Dariusz Grzybek: „Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu”

Polecam książkę Dariusza Grzybka: „Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu” (TAiWPN Kraków 2015). Autor słusznie odróżnia liberalny pacyfizm od typowego; w słabszej wersji…

Czytaj dalej Dariusz Grzybek: „Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu”

Immanuel Kant: „O wiecznym pokoju” (1795)

Pierwsze wydanie rozprawy o wiecznym pokoju Kanta – prawdziwego pomnika filozofii liberalnej, przez Wydawnictwo UWr to nie bez kozery rok 1992, kiedy wreszcie upadł komunizm…

Czytaj dalej Immanuel Kant: „O wiecznym pokoju” (1795)