Europejskie Centrum Solidarności

Ale…jak Śliwka się nazywa? I czym się zajmuje?

11.03. 14:41

Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity

Centre: „Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska,

złożyła dziś ślubowanie: „Powierzony mi urząd sprawować

będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności

mieszkańców miasta Gdańska”.

I mieszkanek, jak rozumiem.

„Dla ECS to szczególnie wyjątkowa chwila, bo przez pięć

lat dzisiejsza pani prezydent była naszą koleżanką z

pracy.”.

 

 

Ludzie!

Nie „pani prezydent”, tylko „prezydentka”.

„Dołączyła do zespołu, jeszcze wówczas rezydującego

w dawnym budynku dyrekcji stoczni, aby koordynować

obchody rocznicy 4 czerwca.”.

„(…)jeszcze wówczas rezydującego w dawnym budynku

dyrekcji stoczni”…

„Wówczas” to znaczy kiedy?

„Była z nami na etapie budowy i otwarcia nowej siedziby,

pełniąc funkcje szefowej zespołu komunikacji i promocji.”.

„Za cztery miesiące sama będzie gospodarzem

jubileuszowego

ŚWIĘTA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI.”.

Aaa!

Nie „gospodarzem”, tylko „gospodynią”.

„Pani Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz –

gratulujemy i wspieramy!”.

13.03. 10:21

Powstrzymajmy przemysłowy chów zwierząt/Viva:

„W przemyśle jajczarskim małe koguciki, ze względu

na ich płeć i fakt, że nie znoszą jaj, traktowane są jako

odpady.

W ciągu pierwszej doby ich życia mogą zostać zmielone

żywcem lub zagazowane.”.

Chce Wam się to komentować?

8 marca o 09:21

Sołectwo Rytel: „SZANOWNI MIESZKAŃCY, SOŁTYS

RYTLA ŁUKASZ OSSOWSKI ZREZYGNOWAŁ

ZE SWOJEJ FUNKCJI.”.

„Wczoraj 7 marca 2019 roku, odbyło się zebranie Rady

Sołeckiej, na którym sołtys Łukasz Ossowski poinformował

Radę, że składa rezygnację z funkcji Sołtysa.”.

„Po wysłuchaniu powodów tej decyzji, wszyscy radni

jednogłośnie zrezygnowali ze swoich funkcji.”.

Bo…?

A tak w ogóle, czy radne też?

Znaczy, czy były tu przed rezygnacją pana Ossowskiego

jakieś radne?

„Poniżej publikujemy list Łukasza Ossowskiego w tej

sprawie.”.

Zatem:

Pan Łukasz Ossowski: „Drodzy Mieszkańcy Sołectwa

Rytel”

I mieszkanki.

„Dzisiaj złożyłem rezygnację z funkcji sołtysa Rytla.”.

„Wiem, że dla wielu z Was jest to zaskakująca decyzja.”.

„Jestem człowiekiem odpornym, który niejedno w życiu

przeszedł.”.

„Potrafię się mierzyć z trudnościami, bo miałem ich

na swojej drodze sporo.”.

„Żadna z tych trudności nigdy mnie nie złamała, także

dramatyczny wypadek samochodowy, po którym długo

dochodziłem do zdrowia.”.

„Każdy jednak ma granicę swojej wytrzymałości,

poza którą jego działanie

traci sens.”.

I każda.

Zatem: „każda i każdy jednak mają granicę swojej

wytrzymałości, poza którą

ich działanie traci sens”.

Dalej pan Łukasz Ossowski: „ Stąd ta decyzja.”.

„Być może jestem z innej gliny i nie pasuję do hejterskiej

rzeczywistości

dnia dzisiejszego.”.

„Nie chcę udowadniać każdego dnia, że w swoich

publicznych działaniach jestem uczciwym człowiekiem,

że nie kieruję się prywatą, ani niskimi intencjami,

jak przypisują mi to niektórzy nowi radni gminy Czersk.”.

„Niektóre nowe radne” też?

„Nie chcę tracić czasu i energii na walkę, która uwłacza

mojej godności.”.

„Nie odnajduję się w przestrzeni publicznej, w której

do aktywnych osób strzela się zza węgła, deprecjonuje

każde działanie, rzuca potwarze i niszczy autorytet.”.

„To nie jest mój świat.”.

„Jest mi on z gruntu obcy.”.

„Nie tak wyobrażałem sobie zwykłą działalność

na samym dole, w sołectwie.”.

„Boleśnie przekonałem się, jak bardzo moje ideały

rozminęły się z rzeczywistością.”.

„Zawsze traktowałem funkcję sołtysa jako służbę

na rzecz mieszkańców

i wierzę, że Wy także odbieraliście to w ten sposób.”.

I mieszkanek.

„Kiedy decydowałem się po raz pierwszy kandydować

na sołtysa,

nawet nie przypuszczałem, z jak wielkim wyzwaniem

będzie się to wiązało.”.

„Dramat nawałnicy z sierpnia 2017 roku postawił mnie

w miejscu nie do wyobrażenia.”.

„Wówczas dane było mi poznać najpiękniejszą stronę

ludzkiej natury – bezinteresowność, szczodrość

i empatię.”.

„Za ten czas, za poznanych ludzi, za dobro i poświęcenie,

które wówczas widziałem, będę Bogu wdzięczny do końca

życia.”.

„Dzisiaj proszę o zrozumienie mojej decyzji.”.

„Są w moim życiu wartości bezcenne.”.

„To moja rodzina, godność i uczciwość.”.

„Chcę te wartości chronić, bo nadają sens mojemu życiu.”.

„Nie interesują mnie stanowiska w radzie gminy, powiatu,

województwa, czy jak sugeruje to jeden z radnych,

posłowanie do Parlamentu Europejskiego.”.

„Nigdy o nic takiego nie zabiegałem, choć pojawiały się

różne propozycje.”.

„Wszystkie zawsze odrzucałem.”.

„Z całą mocą jeszcze raz powtórzę – nie jestem

politykiem.”.

„Rezygnuję z funkcji sołtysa w przeświadczeniu, że Polska

nie może tak dalej wyglądać.”.

„Nie może, bo za chwilę pozostanie z nas – jako narodu

i wspólnoty – jedynie mierzwa, którą rozwiewać będzie

wiatr historii.”.

„Stanie się tak, jeśli nie przyjdzie opamiętanie,

jeśli nie przestaniemy się wytracać w tej niepojętej

dla mnie skłonności do samozniszczenia.”.

„Tak nie może wyglądać Polska, którą wokół siebie

tworzymy.”.

„A teraz coś optymistycznego.”.

„Nie wyprowadzam się z Rytla.”.

„Pozostaję na miejscu.”.

„Nie zaszyję się w ciszy swojego domu.”.

„Będę aktywny tą aktywnością, którą znacie,

będę kontynuował sprawy, które zacząłem, by nie zawieść

ludzi, którzy mi zaufali.”.

„Będę to robił już nie jako sołtys, bo ten czas dobiegł

końca, ale z innego miejsca.”.

„Siłą są organizacje pozarządowe i wśród nich widzę

swoje miejsce.”.

A jakież to „organizacje pozarządowe”?

„Będzie mi łatwiej mierzyć się stamtąd

z nowymi pomysłami.”.

„Będę także wspierał działania Komitetu ds. Powołania

Gminy Rytel, bo jako mieszkańcy zasługujemy i mamy

pełne podstawy, by zabiegać o przywrócenie gminy, którą

nam kiedyś odgórnie zabrano.”.

„Będę wspierał te działania, pomimo zmasowanego ataku

i kłamstw,

jakie na ten temat są rozsiewane.”.

„O wszystkich swoich publicznych działaniach

będę Was informował,

a także zapraszał do współpracy.”.

„Być może nie tylko w Rytlu.”.

„Bycie Waszym Sołtysem, było dla mnie wielkim

zaszczytem. „

„Dziękuję, że daliście mi tę szansę.”.

„Łukasz Ossowski”.

15.03 10:49

Pani Ewa Borguńska: „4 i 5 lutego 2019 główne wydania

„Wiadomości” TVP opublikowały wizerunki i dane osobowe

dziesięciorga uczestników demonstracji opozycyjnych,

przedstawiając nas jako agresywnych awanturników

stosujących przemoc.”.

O, kurde.

„Te materiały zestawione zostały ze zbrodnią dokonaną

w 2010 roku na pośle PiS Marku Rosiaku.”.

„Wezwaliśmy TVP oraz szefa programów informacyjnych

pana Jarosława Olechowskiego do opublikowania

przeprosin za naruszenie naszych dóbr osobistych.”.

„Żądanie nie zostało spełnione.”.

„Nie zostało spełnione” – orzeczenie imienne, widzicie?

„Nie zostało” – łącznik.

„Spełnione” – orzecznik.

„Spełnione” – co to?

Imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Postanowiliśmy zatem, zgodnie z wezwaniem, skierować

sprawę na drogę sądową.”.

„Kancelaria Dubois i Wspólnicy podjęła się

reprezentowania nas pro bono.”.

„Pro bono – określenie oznaczające usługi profesjonalne

wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie

publicznym.”.

Widzicie?

„I bezpłatnie”.

To z: https://pl.wikipedia.org.

Dalej pani Ewa Borguńska: „Jednakże wytoczenie procesu

Telewizji Polskiej SA łączy się

z poniesieniem kosztów sądowych.”.

„Wytoczenie” – rzeczownik odczasownikowy.

„Z poniesieniem” – wyrażenie przyimkowe.

„Te koszty to 600 zł od osoby i po 17 zł za umocowanie

każdego z trojga pełnomocników przez każde z nas.”.

„Łącznie daje to kwotę 6510 zł.”.

„Wśród nas są osoby o różnym statusie materialnym,

nie ma żadnej o wysokim.”.

„Ponosimy też koszty pozasądowe, jak choćby dojazdy.”.

„Wydaje nam się też, że ta sprawa nie dotyczy tylko nas.”.

„Pozwanie TVP jest bowiem w pewnym sensie publicznie

postawionym zarzutem przeciwko polityce medialnej

rządu, przeciwko partyjnej propagandzie,

przeciwko szerzeniu nienawiści i skłócaniu

społeczeństwa.”.

„Pozwanie” – rzeczownik odczasownikowy, no nie?

„Nienawiści” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Otrzymując wiele wyrazów poparcia i solidarności,

a także deklaracji pomocy, za co bardzo dziękujemy,

ośmielamy się założyć tę zrzutkę i prosić Was

o wsparcie finansowe.”.

„Otrzymując” – imiesłów przysłówkowy współczesny.

„Przypomnijmy, że „Wiadomości” opublikowały

nasze wizerunki w ramach propagandy

dyskredytującej poglądy odmienne od rządowych

oraz szerokiej kampanii dezinformacji, manipulacji,

kłamstw i przemocy wobec opozycji.”.

Co my tu mamy?

„Dyskredytującej” – imiesłów przymiotnikowy czynny,

no nie?

„Dezinformacji” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Przemocy” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Przeciwko tej propagandzie i kampanii, której

najtragiczniejszym skutkiem jest śmierć prezydenta

Adamowicza, od 17 stycznia odbywały się pod redakcjami

informacyjnymi TVP protesty.”.

A co my tu mamy?

„Najtragiczniejszym” – stopień najwyższy przymiotnika,

no nie?

„Jest skutkiem” – co to?

Ano, orzeczenie imienne.

„Jest” – łącznik.

„Skutkiem” – orzecznik.

Tak czy nie?

„Nie były liczne, protestowało od dwóch do kilkudziesięciu

osób, codziennie, o 19.30, czyli w porze emisji głównego

wydania „Wiadomości”.”.

O, „nie były liczne” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Nie były” – łącznik.

„Liczne” – orzecznik.

A gdzie tu podmiot?

Zdaje się, że domyślny.

„”Wiadomości”” TVP są głównym, ale nie jedynym

narzędziem propagandy rządowej.

Widzicie?

„Są narzędziem” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Są” – łącznik.

„Narzędziem” – orzecznik.

„W różnych audycjach na antenach TVP ukazały się

w 2018 roku 1773 wzmianki o Pawle Adamowiczu,

przeważnie negatywne, nie licząc powtórek i powielania

ich na portalach powiązanych z mediami państwowymi

oraz prorządowych.”.

„Powielania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Powiązanych” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Jedną z osób, które wiodą prym w manipulacji opinią

publiczną jest Magdalena Ogórek, polityczka

zatrudniona przez TVP do prowadzenia audycji

„publicystycznych”.”.

Co my tu mamy?

„Zatrudniona” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„To głośna reakcja demonstrantów na jej wyjście z redakcji

2 lutego dała bezpośredni pretekst do sprokurowania

materiałów propagandowych na nasz temat.”.

„Jednej z osób, których wizerunki zostały opublikowane

przez Wiadomości, w ogóle nie było na miejscu

tego wydarzenia.”.

Co my tu mamy?

„Zostały opublikowane” – orzeczenie imienne.

„Zostały” – łącznik.

„Opublikowane” – orzecznik.

„Opublikowane” – imiesłów…jaki?

Ano, przymiotnikowy bierny.

„Pojawiła się pod TVP dopiero następnego dnia

w proteście przeciwko nagonce na demonstrantów

oczernionych nie tylko przez panią Ogórek,

ale na podstawie jej twitta przez inne osoby,

w tym polityków i dziennikarzy

tzw. prodemokratycznych.”.

Co my tu mamy?

„Oczernionych” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Od najbardziej znanych z nich również nie usłyszeliśmy

słowa „przepraszam”, mimo że od dawna już wiadomo,

że nikt pani Ogórek nie zaatakował fizycznie,

a obecna na miejscu policja nie uznała za stosowane

nawet wylegitymować demonstrantów.”.

„„Wiadomości” jednakże sprokurowały materiał

propagandowy piętnując dziesięć osób w imieniu medium

„publicznego”, a de facto partyjnego.”.

Co my tu mamy?

„Piętnując” – imiesłów przysłówkowy współczesny.

„Materiał ten obejrzało kilka milionów ludzi.”.

„Uruchomił on lawinę hejtu, otrzymywaliśmy też

groźby karalne.”.

„Spowodował także kłopoty w pracy zawodowej

niektórych z nas, a nawet jej utratę.”.

„Nie możemy pozostawić takich praktyk

bez pociągnięcia ich autorów

do prawnej odpowiedzialności.”.

„Z góry dziękujemy za pomoc w tym zakresie.”.

„Zgodnie z Konstytucją uznajemy, że żyjemy

w państwie prawa – i naszych praw dochodzić będziemy

w sądzie.”.

„15 lutego do TVP zostało wysłane wezwanie

przedsądowe, którego istota zawiera się

w tym fragmencie:”…

Ale zaraz…kto wysłała lub wysłał?

„Takie wezwania przedsądowe Kancelaria wysłała

w imieniu każdego z dziesięciorga nas.”.

Rozumiem, że Kancelaria Dubois i Wspólnicy?

Zatem Kancelaria Dubois i Wspólnicy (?): „Dlatego też,

mając na uwadze powyższe, wzywam do:”

„1. natychmiastowego zaniechania dalszego bezprawnego

naruszania dóbr osobistych Wierzycielki w postaci:”

Co my tu mamy?

„Zaniechania” – rzeczownika odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Naruszania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Zaniechania – naruszania” – nawet się rymuje.

a) „prawa do prywatności poprzez podawanie w środkach

masowego przekazu danych osobowych, w szczególności

imienia, nazwiska, stanowiska, oraz wizerunku,

bez uprzedniej zgody Wierzycielki”.

Co my tu mamy?

„Podawanie” – rzeczownik odczasownikowy.

„Poprzez podawanie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

b) „czci, tj. dobrego imienia oraz godności osobistej”

Co my tu mamy?

„Godności” – rzeczownik abstrakcyjny?

Ja Wam dam!

2 „dopełnienia czynności potrzebnych

do usunięcia skutków wyżej wskazanego bezprawnego

naruszenia dóbr osobistych Wierzycielki przez Telewizję

Polską S.A. z siedzibą w Warszawie,

poprzez złożenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania

niniejszego wezwania publicznego oświadczenia

w wydaniu głównym „Wiadomości” TVP oraz w portalu

internetowym TVP.pl o następującej treści: „Telewizja

Polska S.A. wyraża szczere ubolewanie

z powodu naruszenia dóbr osobistych Pani (…)

w postaci bezprawnego podania danych osobowych,

w szczególności imienia i nazwiska oraz przeprasza Panią

(…) za naruszenie jej dobrego imienia oraz godności

osobistej w wyniku publikacji w dniu 4 lutego 2019

w głównych ogólnopolskich wydaniach „Wiadomości” TVP,

materiałów opatrzonych wizerunkiem Pani (…) , w których

nieprawdziwie wskazano, że Pani (…) wraz z grupą osób

zaatakowała Panią Magdalenę Ogórek podczas protestu

dnia 2 lutego 2019 przy ul. Jasnej w Warszawie.”.

„Zarząd TVP S.A. z siedzibą w Warszawie”

„pod rygorem podjęcia dalszych kroków prawnych.”.

Ludzie!

Aaa!

Co my tu mamy?

„Do usunięcia” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Usunięcia” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Poprzez złożenie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Złożenie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Otrzymania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

Pani Ewa Borguńska: „Z powodu braku spełnienia naszych

oczekiwań, właśnie ten rygor realizujemy.”.

Co my tu mamy?

„Spełnienia” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Realizujemy” – czasownik.

Pierwsza osoba.

Liczba mnoga.

Czas teraźniejszy.

To z: https://zrzutka.pl/dby3vv.

A co my tu mamy?

http://przestrzeniedialogu.org (Fundacja Przestrzenie

Dialogu?):

„Statutowe cele fundacji”.

„tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego

i kulturowego”.

Co my tu mamy?

„Tworzenie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Organizowanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań

w komunikacji społecznej”.

Co my tu mamy?

„Inicjowanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Wspieranie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Nowatorskich rozwiązań”…a jakichż to?

„upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka

oraz swobód obywatelskich, a także działań

wspomagających rozwój demokracji”.

Co my tu mamy?

„Upowszechnianie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Wolności” – rzeczownik abstrakcyjny?

Ja Wam dam!

„Działań” – rzeczownik odczasownikowy.

„Wspomagających” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

„promowanie szacunku dla odmienności i dla słabszych,

a zwłaszcza działania bez przemocy, praw mniejszości,

wolności wypowiedzi artystycznej, praw dzieci”.

Co my tu mamy?

„Promowanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Działania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Bez przemocy” – wyrażenie przyimkowe.

„Przemocy” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Wolności” – rzeczownik abstrakcyjny?

Ja Wam dam!

„upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność

na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn”.

Co my tu mamy?

„Upowszechnianie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Ochrona” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Działalność” – rzeczownik abstrakcyjny?

„aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją,

biedą i patologiami”.

Co my tu mamy?

„Aktywizacja” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Zagrożonych” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Marginalizacją” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Biedą” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Patologiami” – rzeczownik abstrakcyjny.

„wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej,

technologicznej, społecznej, naukowej i artystycznej,

na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim

i światowym”.

Co my tu mamy?

„Wspieranie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Inicjowanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Wspieranie – inicjowanie” – nawet się rymuje.

„Współpracy” – rzeczownik abstrakcyjny?

„edukacja w zakresie kultury, nauki, sztuki,

myśli filozoficznej i krytycznej”.

Co my tu mamy?

„Edukacja” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Kultury” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Nauki” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Myśli” – rzeczownik abstrakcyjny.

„wspieranie i promocja twórców oraz krytyków”.

Co my tu mamy?

„Wspieranie” – rzeczownik odczasownikowy.

„Promocja” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Twórców”.

I twórczyń.

„Oraz krytyków”.

„Oraz krytyczek i krytyków”.

„promowanie nowych technologii”.

Co my tu mamy?

„Promowanie” – rzeczownik odczasownikowy.

„wspieranie zrównoważonego rozwoju na poziomie

lokalnym, regionalnym, europejskim i światowym”.

Co my tu mamy?

„Wspieranie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Zrównoważonego” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Rozwoju” – rzeczownik abstrakcyjny?

„działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwoju

społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu

oraz promowania przyjaznych środowisku technologii

i inwestycji”.

Co my tu mamy?

„Działanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Czyż nie?

„Ochrony” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Rozwoju” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Społecznie” – przysłówek.

„Ekologicznie” – przysłówek.

„Promowania” – rzeczownik odczasownikowy.

„prowadzenie akcji, kampanii, programów i badań

dotyczących współczesnych problemów, wyzwań

i potrzeb takich jak równość szans, zapobieganie zmianom

klimatycznym, sprawiedliwość ekologiczna.”.

Co my tu mamy?

Ano, „prowadzenie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Akcji” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Kampanii” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Programów” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Badań” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Dotyczących” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

„Równość” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Zapobieganie” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Sprawiedliwość” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Działamy ponad 13 lat.”.

„Fundacja Przestrzenie Dialogu od ponad dekady

prowadzi innowacyjne działania na polu praw człowieka,

aktywności lokalnej i zrównoważonego rozwoju.”.

Co my tu mamy?

No, „zrównoważonego” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Naszymi warsztatami, publikacjami i szkoleniami,

które są organizowane w całej Polsce, objęliśmy

kilkadziesiąt tysięcy odbiorców – ludzi mediów,

administracji publicznej, liderów i liderek lokalnych,

polityków i polityczek.”.

Co my tu mamy?

„Są organizowane” – orzeczenie imienne.

„Są” – łącznik.

„Organizowane” – orzecznik.

„Organizowane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

Czy nie wygląda Wam to na zdanie z rozbitym tokiem?

No bo zobaczcie:

„Naszymi warsztatami, publikacjami i szkoleniami,

które są organizowane w całej Polsce, objęliśmy

kilkadziesiąt tysięcy odbiorców…”

A tak w ogóle, to i odbiorczyń.

„Naszymi warsztatami, publikacjami i szkoleniami

(…)objęliśmy kilkadziesiąt tysięcy odbiorców…”.

Ale: „naszymi warsztatami, publikacjami i szkoleniami”

jakimi? ano, „które

są organizowane w całej Polsce”.

„Współpracujemy z międzynarodowymi agendami,

ekspertami oraz ekspertkami z całej Polski.”.

A gdzie jest siedziba Fundacji Przestrzenie Dialogu?

Ano,

„Biuro fundacji:

Europejskie Centrum Solidarności

plac Solidarności 1 lok. 3.23

80-863 Gdańsk”.

To też z http://przestrzeniedialogu.org.

19 marca 15:04

Greenpeace Polska do mnie: „Bardzo dziękujemy,

że działasz na rzecz zmniejszenia produkcji plastiku

jednorazowego użytku.”.

Co my tu mamy?

„Zmniejszenia” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Bardzo dziękujemy” za co? ano, „że działasz…”.

Czy nie wygląda Wam to na zdanie złożone?

I to podrzędnie złożone?

„Jesteś jedną z ponad 3,5 miliona cudownych osób, które

na całym świecie domagają się od korporacji wzięcia

odpowiedzialności za produkowane przez nie odpady.”.

Co my tu mamy?

„Wzięcia” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Odpowiedzialności” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Produkowane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Jesteś jedną z ponad 3,5 miliona cudownych osób,

które na całym świecie domagają się…”.

Czy nie wygląda Wam to na zdanie złożone?

„Siła naszego wspólnego głosu jest wielka!”.

Co my tu mamy?

„Jest wielka” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Jest” – łącznik.

„Wielka” – orzecznik.

„Siła” – podmiot.

Tak czy nie?

„Siła” kogo? czego? „głosu”.

„Głosu” czyjego? „naszego”.

„Głosu” czyjego? „wspólnego”.

Jakie to zdanie?

Ano, pojedyncze.

Tak czy nie?

A o co chodzi?

O to:

„Koniec z plastikiem jednorazowego użytku!

„Zatrzymajmy plastikową epidemię.”.

„Wezwij korporacje do zmniejszenia produkcji plastiku

jednorazowego użytku i do zainwestowania w alternatywne

systemy pakowania produktów.”.

Co my tu mamy?

„Do zmniejszenia” – wyrażenie przyimkowe.

„Zmniejszenia” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Do zainwestowania” – wyrażenie przyimkowe.

„Zainwestowania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Pakowania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Koniec z jednorazowymi plastikowymi opakowaniami!”.

„Wielkie, międzynarodowe koncerny nie przestają

wytwarzać i sprzedawać coraz większych ilości plastiku,

którego używają przede wszystkim

do pakowania produktów.”.

Co my tu mamy?

Ano, „wytwarzać” – bezokolicznik.

Tak czy nie?

Ano, „sprzedawać” – bezokolicznik.

Tak czy nie?

„Pakowania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Aż 90% wyprodukowanego plastiku nigdy nie poddano

recyklingowi.”.

Co my tu mamy?

„Wyprodukowanego” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Nie poddano” – forma bezosobowa czasownika.

Tak czy nie?

„Do oceanów co minutę trafia ciężarówka plastikowych

odpadów, które zabijają żółwie, ptaki, ryby, wieloryby

i delfiny.”.

„Musimy zadziałać u źródła problemu, czas by korporacje

przejęły odpowiedzialność za produkowane przez siebie

śmieci.”.

Co my tu mamy?

„U źródła” – cóż to?

Ano, wyrażenie przyimkowe.

„Odpowiedzialność” – cóż to?

Rzeczownik abstrakcyjny?

„Produkowane” – cóż to?

Ano, imiesłów przymiotnikowy bierny.

A z czegóż to?

Ano, z petycji Greenpeace’u: „Zatrzymajmy plastikową

epidemię.”.

Czy podpisałam?

Nooo!

21 marca 14:41

Niech Żyją do mnie: „Witaj Anna Małgorzata,

dziękujemy za podpisanie naszej petycji o moratorium

na zabijanie ptaków w Polsce.”.

Co my tu mamy?

„Za podpisanie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Podpisanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„O moratorium” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Na zabijanie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Zabijanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„W Polsce” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Prosimy jeszcze o potwierdzenie tego głosu

przez kliknięcie linku, to bardzo ważny krok formalny:

potwierdź podpis petycji.”.

Co my tu mamy?

„O potwierdzenie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie.

„Przez kliknięcie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie.

Robię to.

Niech Żyją do mnie: „Dziękujemy za potwierdzenie

swojego podpisu pod petycją.”.

Co my tu mamy?

„Za potwierdzenie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Pod petycją” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Zachęcamy do włączenia się w walkę o życie dzikich

ptaków w Polsce.”.

Co my tu mamy?

„Do włączenia się” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Włączenia się” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

A cóż to za petycja?

„Petycja o zaprzestanie polowań na dzikie ptaki”.

Co my tu mamy?

„O zaprzestanie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Zaprzestanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Polowań” – wygląda to jak rzeczownik odczasownikowy,

czyż nie?

„Szanowny Panie Ministrze,

„Apelujemy o wprowadzenie moratorium na zabijanie

13 gatunków dzikich ptaków, które wpisane są obecnie

na listę zwierząt łownych: łyski, jarząbka, bażanta,

kuropatwy, gęgawy, gęsi zbożowej, gęsi białoczelnej,

krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernicy, grzywacza

i słonki.”.

Co my tu mamy?

Ano, „o wprowadzenie” – wyrażenie przyimkowe.

„Wprowadzenie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Na zabijanie” – wyrażenie przyimkowe.

„Zabijanie” – rzeczownik odczasownikowy.

„Wpisane są” – co to?

Ano, orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Są” – łącznik.

„Wpisane” – orzecznik.

„Wpisane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Na listę” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

Petycja jest „do Ministra Środowiska Henryka

Kowalczyka”.

Jak widzicie, podpisałam.

16 marca o 17:39

Niech Żyją: „ZALEW WIŚLANY i MIERZEJA WIŚLANA

WOLNE OD POLOWAŃ.”.

Co my tu mamy?

Ano, „od polowań” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Polowań” – wygląda to na rzeczownik odczasownikowy,

czyż nie?

„Od kilku dni wiemy już na pewno, że zabijanie ptaków

wędrownych jest tam NIELEGALNE w pasie 5 km

w głąb lądu i 3 km w głąb Zalewu, od granicy wybrzeża.”.

Co my tu mamy?

„Zabijanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Jest nielegalne” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Jest” – łącznik.

„Nielegalne” – orzecznik.

„W pasie” – wyrażenie przyimkowe.

„W głąb” – wyrażenie przyimkowe.

„Od granicy” – wyrażenie przyimkowe.

„Wspaniała wiadomość dla Dzikich Ptaków!”.

„To olbrzymi obszar wokół Zalewu Wiślanego i cała

Mierzeja Wiślana – ponad 490 km2 strefy uwolnionej

od polowań!”.

Co my tu mamy?

Ano, „uwolnionej” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Od lat odbywały się ich tam setki, w tym wiele

komercyjnych, organizowanych dla krajowych

i zagranicznych myśliwych, których celem jest często

ustrzelenie jak największej ilości ptaków – tak jak

w czasie słynnej jesiennej rzezi gęsi i kaczek,

dokonanej przez kilku obywateli Włoch, obsługiwanych

przez polskich myśliwych z Koła Łowieckiego "Mewa".”.

Co my tu mamy?

Ano, „organizowanych” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Ano, „jest celem” – orzeczenie imienne.

Jest” – łącznik.

„Celem” – orzecznik.

Tak czy nie?

„Ustrzelenie” – rzeczownik odczasownikowy.

„Dokonanej” – co to?

Ano, imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Obsługiwanych” – co to?

Ano, imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Tego czy polowania na ptaki wodne na Zalewie Wiślanym

"stały się" nielegalne dopiero kilka dni temu,

po "aktualizacji opinii" przez Ministerstwo Środowiska,

czy nielegalne były już od dawna,…a właściwie od czasu

obowiązywania tego zakazu w ustawie prawo łowieckie,

dowiemy się, kiedy ministerstwo ujawni swoją pierwszą

opinię z interpretacją Art. 4. Ustawy o obszarach morskich

RP i administracji morskiej z 1991 r., który wyraźnie

definiuje Zalew Wiślany,

jako morskie wody wewnętrzne polskich obszarów

morskich.”.

Co my tu mamy?

Ano, „polowania” – wygląda to na rzeczownik

odczasownikowy.

Ano, „”stały się” nielegalne” – orzeczenie imienne.

„Stały się” – łącznik.

„Nielegalne” – orzecznik.

„Po „aktualizacji”” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Nielegalne były” – orzeczenie imienne.

„Były” – łącznik.

„Nielegalne” – orzecznik.

Tak czy nie?

„Obowiązywania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Z interpretacją” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Interpretacją” – rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„O obszarach” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

Aaa!

Jakie długie zdanie!

„O ile taka interpretacja MŚ w ogóle istnieje…”.

„To właśnie bada Prokuratura Rejonowa w Elblągu,

a my wraz z OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie

przyglądamy się tej sprawie ze statusem pokrzywdzonego

i wnioskując o status oskarżyciela posiłkowego.”.

Co my tu mamy?

„W Elblągu” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„W Braniewie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Ze statusem” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„O status” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Dlaczego prawo łowieckie surowo zabrania w art. 53

polowań na ptaki wędrowne w strefie 5 km w głąb lądu

i 3 km w głąb obszaru morskiego,

co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat?”.

Co my tu mamy?

„Polowań” – wygląda to na rzeczownik odczasownikowy?

Tak czy nie?

„W strefie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Zagrożone” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Pozbawienia” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Zakaz polowań w obszarach nadmorskich wynika

z przepisów Dyrektywy Ptasiej i elementarnych wymogów

ochrony przyrody.”.

Co my tu mamy?

„Polowań” – wygląda to na rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„W obszarach” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Obszary te mają kluczowe znaczenie dla ptaków

wędrownych, jak gęsi, nadlatujących jesienią

znad Bałtyku, w swojej wielotysięczno – kilometrowej

podróży z pasa tundry i tajgi, z północy Eurazji.”.

„Wiele gatunków znajduje na Mierzei i Zalewie Wiślanym

upragniony przystanek i odpoczynek, zlatując się

na lęgowiska, żerowiska i noclegowiska,

a część pozostaje tu na zimę.”.

Co my tu mamy?

„Zlatując się” – imiesłów przysłówkowy współczesny.

„Na zimę” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany jest wyjątkowym

obszarem Natura 2000 – Obszarem Specjalnej Ochrony

Ptaków i ostoją ptasią o randze europejskiej.

„Występują tu 74 gatunki ptaków, w tym co najmniej

27 gatunków z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej,

o najwyższym priorytecie ochrony.”.

„Najważniejsze obszary lęgowe ptaków na zalewie

znajdują się w Zatoce Elbląskiej i w rejonie ujścia Pasłęki,

gdzie jesienią setki ptaków zabili włoscy myśliwi.”.

Co my tu mamy?

„Najważniejsze” – stopień najwyższy przymiotnika,

czyż nie?

„W rejonie” – wyrażenie przyimkowe.

„Dla ptaków nielęgowych to również strefa przybrzeżna

rozciągająca się od Przebrna do ujścia rzeczki

Cieplicówki.”.

Co my tu mamy?

„Rozciągająca się” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

„Od Przebrna” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Do ujścia” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Wszędzie tam znajdują się też obwody łowieckie PZŁ

i organizowane były dotąd intensywne polowania na gęsi,

kaczki i łyski, co poważnie zaburzało życie wielu gatunków

ptaków, w tym tych rzadkich, zagrożonych i chronionych.”.

Co my tu mamy?

Ano, „organizowane były” – orzeczenie imienne.

„Były” – łącznik.

„Organizowane” – orzecznik.

„Organizowane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Polowania” – wygląda to na rzeczownik odczasownikowy.

„Zagrożonych” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Chronionych” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Niepokojone i przepłaszane o świcie i zmierzchu

a czasem przez cały dzień, z najlepszych noclegowisk

i żerowisk, gatunki chronione mylone z łownymi…”.

Co my tu mamy?

„Niepokojone” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Przepłaszane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Chronione” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Mylone” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„W okresie lęgowym występuje tu gęgawa, ohar, rybitwa

czarna, rybitwa białowąsa, płaskonos, kropiatka, bielik,

kormoran, krwawodziób, zielonka, perkoz dwuczuby,

cyraneczka, czernica, gęgawa i łabędz niemy.”.

„W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji

tego szlaku wędrówkowego bielaczka, cyraneczki, gęsi

białoczelnej, gęsi zbożowej, czernicy, krakwy, łyski,

czernicy i mewy małej; duże koncentracje osiąga gągoł

i łęczak, łabędź krzykliwy i łabędź niemy, dla którego

to największe pierzowisko w kraju.”.

Co my tu mamy?

„Największe” – stopień najwyższy przymiotnika, czyż nie?

„Łącznie wszystkie ptaki wodno-błotne przebywające

w granicach ostoi w okresie wędrówkowym osiągają

liczebności dzienne przekraczające 60 tysięcy

osobników.”.

Co my tu mamy?

Ano, „przebywające” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

„Przekraczające” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

Tak czy nie?

„Teraz będą miały święty spokój.”.

#NiechŻyją!”.

„Podpisz petycję o życie i wolność dla 13 gatunków dzikich

Ptaków: https://niechzyja.pl/dzialaj/petycja/.”

Co my tu mamy?

„Podpisz” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Życie” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Wolność” – rzeczownik abstrakcyjny?

Ja Wam dam!

Że podpisałam, to już wiecie.

22 marca o 09:03

Łąki kwietne: „22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.”.

„My promujemy oszczędzanie wody przez zakładanie

odpornych na suszę łąk kwietnych i zastępowanie nimi

wymagających trawników.”.

Co my tu mamy?

Ano, „promujemy” – czasownik, czas teraźniejszy.

„Oszczędzanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Przez zakładanie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Zakładanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Oszczędzanie – zakładanie” – nawet się rymuje.

„Na suszę” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Zastępowanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie.

No, proszę: „oszczędzanie – zakładanie – zastępowanie” –

rymuje się, czyż nie?

„Wymagających” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

Tak czy nie?

„Wiecie, że aby zapewnić prawidłowy wzrost traw

i estetyczny wygląd darni trzeba dostarczyć

w czasie jednego podlewania od 5 do 10 litrów wody na m²

powierzchni trawnika?”.

Co my tu mamy?

„Zapewnić” – co to?

Ano, bezokolicznik.

„Wzrost” – wygląda to na rzeczownik abstrakcyjny.

„Wygląd” – rzeczownik abstrakcyjny, czyż nie?

„Trzeba dostarczyć” – co to?

„Trzeba” – czasownik niewłaściwy.

Tak czy nie?

„Dostarczyć” – bezokolicznik.

Tak czy nie?

„Podlewania” – co to?

Rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„I tak przez cały sezon – raz albo dwa razy w tygodniu.”.

„Dostarczanie trawnikowi dodatkowej wody w ciągu

jednego miesiąca w okresie wegetacji to ok. 20-30 zł

na każde 100 m², czyli w skali roku to ok. 100-150 zł.”.

Co my tu mamy?

Ano, „dostarczanie” – rzeczownik odczasownikowy.

„Wegetacji” – wygląda to na rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Dodatkowy koszt – ekologiczny i ekonomiczny – związany

z pielęgnacją trawników, to nawożenie.”.

Co my tu mamy?

„Koszt” – wygląda to na rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Związany” – a to wygląda na imiesłów przymiotnikowy

bierny, czyż nie?

„Z pielęgnacją” – wyrażenie przyimkowe.

„Pielęgnacją” – rzeczownik abstrakcyjny, czyż nie?

„Nawożenie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska szacuje,

że w USA 10% zanieczyszczeń wody pochodzi z chemii

używanej na trawnikach.”.

Co my tu mamy?

Ano, „ochrony” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Z chemii” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Używanej” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Na trawnikach” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Dzięki bardzo rozbudowanemu systemowi korzeniowemu

łąka kwietna jest odporna na brak opadów (poza okresem

kiełkowania, kiedy zachowanie wilgotności podłoża

jest konieczne do prawidłowego wzrostu).”.

Co my tu mamy?

„Rozbudowanemu” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Jest odporna” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Jest” – łącznik.

„Odporna” – orzecznik.

„Zachowanie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Wilgotności” – wygląda to na rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Jest konieczne” – orzeczenie imienne.

„Jest” – łącznik.

„Konieczne” – orzecznik.

„Nie potrzebuje też nawożenia, bo dobrze czuje się

na glebach mniej zasobnych w składniki odżywcze.”.

Co my tu mamy?

Na pewno podmiot domyślny.

Tak czy nie?

„Nawożenia” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Na glebach” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

27 lutego o 13:58

Otwarte Klatki: „Noresia to norka, której udało się uciec

z piekła fermy.”.

„Chcemy, by ona i inne norki mogły cieszyć się życiem

w bezpiecznym miejscu.”

Co my tu mamy?

„Życiem” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Pomóż nam je stworzyć!”

Co my tu mamy?

„Pomóż” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Stworzyć” – bezokolicznik.

Tak czy nie?

„Wejdź na https://www.otwarteklatki.pl/azyl-dla-norek/

i odmień razem z nami życie Noresi!”.

Co my tu mamy?

„Wejdź” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Odmień” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Życie” – rzeczownik abstrakcyjny?

No to „wchodzimy na https://www.otwarteklatki.pl/azyl-dla-

norek/”.

„Zbudujmy azyl dla norek!”.

Co my tu mamy?

Ano, „zbudujmy”.

Co to?

Czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Dla norek” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Każdego roku niektórym norkom udaje się uciec

przed śmiercią na fermie futrzarskiej.”.

Co my tu mamy?

„Udaje się uciec” – co to?

„Przed śmiercią” – wyrażenie przyimkowe.

„Śmiercią” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Na fermie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Wesprzyj naszą zbiórkę i pomóż nam zbudować dla nich

idealny azyl.”.

Co my tu mamy?

„Wesprzyj” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Pomóż” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Zbudować” – bezokolicznik.

Tak czy nie?

„Dla nich” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Norki rodząc się na fermie zostają skazane na miesiące

cierpienia.”.

Co my tu mamy?

Ano, „rodząc się” – imiesłów przysłówkowy współczesny.

„Na fermie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie.

„Zostają skazane” – co to?

Ano, orzeczenie imienne.

„Zostają” – łącznik.

„Skazane” – orzecznik.

„Skazane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Cierpienia” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Tym, które uciekły, możemy dać nowe życie.”.

Co my tu mamy?

Czy nie wygląda to na zdanie z rozbitym tokiem?

No bo zobaczcie:

„Tym (…) możemy dać nowe życie.”.

Tym którym? Jakim?

Ano, „tym, które uciekły”.

Tak czy nie?

„Uciekły” – czasownik, czas przeszły, aspekt dokonany.

Tak czy nie?

„Możemy” – czasownik modalny.

Tak czy nie?

„Dać” – bezokolicznik.

Tak czy nie?

„Życie” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Życie norek na fermach to piekło.”

Co my tu mamy?

„Życie” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Na fermach” – wyrażenie przyimkowe.

„Piekło” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Poupychane w klatkach, nie mają możliwości

zaspokajania swoich potrzeb gatunkowych,

narażone na pogryzienia i choroby cierpią nieustannie.”.

Co my tu mamy?

„Poupychane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„W klatkach” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Możliwości” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Zaspokajania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Potrzeb” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Narażone” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Brak dostępu do zbiorników wodnych i stres.”.

„Stres” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Badania wykazują, że norki są w stanie zrezygnować

z jedzenia, by zaspokoić swoje potrzeby pływania.”.

Co my tu mamy?

„Są w stanie zrezygnować” – co to?

„Zrezygnować” – bezokolicznik.

Tak czy nie?

„Zaspokoić” – bezokolicznik.

Tak czy nie?

„Potrzeby” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Pływania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Na fermie nie mają takiej możliwości, co jest jednym

z głównych czynników stresogennych prowadzących

do stereotypii i obrażeń ciała.”.

Co my tu mamy?

„Na fermie” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Możliwości” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Co jest jednym z głównych czynników” – co to?

„Prowadzących” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

„Pomóż nam zbudować azyl idealny.”.

Co my tu mamy?

„Pomóż” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Uciekające norki nie mogą pozostać na wolności,

ponieważ stanowią zagrożenie dla innych zwierząt

i ekosystemu.”.

Co my tu mamy?

Ano, „uciekające” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

„Pozostać” – bezokolicznik.

„Na wolności” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Zagrożenie” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Stanowią zagrożenie” – orzeczenie imienne.

„Stanowią” – łącznik.

„Zagrożenie” – orzecznik.

„Takie norki łatwo też padają ofiarami myśliwych.”.

„Razem zmieńmy ich los.”.

Co my tu mamy?

Ano, „zmieńmy” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Los” – rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Budując azyl idealny o powierzchni 60 metrów

dla pierwszych uciekinierek, stworzymy jedyne takie

miejsce w Polsce, gdzie dla każdej norki,

będzie przeznaczona odpowiednia przestrzeń

zapewniająca jej spokojne życie.”

Co my tu mamy?

Ano, „budując” – imiesłów przysłówkowy współczesny.

Tak czy nie?

„Stworzymy” – co to?

Ano, czasownik, czas przyszły.

Tak czy nie?

„Przeznaczona” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Przestrzeń” – wygląda to na rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Zapewniająca” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

Tak czy nie?

„Życie” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Pod stałą opieką weterynarza, norki będą mogły

cieszyć się życiem z dala

od okrutnych warunków na fermie i z dala od śmierci.”.

„Opieką” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Życiem” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Warunków” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Na fermie” – wyrażenie przyimkowe.

„Śmierci” – rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Pomożesz budować nam azyl idealny?”

Co my tu mamy?

Ano, „budować” – bezokolicznik.

„W którym znajdziemy:”

„zbiorniki wodne do kąpieli,”.

Co my tu mamy?

Ano, „do kąpieli” – wyrażenie przyimkowe.

„elementy stymulujące do zabawy (norki

uwielbiają się bawić),”.

Co my tu mamy?

Ano, „stymulujące” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

„Do zabawy” – wyrażenie przyimkowe.

„Zabawy” – rzeczownik abstrakcyjny.

„wielką przestrzeń wygrodzoną dla każdej norki

z osobna,”.

Co my tu mamy?

„Przestrzeń” – wygląda to na rzeczownik abstrakcyjny.

„Wygrodzoną” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„stałą opiekę weterynarza,”.

Co my tu mamy?

„Opiekę” – rzeczownik abstrakcyjny.

„dostęp do dobrej jakości pożywienia i wody,”

„najlepsze z możliwych warunki dla norek uciekinierek.”.

Co my tu mamy?

„Najlepsze” – stopień najwyższy przymiotnika.

„Warunki” – rzeczownik abstrakcyjny.

„Norki zaniedbane i pozbawione opieki, cudem uniknęły

śmierci.”.

Co my tu mamy?

Ano, „zaniedbane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Ano, „pozbawione” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Opieki” – rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Uniknęły” – czasownik, czas przeszły.

Tak czy nie?

„Śmierci” – rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Teraz potrzebują bezpiecznego domu, w którym nikt ich

nie skrzywdzi.”.

Co my tu mamy?

Ano, „potrzebują” – czasownik, czas teraźniejszy.

Tak czy nie?

„Chcemy, by nasze norki były symbolem zwycięstwa

nad okrutnym i zwyrodniałym przemysłem, który zabija

zwierzęta tylko dlatego, że mają futra.”.

Co my tu mamy?

Ano, „chcemy” – czasownik modalny.

„Symbolem” – co to?

„Zwycięstwa” – rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Pomożesz?”

25 marca 21:36

Maciej W., przez Avaaz.org do mnie: „Anna Małgorzata,

dzięki za Twój podpis!”.

„Twój podpis to pierwszy krok w kampanii „Chrońmy

naturalne otoczenie Kanału Żerańskiego!.””.

Rzeczywiście, podpisałam taką petycję.

„Utrzymajmy okolice Kanału Żerańskiego

w stanie najbardziej zbliżonym

do stanu naturalnego i zminimalizujmy degradację

istniejącego ekosystemu!”

Co my tu mamy?

„Utrzymajmy” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Zbliżonym” – wygląda to na imiesłów przymiotnikowy

bierny.

Tak czy nie?

„Zminimalizujmy” – czasownik, tryb rozkazujący.

Tak czy nie?

„Degradację” – rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

„Istniejącego” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

Tak czy nie?

„Petycja dotyczy budowy trasy asfaltowej i trasy z płyt

betonowych o łącznej szerokości 5,5 m dla rowerzystów

i pieszych wzdłuż Kanału Żerańskiego i jest skierowana

do Wójta i Radnych Gminy Nieporęt.”.

Co my tu mamy?

Ano, „jest skierowana” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Jest” – łącznik.

„Skierowana” – orzecznik.

„Skierowana” – co to?

Imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Trasy mają być prowadzone przez tereny leśne, które

gmina we własnych materiałach określa jako „tereny

chronione”.”.

Co my tu mamy?

„Mają być prowadzone” – co to?

Na pewno „prowadzone” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Podobnie jak „chronione”.

Tak czy nie?

„Łączna szerokość planowanych nawierzchni asfaltowej

i betonowej wynosi 5,5m (2,5m ścieżka dla pieszych tuż

nad kanałkiem oddzielona pasem zieleni

od 3m drogi dla rowerzystów).”.

Co my tu mamy?

Ano, „planowanych” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

O, „asfaltowej – betonowej” – nawet się rymuje.

Tak czy nie?

„Dla pieszych” – wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

„Oddzielona” – co to?

Imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„Dla rowerzystów” – co to?

Wyrażenie przyimkowe.

Tak czy nie?

I dla rowerzystek.

„Aby lepiej uzmysłowić skalę problemu – mówimy

o wyasfaltowaniu i położeniu płyt betonowych na obszarze

orientacyjnie 1,5-2 hektary (pierwszy etap).”.

Co my tu mamy?

„Aby lepiej uzmysłowić” – co to?

Na pewno „uzmysłowić”- bezokolicznik.

„Mówimy” – czasownik, czas teraźniejszy.

Tak czy nie?

„Wyasfaltowaniu” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Położeniu” – wygląda to na rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Uważamy, że jest to stanowczo za duża ingerencja

i proponujemy, aby rozważyć możliwość zwężenia ścieżek

i tym samym uratowania setek drzew.”.

Co my tu mamy?

„Jest to stanowczo za duża ingerencja” – co to?

„Proponujemy” – czasownik, czas teraźniejszy.

Tak czy nie?

„Aby rozważyć możliwość” – co to?

„Możliwość” – rzeczownik abstrakcyjny?

„Zwężenia” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Uratowania” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„Po dwudniowym zbieraniu podpisów na Osiedlu Głogi,

zdecydowana większość okolicznych mieszkańców chce,

aby inwestycje wokół kanałku były realizowane w sposób

najbardziej zbliżony do naturalnego.”.

Co my tu mamy?

Ano, „zbieraniu” – rzeczownik odczasownikowy.

Tak czy nie?

„(…)zdecydowana większość okolicznych mieszkańców

chce…”

I mieszkanek.

„(…)aby inwestycje wokół kanałku były realizowane…”.

„Aby były realizowane”…co to?

Na pewno „realizowane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tak czy nie?

„(…)w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego.”.

„Zbliżony” – co to?

Ano, wygląda to na imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Mieszkańcy chcą ścieżek Eko „półdzikich”, naturalnych.”.

I mieszkanki.

Tak czy nie?

„Taka koncepcja została przyjęta dla trasy wzdłuż kanału

na terenie Warszawy do granic Gminy Nieporęt i ma pełne

poparcie władz dzielnicy Białołęka i władz Warszawy

(wypowiedź vice prezydenta Warszawy pana

Olszewskiego).”.

Co my ty mamy?

Ano, „została przyjęta” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Została” – łącznik.

„Przyjęta” – orzecznik.

„Utwardzone naturalne nawierzchnie ekologiczne

są mniejszą ingerencją

w przyrodę niż asfaltowe i betonowe.”.

Co my tu mamy?

Ano, „utwardzone” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Ingerencją” – rzeczownik abstrakcyjny.

Tak czy nie?

A, jeszcze: „są ingerencją” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Są” – łącznik.

„Ingerencją” – orzecznik.

Tak czy nie?

„Są preferowane przez biegaczy oraz osoby uprawiające

nordic walking.”.

Co my tu mamy?

Ano, „są preferowane””- orzeczenie imienne.

„Są” – łącznik.

„Preferowane” – orzecznik.

Tak czy nie?

„Preferowane” – imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Uprawiające” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

Tak czy nie?

„Są także, ze względu na przesiąkliwość, bezpieczniejsze,

ponieważ w okresie wiosny i jesieni, w czasie porannych

przymrozków nie są śliskie.”.

Co my tu mamy?

Ano, „są bezpieczniejsze” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Są” – łącznik.

„Bezpieczniejsze” – orzecznik.

Tak czy nie?

„Nie są śliskie” – też orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Nie są” – łącznik.

„Śliskie” – orzecznik.

Tak czy nie?

„Trudno znaleźć jakikolwiek argument przemawiający

za asfaltem i betonem, szczególnie, że do granic

Nieporętu realizowana będzie nawierzchnia ekologiczna.”.

Co my tu mamy?

Ano, „trudno znaleźć”.

Co to?

„Przemawiający” – imiesłów przymiotnikowy czynny.

„Będzie realizowana” – orzeczenie imienne.

Tak czy nie?

„Będzie” – łącznik.

„Realizowana” – orzecznik.

„Realizowana” – co to?

Ano, imiesłów przymiotnikowy bierny.

„Prosimy o poparcie naszej petycji !”.

Że ją podpisałam, to już wiecie.

Zaraz…czy przypadkiem korytarz na szóstym piętrze

w budynku nr 53 przy ulicy Marszałkowskiej, w Warszawie

oczywiście, nie jest podobny do korytarza w Hotelu

Asystenckim?

Tatrzańska 7a.

Czwarte piętro.

Też w Warszawie.

Przepraszam – teraz to Dom Studencki Politechniki

Warszawskiej.

Laura Arachidowa…co by tam wówczas robiła?

„Tam” to znaczy gdzie?

No, w Wielkiej Brytanii.

„Wówczas”, to znaczy kiedy?

To znaczy w 1991 roku.

Co by tam wówczas robiła?

Nie „co tam wówczas robiła”?

Dlaczego?

Dlatego, że ja nie wiem, czy w ogóle tam była.

A jeśli tak, to kiedy.

A która to pani słuchała obok Hotelu Asystenckiego

(przepraszam, Domu Studenckiego) czy w nim „Only You”

Flying Picketsów?

W 1984 roku?

W roku mojego urodzenia?

I… czy Flying Picketsów?

Czy raczej: w ich wykonaniu?

Przecież:

„The Flying Pickets – brytyjska grupa wokalna, śpiewająca

aranżacje a cappella znanych przebojów. Najbardziej

kojarzona jest z coverem utworu „Only You”,

wykonywanego pierwotnie przez grupę Yazoo.”.

To z: https://pl.wikipedia.org/wiki.

A pani na okładce „Szczypty magii” jest pierwowzorką

Sandry Bergamotki.

A pani na okładce „Szczypty magii” jest pierwowzorką

Uranii Bergamotki.

Zaraz, jakże to?

To dwa różne numery „Szczypty magii”.

A pani na okładce „Z życia wziętego” jest pierwowzorką

Śliwki?

Ale…jak Śliwka się nazywa?

I czym się zajmuje?

O autorze wpisu:

One Reply to “Europejskie Centrum Solidarności”

  1. Dulkiewiczowa sprawiała wrażenie kochanki aferzysty Adamowicza. Sama zaś Adamowiczowa była niespecjalnie wstrząśnięta śmiercią męża. Może te panie doszły do porozumienia i razem pozbyły się "Budynia"? Obydwie wiele zyskały na jego – tragikomicznym skądinąd – zejściu ze sceny (politycznej, życiowej i dosłownej). Materiał na dobry film.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *