne są ich uczynki na tym świecie i w życiu ostatecznym. Tacy będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki.

Ta sura nawiązuje do tego, iż na Półwyspie Arabskim istniał miesiąc zawieszenia broni. Mahomed złamał tę zasadę, dzięki czemu zyskał sporą przewagę atakując bezbronnych.

3:10 Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli, nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki, ani ich dzieci! Oni będą paliwem dla ognia!

3:131 I bójcie się ognia, który został przygotowany dla niewiernych!

3:178 I niech nie sądzą ci, którzy nie uwierzyli, że zwłoka, jaką My im dajemy, będzie dla nich dobrem. My dajemy im zwłokę tylko po to, by oni pomnożyli grzech. Dla nich kara będzie poniżająca.

3:195 I wysłuchał ich Pan: „Ja nie pozwolę zginąć żadnemu uczynkowi tego spośród was, który czyni dobro, czy będzie to mężczyzna, czy kobieta. Jesteście zależni jedni od drugich. A tym, którzy wywędrowali razem, i tym, którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw, i tym, którzy walczyli i zostali zabici – My, z pewnością, odpuścimy ich złe czyny, i wprowadzimy ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki: to jest nagroda pochodząca od Boga!” A u Boga jest piękna nagroda!

Walka o islam i bycie w niej zabitym jest podstawową ideą dżihadu.

4:34 Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!

4:74 Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.

4:76 Ci, którzy wierzą, walczą na drodze Boga, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby!

4:89 Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!

Powyższy fragment uzasadnia karę śmierci za apostazję zgodną z prawem szariatu.

4:91 Wy znajdziecie innych, którzy będą chcieli żyć z wami w pokoju, i żyć w pokoju ze swoim ludem. Za każdym razem, kiedy będą doprowadzeni do buntu, doznają w tej próbie porażki. A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk, to chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę jawną!

8:12 Twój Pan objawił aniołom: „Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych, którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!”

8:17 To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił; aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego. Zaprawdę, Bóg jest słyszącym, wszechwiedzącym!

Powyższy fragment tłumaczy, aby nie przejmować się przelewem krwi podczas dżihadu. Dżihadysta jest tylko narzędziem w rękach Allacha – to mówi powyższy fragment.

8:60 Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić wroga Boga i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy nie znacie. Bóg ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Boga, to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości.

Powyższy fragment stanowi bezpośrednie, a nie symboliczne, wezwanie do walki zbrojnej o islam.

8:67 Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi. Wy pragniecie tego, co przypadkowe na tym świecie, a Bóg chce życia ostatecznego. Bóg jest potężny, mądry!

W myśl tej zasady dżihadyści zabijają pokonanych, chyba że Ci przyjmą islam.

9:5 A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie
bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!

Ten fragment również mówi o tym, że islam albo śmierć.

9:29 Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.

9:30 Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!

Karą za twierdzenie iż Bóg ma syna jest dla fundamentalistów ukrzyżowanie sprawcy.

9:73 O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Jakże nieszczęsne to miejsce przybycia!

9:74 Oni przysięgają na Boga, że nic nie powiedzieli, tymczasem powiedzieli słowo niewiary; i stali się niewiernymi, chociaż już byli całkowicie poddani. Oni starali się usilnie o to, czego nie mogli osiągnąć; i zemścili się tylko za to, że wzbogacił ich Bóg i Jego Posłaniec, z Jego łaski. I jeśli się nawrócą, to będzie lepiej dla nich; a jeśli się odwrócą, to ukarze ich Bóg karą bolesną na tym świecie i w życiu ostatecznym. Oni nie mają na ziemi ani przyjaciela, ani pomocnika.

9:111 Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg? Cieszcie się więc z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne!

Muzułmanie wierzą, że również Żydzi i chrześcijanie mieli „prawdziwą wiedzę o bogu”, ale ją porzucili.

9:123 O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością.

17:16 A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto, to nakazujemy jego mieszkańcom żyjącym w dobrobycie, aby oddawali się tam rozpuście. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie.

Miejscem takiej rozpusty jest dla dżihadystów Zachód.

22:25 Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają, jak i koczowników; i ci, którzy dopuszczają się tam profanacji, wbrew prawu, zakosztują kary bolesnej.

26:201 Oni w to nie uwierzą, dopóki nie zobaczą kary bolesnej .

32:22 Kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, który został napomniany przez znaki swego Pana, a potem odwrócił się od nich? Zaprawdę, zemścimy się na grzesznikach!

33:26 I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi, którzy im pomagali, i rzucił w ich serca strach. Część z nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli.

33:61 Przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą, zostaną schwytani i zabici bez Litości;

36:64 Palcie się w niej dzisiaj za to, iż nie wierzyliście!

37:170 – 177 Lecz oni nie uwierzyli w Niego. I niebawem się dowiedzą. Nasze słowo zostało dane wcześniej Naszym sługom posłańcom. Oni z pewnością zostaną wspomożeni. Zaprawdę, Nasze zastępy będą zwycięskie! Odwróć się więc od nich na pewien czas I przyglądaj się im; oni niebawem zobaczą! Czyżby chcieli przyśpieszyć Naszą karę? Kiedy ona znajdzie się już na ich podwórzu, to nieszczęsny będzie ranek dla tych, którzy byli ostrzegani!

47:4 Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam zemściłby się na nich, lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi.

Powyższy fragment uzasadnia, dlaczego dżihadyści muszą walczyć dla Allacha, choć Allach sam dałby sobie radę. Chodzi o to, że dżihad jest doświadczeniem wiary.

48:29 Muhammad jest posłańcem Boga. Ci, którzy są razem z nim, są gwałtowni wobec niewiernych, a miłosierni względem siebie. Widzisz ich kłaniających się, wybijających pokłony, poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia. Ich znamię jest na ich twarzach, od śladów wybijania pokłonów. Taka jest ich przypowieść w Torze i taka jest ich przypowieść w Ewangelii: „Są oni jak ziarno zasiane, które wypuszcza kiełek i wzmacnia go, i staje się twardy, i trzyma się prosto na swoim źdźble, wprawiając w podziw siewców” – to, żeby przez nich doprowadzić do wściekłości niewiernych. Bóg obiecał tym spośród nich, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, przebaczenie i nagrodę ogromną.

59:2 On jest Tym, który wypędził z domostw tych spośród ludu Księgi, którzy nie uwierzyli – na pierwsze zebranie. Wy nie myśleliście, że oni odejdą, a oni myśleli, że twierdze obronią ich przed Bogiem. Lecz przyszedł do nich Bóg ze strony, z której oni się Go nie spodziewali, i rzucił w ich serca przerażenie. Niszczą oni swoje domy swoimi rękami i rękami wiernych. Bierzcie więc sobie z tego pouczenie, o ludzie, którzy posiadacie jasne spojrzenie!

W ten sposób twierdza zdobyta przez dżihadystów na drodze islamu jest zniszczona przez samych niewiernych. Sami są, w świetle powyższego wersetu, winni nieszczęściu, jakie ich spotkało.

59:3 Gdyby Bóg nie przepisał im wysiedlenia, to ukarałby ich na tym świecie, ale w życiu ostatecznym czeka ich kara ognia.
59:13 Wy przecież wzbudzacie więcej strachu w ich duszach aniżeli sam Bóg, ponieważ to są ludzie, którzy nie pojmują.

61:4 Zaprawdę, Bóg miłuje tych, którzy walczą na Jego drodze w zwartych szeregach, jak gdyby byli budowlą solidną.

66:9 O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obłudników i bądź względem nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. A jakże nieszczęsne to miejsce przybycia!

68:15 – 16 Kiedy mu są recytowane Nasze znaki, on mówi: „To są baśnie dawnych przodków!” My napiętnujemy go na ryju!

69:30 – 33 „Bierzcie go i nałóżcie mu kajdany! Potem w ogniu piekielnym palcie go! Następnie zakujcie go w łańcuch, którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!” Bo on nie wierzył w Boga potężnego

76:4 Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy, kajdany i ogień płonący.

Oczywiście Koran żyje w licznych tłumaczeniach. Niektóre z nich łagodzą treść co bardziej agresywnych wersetów. Ale zawsze możemy się odnieść do arabskiego oryginału, który momentami nie owija słów w bawełnę…

Inną kwestią jest, na ile przemoc ma wymiar pośmiertny, a na ile ma odbywać się już za tzw. „życia doczesnego”. Niestety, wiele fragmentów Koranu nie pozostawia większych wątpliwości, iż nie chodzi tylko o eschatologiczne wizje zaświatowego piekła, o które nietrudno również w Nowym Testamencie. O naoczności praw Koranu świadczy szariat i surowość jego kar, zwłaszcza na tle religijnym.

 

Piotr Napierała po lekturze części Koranu: – jak na razie pokojowo i praktycznie, może ten islam to faktycznie religia pokoju? CDN : )

O autorze wpisu:

Studiował historię sztuki. Jest poetą i muzykiem. Odbył dwie wielkie podróże do Indii, gdzie badał kulturę, również pod kątem ateizmu, oraz indyjską muzykę klasyczną. Te badania zaowocowały między innymi wykładami na Uniwersytecie Wrocławskim z historii klasycznej muzyki indyjskiej, a także licznymi publikacjami i wystąpieniami. . Jacek Tabisz współpracował z reżyserem Zbigniewem Rybczyńskim przy tworzeniu scenariusza jego nowego filmu. Od grudnia 2011 roku był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, wybranym na trzecią kadencję w latach 2016 - 2018 Jego liczne teksty dostępne są także na portalach Racjonalista.tv, natemat.pl, liberte.pl, Racjonalista.pl i Hanuman.pl. Organizator i uczestnik wielu festiwali i konferencji na tematy świeckości, kultury i sztuki. W 2014 laureat Kryształowego Świecznika publiczności, nagrody wicemarszałek sejmu, Wandy Nowickiej za działania na rzecz świeckiego państwa. W tym samym roku kandydował z list Europa+ Twój Ruch do parlamentu europejskiego. Na videoblogu na kanale YouTube, wzorem anglosaskim, prowadzi pogadanki na temat ateizmu. Twórcze połączenie nauki ze sztuką, promowanie racjonalnego zachwytu nad światem i istnieniem są głównymi celami jego działalności. Jacek Tabisz jest współtwórcą i redaktorem naczelnym Racjonalista.tv. Adres mailowy: jacek.tabisz@psr.org.pl

32 Odpowiedzi na “Przemoc w Koranie”

 1. Koran jest równie wojowniczy, co np. „Manifest Komunistyczny”, w którym Lenin w imię materializmu nakazuje prześladować wierzących.
  .
  Nowy Testament nie jest wojowniczy, tylko pacyfistyczny – nakazuje kochać wrogów.
  Dlatego Hitler tak bardzo nienawidził chrześcijaństwo, uważał że to ideologia słabeuszy nie potrafiących walczyć.
  Islam się Hitlerowi podobał.

  1. Tomku myśl zanim coś powiesz. Manifest kom napisał Marx . Najwięcej w nim dostaje się socjaldemokratom („burżuazyjnej lewicy”) za nie wspieranie rewolucji. O klerze nic nie ma parę zdań o papieżu. Marx nawołuje do przemocy ale raczej nie przeciw jakikolwiek religii. Lenin napisał „Co robić” a nie mk.

 2. „…Piotr Napierała po lekturze części Koranu: – jak na razie pokojowo i praktycznie, może ten islam to faktycznie religia pokoju? CDN : )…” – ja to pisałem pół żartem, zobaczymy dalej spodziewam sie hardkorów potem 🙂

  1. ”ja to pisałem półżartem”Tak myślałam , bo każde podsumowanie wywoływało moj uśmiech.Ciekawe cytaty z koranu dotyczące niestety przemocy są w książce Sama Harrisa „Koniec wiary”

 3. Referat o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Czysto akademicki problem, o którym można rozprawiać przez następny rok. Bez żadnego odniesienia do rzeczywistości. I w miarę bezpiecznie. Zero odpowiedzialności. Można go co chwila odgrzewać i odstawiać. Temat, który nie śmierdzi starością. Syntetyk. Na całe życie.
  Nie o to chodzi, że to bzdury. Nie. Zgadzam się z Jackiem, który przekonuje już w dwudziestym dziewiątym artykule na ten temat, że chrześcijanie nie zabijają za apostazję, jak muzułmanie, bardziej przestrzegają praw kobiet, są mniej fanatyczni etc.. Ale, niestety, Nowy Testament nie powstrzymał chrześcijan przed rozpętaniem dwu światowych wojen, gdzie zginęło za nic znacznie więcej niewinnych ludzi, niż w mordach rytualnych w Pakistanie i Egipcie i Jemenie i gdziekolwiek jeszcze. W tej licytacji chodzi chyba o moc cierpień i zła, prawda? Czy o coś innego? Czekam z niecierpliwością na następne teksty badaczy wersetów Koranu. Co nowego w tej palącej kwestii da się jeszcze dopowiedzieć? Fascynujące, jak długo można rozprawiać na temat, który nas na razie w ogóle nie dotyczy? Ale czytam, gdyż tego tutaj jest dużo i trudno to ominąć. Proszę mi wybaczyć szczerość: totalna irrelewantność. Cała Polska krzyczy, że społeczeństwo brunatnieje, że na ulicach jest już przemoc, a racjonalista milczy. Ciekawe, dlaczego? Czy ktoś podejmie temat ONR-u i rosnącej przemocy na polskich ulicach? Czy to jest temat jakoś niewygodny na racjonaliście.tv? Czy „portalikowi” coś może grozić, panie Napierała? Bo, niestety, ale pisząc o ONR i o agresywnej młodzieży, trzeba wydać sąd moralny. To dużo trudniejsze, niż analizowanie Koranu. Czy racjonalista od tego ucieka? Mam nadzieję, że nie.
  Próbowałem kiedyś przekonać Jacka, że szybciej spotka go przemoc ze strony polskiego neofaszysty, niż od wyznawcy Mahometa, który na wrocławskiej ulicy sprzedaje kebaby. Jacek nie dostrzegł tej zależności i zignorował moje obawy.
  To oczywiście ważne i karygodne że kobiety w krajach arabskich są pozbawione praw, ważne, aby domagać się uwolnienia tunezyjskiego poety, który gnije w więzieniu, bo rzekomo obraził Mahometa. Ważne też, że Koran zawiera wojownicze fragmenty. Nie można też pominąć, że islamiści mordują w Afryce chrześcijan (trochę na zmianę).
  Ale na polskiej ulicy dzieje się coś dla Polaków znacznie ważniejszego. Liczę na Piotra Browarskiego. On posiada instynkt. Może pan Napierała w przypływie odwagi? Byłbym mile zaskoczony. Pan Kowalik raczej nie. Jacek też nie z tych samych powodów co pan Kowalik. Ja jestem za daleko.

  1. Przecieź ja nawet na oficjalnym spotkaniu, nagranym i umieszczonym tutaj, kłóciłem się z szefem Młodzieży Wszechpolskiej o edukację seksualną.

  2. Faszystów przybywa niewielu problemem jest może raczej to że faszyzm nie jest już tabu. Widać jak nacjonaliści swoje myślenie przypisują Rosjanom i Niemcom. Wielokrotnie krytykowałem na tym portalu nacjonalistów i nacjonalizm.

  3. Polski racjonalista nie jest wolny od uprzedzeń i leków dominujących obecnie w Polsce. Te same poglądy kołaczą się w racjonalnych z pozoru głowach tutaj jak i otaczających ich „ludziach na ulicy”. Oczywiście wyraża te poglądy w różny sposób i tym samym stara się odróżnić od tłumu, dodatkowo przyprawiając sobie etykietę racjonalisty ale od swojego społecznego „make-upu” uciec nie potrafi. Co samo w sobie jest przecież paradoksalnym potwierdzeniem dominującej na tym portalu tezy tłumaczącej radykalizację muzułmanów. Zarzuca się tutaj przecież muzułmanom że nie odrzucają ekstremizmów i że coraz więcej umiarkowanych jej ulega. A to wszystko jest rzekomo tłumaczone tym, że tak napisano w Koranie. Doszło do tego, że racjonaliści studiują teksty Koranu by znaleźć potwierdzenie w świętej księdze swojej wiary o Islamie. Nie oni pierwsi studiują tą księgę by znaleźć w niej wiarę.
   Czym więc tłumaczymy radykalizację racjonalistów na przykład przez nacjonalizm? Którą świętą księga?

 4. W jednym komentarzu napisalem ze Mahomet pisal koran w dwoch okresach zycia Mekki i Medyny.
  On nie pisal bo byl analfabeta.On dyktowal lub recytowal a pisali ci ktorzy byli pismienni. Stad pochodzi nazwa Koran znaczy po arabsku recytacja. Wedlug teologii Islamu Mahomet otrzymywal fragmenty koranu od Allaha za posrednictwem aniola Gabriela. P:oznij recytowal .
  Trudnosc studiowania koranu polega na tym ze nie ma struktury tematycznej lub chronologicznej .Koran
  zaczyna sie najdluzszymi surami i konczy najkrotszymi.
  Aby poznac co zawiera trzeba czytac calosc poniewaz jest bez zadnej logicznej struktury .
  Pod esejem Jacka podpisuje sie bez zastrzezen .
  Zalozenie ze Islam jest religia pokoju nie moze byc zartem .Zart jest dobry przy kuflu piwa ale nie na pogrzebie. Zbyt duzo ofiar swiadczy o naturze tej polityczno religijnej ideologii. Islam nie byl stworzony dla celow moralnosci i wiary w jednego boga. Celem Mahometa bylo zjednoczenie Arabow i zniszczenie dwoch pobliskich imperiow Persji i Konstantynopola. To wymagalo wspolnego sztandaru religii.Ten cel zostal osiagniety tuz posmierci Mahometa w 632 roku. Zarowno Persja jak i Konstantynopol padly podbite przez Arabow.
  Jedna sura koranu mowi ze nie mozna zmuszac nikogo do wiary ale w praktyce wszystkie podbite narody przez Muzulmanow musialy przyjac Islam albo byc zniszczone .
  Na przyklad Persowie byli zoroasterianami ,Syria byla chrzescijanska .
  Trzeba tez pamietac ze jest drugie zrodlo idei Islamu .Jest nim Hadith czyli powiedzenia i zycie Mahometa . Jest to b wazny dokument poniewaz prorok jest absolutnym wzorem dla Muzulmanow .Wszystko co robil i mowil jest niedoscignionym idealem. Na przyklad morderstwo zydowskiej poetki ktora drwila z Mahometa. Przedluzeniem tej metody jest zamach na redakcje Charlie Hebdon w Paryzu.

   1. Zdania nie są podzielone, wszyscy muzułmanie respektują bazowe Hadisy i w zależności od szkoły dodatkowe. To FAKT, znam się na tej religii

     1. Muzułmaninowi nie wolno samodzielnie interpretować Koranu, Koran nie podlega indywidualnej interpretacji. To ustalono po upadku Kalifatu Abbasydów, efekty są znane… Islam nie jest taki jak chrześcijaństwo, gdzie wielu ludzi może mieć zupełnie indywidualny stosunek do dogmatów. To FAKTY. Ten sam brak dowolności dotyczy zatwierdzonych hadisów. One regulują między innymi kwestie prawne, ile dziedziczysz, jak dziedziczysz i inne tego typu.

     2. ok ustalono… ale ja mówię o faktach nie prawnych a rzeczywistyczh, dlaczego zatem jeden imam wyklada Koran tak a inny inaczej? odpoeidx – bo w praktyce, interpretują różnie, ludzie też przechodza na czerwonym swietle choc nie wolno, rzeczywistosc nie zawsze sie nagnie do zakazów

     3. Rozmawiałem kiedyś z wykształconymi Arabami na temat koranu. Koranicznego języka arabskiego uczą się dopiero w szkole średniej. Mówią, że jest trudny. Jeżeli ktoś potrafi powiedzieć coś (a nie tylko przytoczyć z pamięci werset koranu) w koranicznym języku arabskim, to świadczy to o dużej erudycji. Powiedzieli mi też, nie nie rozumieją dobrze koranu przy czytaniu, bo jest wiele zwrotów i słów, które występują tylko w koranie albo ich współczesne znaczenie jest zupełnie inne i nie pasuje do kontekstu, i trzeba korzystać z komentarzy. Dlatego, jak mi tłumaczyli, jest tyle podziałów wśród muzułmanów, bo mimo że koran jest jeden, to jest wiele szkół interpretacyjnych.

 5. Mam nadzieję, że wkrótce zakończy się pokojowe i wygodne życie i rozpocznie się nowa wojna światowa – powiedział ks. protojerej Wsiewołod Czaplin, przewodniczący Synodalnego Wydziału ds. Współdziałania Kościoła i Społeczeństwa Patriarchatu Moskiewskiego

  17 czerwca w rozmowie z rozgłośnią „Echo Moskwy” wyraził on przekonanie, że spokojne i dostatnie życie jedynie „szkodzi społeczeństwu”. – Świeckość jest martwą ideologią – ocenił przedstawiciel Patriarchatu. Zwrócił uwagę, że „jeśli społeczeństwo żyje w warunkach względnego pokoju, spokoju, sytości przez dwa–trzy dziesięciolecia, może przetrwać w warunkach świeckości”.

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-przedstawiciel-patriarchatu-moskiewskiego-liczy-na-rychly-wybuch-nowej-wojny/mynfgl

  1. Ma pani rację, że warto spojrzeć na zagrożenie, jakim staje się dla nas ten bardziej ” bliski nam wschód”. Co nie znaczy, że ten islamski nie może go wesprzeć-polityka to wiadomo co jest.

  2. Ma pani rację-czasami warto spojrzeć uważnie na bardziej dla nas „bliski wschód”. Ale z drugiej strony to oni sprowokowali „miłość” Zachodu dla mudżachedinów.

 6. „…Ta sura nawiązuje do tego, iż na Półwyspie Arabskim istniał miesiąc zawieszenia broni. Mahomed złamał tę zasadę, dzięki czemu zyskał sporą przewagę atakując bezbronnych…” – możliwe, ale z tekstu to w ogóle nie wynika, na koncu jets mowa o ogniu, jednoznacznie piekielnym, tak wiec kara bedzie z mocy allaha po smierci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *