Niezwykłe skamieniałości kambryjskie

Chciałbym zwrócić waszą uwagę na niezwykłe znalezisko skamieniałości w południowych Chinach; skarbiec zwierząt o miękkich ciałach, „Faunę z Qingjiang”, sprzed około 518 milionów lat. Znaczenie tego znaleziska jest porównywalne do fauny z łupków Burgess spopularyzowanej w książce Steve’a Goulda Wonderful Life, oraz fauny z Chengjiang z Chin. Są również w porównywalnym wieku: fauna z Burgess liczy 508 milionów lat, a nowe znalezisko z Qingjiang ma 518 milionów lat, tyle samo co fauna z Chenjiang. Niemniej zwierzęta z tych dwóch ostatnich miejsc mimo podobnego wieku i morskiego habitatu, bardzo się różnią (patrz poniżej).

 

Można przeczytać tę nową pracę, jeśli ma się legalną aplikację Unpayall, lub można spróbować otworzyć pdf tutaj. Jest także jednostronicowy przegląd Allison Daley w News and Views A treasure trove of Cambrian fossils.

Sam artykuł jest tutaj:

 

Są to skamieniałości zwierząt o miękkich ciałach, zachowane jako wspaniałe węglowe warstewki na szarym „iłowcu”: osadach rozrzuconych między pokładami czarnego iłowca, które nie zawierają skamieniałości. Warstwy ze skamieniałościami widać jako jasnoszare paski po prawej stronie ilustracji poniżej (miejsce znalezienia skamieniałości w Chinach jest po lewej).  

<span>From paper: Fig. 1 Locality map and early Cambrian stratigraphy of the study area. (A) Lithofacies map of the Yangtze Platform during Cambrian Stage 3, with type localities of the Qingjiang and Chengjiang biotas. (B) Geological map of the study area, showing the distribution of Cambrian outcrops and the location of studied sections with characteristic couplets of background and event claystone beds within the middle member of the Shuijingtuo Formation. (C) Composite stratigraphic column for the study area. (D) Stratigraphic column at the Jinyangkou type locality.</span>

From paper: Fig. 1 Locality map and early Cambrian stratigraphy of the study area. (A) Lithofacies map of the Yangtze Platform during Cambrian Stage 3, with type localities of the Qingjiang and Chengjiang biotas. (B) Geological map of the study area, showing the distribution of Cambrian outcrops and the location of studied sections with characteristic couplets of background and event claystone beds within the middle member of the Shuijingtuo Formation. (C) Composite stratigraphic column for the study area. (D) Stratigraphic column at the Jinyangkou type locality.
 

Skamieniałości powstały w sposób podobny do skamieniałości z łupków Burgess. Podwodna lawina błotna osadów płytkich mórz poniosła zwierzęta i glony w głębsze, pozbawione tlenu miejsce, gdzie szybko zostały pokryte błotem i tak pozostały, nienaruszone przez fale. Ciał zwierząt nie zastąpiły minerały, ale zamieniły się w skarbonizowane warstewki, które pokazują je z najdrobniejszymi szczegółami.


I cóż to za szczegóły i jaka rozmaitość zwierząt! Gąbki, jamochłony (parzydełkowce), glony, żebropławy, ryjkogłowy („smoki błotne”, znalezione tylko raz przedtem jako wczesne skamieniałości), stawonogi, ramienionogi, niezmogowce, a nawet strunowce, członek naszego typu, przypominający niezwykłą skamieniałość Pikaia znalezioną w łupkach z Burgess. Jest tam także wiele maleńkich larw i niełatwo je przypisać do jakiejś grupy, bo podlegają metamorfozie w coś, co wygląda zupełnie inaczej.


Co niezwykłe, 53% tych skamieniałości należy do poprzednio nieznanych taksonów, czyniąc z tego prawdziwy „skarbiec” opisany przez Daley. Spójrzcie na te skamieniałości! Zwróćcie uwagę na strunowca, być może z linii prowadzącej do naszych przodków, oznaczonego literą F.

<span>Fig 2 (from paper). Fig. 2 New soft-bodied taxa from the Qingjiang biota. (A) Medusoid cnidarian, showing radially symmetrical body plan, exumbrellar/subumbrellar surfaces (Eu/Su), manubrium (Ma), and tentacles (Te). (B) Polypoid cnidarian, showing oral disc and mouth (Mo), tentacles, column, and pedal disc (Pd). (C) Ctenophore, showing that comb rows and oral-aboral body axis have a biradial symmetry resulting from sheathed tentacles. (D) Branched alga, showing quadripartite thallus. (E) Sponge Leptomitella sp. (F) New chordate. (G) Yunnanozoon sp.</span>

Fig 2 (from paper). Fig. 2 New soft-bodied taxa from the Qingjiang biota. (A) Medusoid cnidarian, showing radially symmetrical body plan, exumbrellar/subumbrellar surfaces (Eu/Su), manubrium (Ma), and tentacles (Te). (B) Polypoid cnidarian, showing oral disc and mouth (Mo), tentacles, column, and pedal disc (Pd). (C) Ctenophore, showing that comb rows and oral-aboral body axis have a biradial symmetry resulting from sheathed tentacles. (D) Branched alga, showing quadripartite thallus. (E) Sponge Leptomitella sp. (F) New chordate. (G) Yunnanozoon sp.
 

Popatrzcie na niezwykłego stawonoga Leanchoilia (A), żeby zobaczyć szczegóły tych skamieniałości. Zachowane jest każde odnóże i każdy czułek.  

<span>Fig. 3 (from paper): Ecdysozoans of the Qingjiang biota. (A) Leanchoilia sp., showing fine anatomical details, including those of the great appendages. (B) New megacherian preserved with internal soft tissues. (C) A possible kinorhynch scalidophoran, with segmented body armored by scalids. (D) Lobopodian. (E) Priapulid worm.</span>

Fig. 3 (from paper): Ecdysozoans of the Qingjiang biota. (A) Leanchoilia sp., showing fine anatomical details, including those of the great appendages. (B) New megacherian preserved with internal soft tissues. (C) A possible kinorhynch scalidophoran, with segmented body armored by scalids. (D) Lobopodian. (E) Priapulid worm.
 

Więcej szczegółów; można zobaczyć każdy włosek na tym ryjkogłowym!

<span>From Allison Daley’s news and views: Fossils discovered in the Qingjiang biota include animals rarely seen in the Cambrian rock record, such as jellyfish (left), comb jellies (middle), and kinorhynchs (right).</span>

From Allison Daley’s news and views: Fossils discovered in the Qingjiang biota include animals rarely seen in the Cambrian rock record, such as jellyfish (left), comb jellies (middle), and kinorhynchs (right).
 

Co dziwne, ta fauna zupełnie nie jest podobna do fauny z Chenjiang z tego samego czasu. Ta nowa fauna ma, na przykład, znacznie więcej parzydełkowców (meduz, ukwiałów itd.) i znacznie więcej ryjkogłowych niż mają próbki z Chengjian. Jak piszą autorzy: “Tylko niewielka liczba gatunków (n = 8) jest wspólna z Chengjiang (materiały i metody), a najliczniejsze taksony, Kunmingella i Maotianshania, jak również Fuxianhuia, nie występują w zbiorze z Qingjiang”.


Zdaniem autorów te różnice nie są różnicami artefaktów zachowania się, ale rzeczywistą różnicą w naturze fauny na tych dwóch obszarach. Mogły być z różnej głębokości oceanu.

Potencjał tego odkrycia jest olbrzymi, ale oczywiście jeszcze nawet nie rozpoczęto jego badania. Może pomóc w rekonstrukcji historii życia i możliwości, że różne sugerowane grupy – takie jak żebropławy – są częścią historii naszych przodków. I, oczywiście, jest nowy, podobny do ryby strunowiec powyżej. Daley podsumowuje ten potencjał w swoim artykule:

Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć, o jakich informują Fu et al. jest to, że 53% zwierząt i glonów w biocie Qingjiang reprezentuje nieznane poprzednio taksony. Kiedy te taksony zostaną szczegółowo opisane, biota Qingjiang pomoże naświetlić powody, dla których fauna różni się na różnych obszarach. Bioty z łupków w Burgess i z Chengjiang, na przykład, mają pewne podobieństwa w ogólnym typie i liczebności zwierząt znalezionych w każdym z tych miejsc, ale tylko 15% rodzajów znaleziono w obu miejscach.  


. . . Fu et al. przekonująco pokazują, że biota Qingjiang reprezentuje zbiór organizmów, które zachowały się niemal w miejscu, dostarczając migawkowego zdjęcia realnej społeczności zwierzęcej 518 milionów lat temu. Skarbnica bioty Qingjiang dostarcza fascynującej możliwości badania tego, jak paleośrodowiskowe warunki wpływały na ekologiczne struktury i ewolucyjne naciski podczas eksplozji kambryjskiej.  

h/t: Barry

___________

Fu, D., G. Tong, T. Dai, W. Liu, Y. Yang, Y. Zhang, L. Cui, L. Li, H. Yun, Y. Wu, A. Sun, C. Liu, W. Pei, R. R. Gaines, and X. Zhang. 2019. The Qingjiang biota—A Burgess Shale–type fossil Lagerstätte from the early Cambrian of South China. Science 363:1338-1342.


Remarkable new Cambrian fossils comparable to those of the Burgess shale
W
EIT, 19 marca 2019,
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska 

Artykuł pochodzi z portalu Listy z naszego sadu

O autorze wpisu:

Jerry Allen Coyne (ur. 1949) – amerykański biolog, znany z krytyki koncepcji "inteligentnego projektu". Profesor biologii na Wydziale Ekologii i Ewolucji University of Chicago. Wybitny i aktywny nowy ateista, laureat wyróżnienia Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów "Racjonalista Roku" za rok 2013, stały współpracownik Andrzeja i Małgorzaty Koraszewskich na portalu Listy z naszego sadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × cztery =